Dorpsvisie Lage Zwaluwe

Samen met het dorp maken we een Dorpsvisie voor Lage Zwaluwe.

Wat u moet weten

  • De Dorpsvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld (tot 2040) van inwoners en gemeente over belangrijke thema’s en opgaven voor het dorp Lage Zwaluwe
  • Deze Dorpsvisie kan gaan over thema’s zoals leefbaarheid, verkeer, wonen, voorzieningen en een dorpshart
  • Belangrijk voor de Dorpsvisie is de uiteindelijke meerwaarde voor het dorp, waarbij uiteraard ook haalbaarheid een rol speelt.

Proces op hoofdlijnen

  • 21 augustus t/m 17 september 2023: online vragenlijst voor iedereen in Lage Zwaluwe
  • op 14 november, in december 2023 en begin 2024: themabijeenkomsten
  • eerste kwartaal 2024: maken van de Dorpsvisie

Waarom we dit doen

Door samen met elkaar naar deze thema’s en de toekomst te kijken ontstaan er kansen en werken we aan samenhang, betrokkenheid en verbinding.

Meedenken en meedoen

Kijk voor meer informatie op ons participatiefplatform WijzijnDrimmelen.nl 

Contact

Noortje Stremme, projectleider
Telefoonnummer: 14 0162
E-mail: nstremme@drimmelen.nl