Dorpsvisie Lage Zwaluwe

Samen met de inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers van Lage Zwaluwe hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan een gezamenlijke visie voor de toekomst van het dorp. Op donderdag 27 juni 2024 heeft de gemeenteraad de Dorpsvisie Lage Zwaluwe met enkele wijzigingen ten opzichte van de concept versie vastgesteld.

Hieronder kunt u de vastgestelde Dorpsvisie Lage Zwaluwe lezen. Wij danken iedereen die heeft meegedaan.

Wat u moet weten

  • De Dorpsvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld (tot 2040) over belangrijke thema’s en opgaven voor het dorp Lage Zwaluwe. Denk aan thema’s zoals leefbaarheid, verkeer, wonen, voorzieningen en een dorpshart
  • Het gaat in een visie dus (nog) niet om details of concrete uitwerking van plannen. De visie geeft richting aan mogelijkheden; geen zekerheid dat we alles kunnen realiseren
  • Belangrijk voor de Dorpsvisie is de uiteindelijke meerwaarde voor het dorp, waarbij uiteraard ook haalbaarheid een rol speelt
  • De gemeenteraad heeft de volgende wijzigingen ten opzichte van de conceptversie besloten: het bedrijventerrein De Zwingel niet aan te merken als zoeklocatie voor woningbouw en het bedrijventerrein ook te laten op de plek waar het nu is
  • Het volledige raadsbesluit kunt u nalezen bij de agendastukken van 27 juni

Wat betekent dit voor plannen?

De Dorpsvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van inwoners en gemeente over belangrijke thema's en opgaven. Als er plannen in het dorp zijn, toetsen we deze eerst op hoofdlijnen aan de Dorpsvisie. Het vastgestelde document is een visie en geen uitvoeringsplan. Dat betekent dat er bij plannen, ook die vanuit de Dorpsvisie, nog stappen nodig zijn voordat er iets gerealiseerd wordt.

Hoe verder?

In de Dorpsvisie zien we in eerste instantie twee belangrijke opgaven: het centrale dorpshart en de zone langs de Amer. Voor die gebieden zijn namelijk veel wensen ingebracht en komen verschillende onderwerpen samen. Voor beide gebieden zijn eerst haalbaarheidsonderzoeken en verdere participatie met belanghebbenden nodig.

Als eerste gaan we starten met het gebied van het centrale dorpshart. In het centrale dorpshart wordt gedacht aan o.a. een ontmoetingsplein, horeca, dorpshuis, winkels, woningen en eventuele maatschappelijke voorzieningen.

Daarnaast gaan we in gesprek met bewoners van de Flierstraat over het onderzoek naar verkeer. Hoe we de opgave voor de zone langs de Amer verder gaan oppakken volgt nog.

Waarom we dit doen

Door samen met elkaar naar deze thema’s en de toekomst te kijken ontstaan er kansen en werken we aan samenhang, betrokkenheid en verbinding.

Meedenken en meedoen

Met behulp van een digitale vragenlijst en twee themasessies haalden we informatie uit het dorp op. Deze informatie is langs (gemeentelijk) beleid gelegd. Op 29 februari 2024 presenteerden we in basisschool de Grienden de (concept) Dorpsvisie voor Lage Zwaluwe. Daarnaast konden mensen tijdens de informatieronde op 5 juni vragen stellen en tijdens de opinieronde van 13 juni inspreken.

Kijk voor meer informatie op ons participatieplatform WijzijnDrimmelen.nl 

Contact

Noortje Stremme, projectleider
Telefoonnummer: 14 0162
E-mail: nstremme@drimmelen.nl