Dorpsgericht werken

Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid. veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker.

Wilt u ook bijdragen neem dan contact op met de gemeente Drimmelen via 14 0162

Meer informatie over het dorpsgericht werken vindt u op de website WijzijnDrimmelen.nl

In ieder dorp is een bewonersgroep die samen met de coördinator Dorpsgericht werken, de wijkagent, jongerenwerker, woningstichtingen en andere organisaties samen werken. Om goed op de hoogte te zijn wat er in de dorpen leeft, streven de groepen er naar een brede vertegenwoordiging van de dorpen te zijn. Bewoners kunnen met vragen, ideeën en suggesties aankloppen bij deze bewonersgroepen. Zij kunnen bewoners ondersteunen bij het uitvoeren van hun ideeën en suggesties. Ook kunnen zij de punten bespreken tijdens hun overleg met gemeente, politie en andere organisaties.

Bewonersgroepen/dorpsraden