Doorgaande route Terheijden - Deel 2 Molenstraat

Door de doorgaande route in Terheijden opnieuw in te richten worden er knelpunten opgelost, door bijvoorbeeld het aanpassen van parkeervakken, inritten en groenvakken. Nu is het deel Molenstraat aan de beurt. Het traject van de Schapenbogert tot aan de rotonde is afgerond. Zo ook het gebied rondom de kerk en het Dorpsplein.

Wat moet u weten

Het gedeelte Molenstraat, van de Schapenbogert tot aan de Moerdijkseweg, pakken we in 2024 op. Een deel van de Molenstraat is namelijk onderdeel van de regionale waterkering van het Waterschap Brabantse Delta.  De nieuwe waterkering zal medio april 2024 zijn aangelegd. Na goedkeuring van de waterveiligheid starten we met de werkzaamheden in de Molenstraat. De planning van de werkzaamheden stemmen we af met de werkzaamheden aan de Zeggelaan, dit om de toegankelijkheid van het dorp te behouden.

Informatieavond

Tijdens de laatste  informatieavond zijn er opmerkingen gemaakt over de ontwerptekeningen. Deze zijn verwerkt in het bestek en de bestekstekeningen. Omdat dit eind 2018 heeft plaats gevonden, lijkt het ons wenselijk om nogmaals een informatie avond te houden. Tijdens deze avond presenteren we de tekeningen en is er na deze presentatie gelegenheid om persoonlijk met de projectbegeleiders de situatie voor uw woning of in uw straat te bespreken.

Voorlopige planning

Er is nog een aantal onzekerheden waardoor de planning nog niet geheel definitief is. Onzekerheden zijn: planning werkzaamheden Zeggelaan, aanleg warmtenetwerk, levering materialen. In hoofdlijnen zal de volgende tijdlijn worden gehanteerd:

  • Maart 2024 archeologisch onderzoek
  • April 2024 t/m juli 2024 werkzaamheden kabels en leidingen
  • September 2024 t/m december 2024 vervangen riolering.
  • Januari 2025 – mei 2025 aanleg warmtenetwerk
  • Start mei 2025 aanbrengen nieuwe verharding.
  • Werkzaamheden gereed medio augustus 2025.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is uw perceel bijna altijd bereikbaar. Of vanuit de centrumzijde of vanuit de Moerdijkseweg. Tijdens de werkzaamheden direct voor uw perceel bent u niet bereikbaar.

Contact

Hebt u vragen over dit project neem dan contact op met de projectleider Wim Kapitein, via telefoonnummer 14 0162 of gemeente@drimmelen.nl

Documenten