Dorpsvisie Lage Zwaluwe

Samen met de inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers van Lage Zwaluwe hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan een gezamenlijke visie voor de toekomst van het dorp. Deze visie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld (tot 2040) over belangrijke thema’s en opgaven voor het dorp Lage Zwaluwe.

Wat u moet weten

 • De Dorpsvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld (tot 2040) over belangrijke thema’s en opgaven voor het dorp Lage Zwaluwe. Denk aan thema’s zoals leefbaarheid, verkeer, wonen, voorzieningen en een dorpshart
 • Het gaat in een visie dus (nog) niet om details of concrete uitwerking van plannen. De visie geeft richting aan mogelijkheden; geen zekerheid dat we alles kunnen realiseren
 • Belangrijk voor de Dorpsvisie is de uiteindelijke meerwaarde voor het dorp, waarbij uiteraard ook haalbaarheid een rol speelt
 • De gemeente stelt de Dorpsvisie vast.

Concept Dorpsvisie

Bekijk hieronder de concept Dorpsvisie Lage Zwaluwe.

De Dorpsvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld (tot 2040) over belangrijke thema’s en opgaven voor het dorp Lage Zwaluwe. Samen met het dorp hebben we hieraan gewerkt. Met behulp van een digitale vragenlijst en twee themasessies haalden we informatie uit het dorp op. Deze informatie is langs (gemeentelijk) beleid gelegd. Op 29 februari 2024 presenteerden we in basisschool de Grienden het toekomstbeeld op de plattegrond van Lage Zwaluwe. Ook vertelden we hoe die kaart precies tot stand is gekomen. Kijk op ons participatieplatform www.WijzijnDrimmelen.nl voor de informatie van die bijeenkomst.

De concept Dorpsvisie is nu compleet gemaakt met tekst en de afbeeldingen die daarbij horen. Het college en de gemeenteraad moeten de concept Dorpsvisie Lage Zwaluwe nog vaststellen.

Daarom is het een conceptversie. Als u wilt reageren op de concept Dorpsvisie, kunt u dat doen tijdens de raadsbijeenkomsten. Naar verwachting zijn die in juni. U vindt daarover meer informatie op deze pagina.

Wij danken iedereen die heeft meegedaan. Veel leesplezier!

Proces op hoofdlijnen

 • 21 augustus tot en met 17 september 2023: online vragenlijst voor iedereen in Lage Zwaluwe
 • Op 14 november en 7 december 2023: themabijeenkomsten
 • 29 februari 2024: presentatie (concept) Dorpsvisie aan het dorp
 • Eind maart 2024: publiceren van de concept Dorpsvisie
 • Juni 2024: vaststelling van de concept Dorpsvisie via informatieronde, opinieronde en raadsvergadering van de gemeenteraad

Reageren

 • Tijdens de informatieronde kunt u vragen stellen en tijdens de opinieronde kunt u inspreken (aanmelden via de griffie).
 • Beide bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis.
 • Zodra de data voor de vergaderingen van de gemeenteraad definitief zijn, communiceren we daarover. Verwachting: op 5 juni informatieronde en op 13 juni opinieronde.

Waarom we dit doen

Door samen met elkaar naar deze thema’s en de toekomst te kijken ontstaan er kansen en werken we aan samenhang, betrokkenheid en verbinding.

Meedenken en meedoen

Met behulp van een digitale vragenlijst en twee themasessies haalden we informatie uit het dorp op. Deze informatie is langs (gemeentelijk) beleid gelegd. Op 29 februari 2024 presenteerden we in basisschool de Grienden de (concept) Dorpsvisie voor Lage Zwaluwe.

Kijk voor meer informatie op ons participatiefplatform WijzijnDrimmelen.nl 

Contact

Noortje Stremme, projectleider
Telefoonnummer: 14 0162
E-mail: nstremme@drimmelen.nl