Drimmelens Energieakkoord

Het Drimmelens Energie Akkoord (DEA) is in 2020 afgerond en door diverse lokale partijen ondertekend, inclusief het college. In 2021 is gestart met de uitvoering ervan. Daarbij vormt het DEA ook de basis voor de inzet van middelen, die verwacht worden uit het lokaal eigendom in de windmolens langs de A16.

Om de verwachte opbrengsten zo goed mogelijk in te zetten, is het noodzakelijk om te bepalen waaraan de middelen worden besteed. Maar ook om te zorgen dat er voldoende én geschikte projecten zijn, waarvoor de gelden kunnen worden aangewend.

Er komen windmolens langs de A16, waarvan er 8 op Drimmelens grondgebied, namelijk in windpark Zonzeel en in windpark Klaverspoor.  Een kwart van de opbrengst van de windmolens gaat naar lokale projecten die zich richten op isolatiemaatregelen en zonnepanelen op daken. Dit doet de Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) en staat in het Drimmelens Energie Akkoord.

Zie ook dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WIqTx6vYRls
Vanaf 2021 wordt het ook mogelijk financieel te participeren in de windmolens langs de A16. Lees meer op www.energiea16.nl.