Wat doet de gemeente Drimmelen?

Activiteiten voor inwoners

We organiseren verschillende activiteiten om het inwoners makkelijker te maken om kleine en grotere energiebesparende maatregelen in huis te nemen. Zo kunt u een kijkje nemen op de informatie van het Regionaal Energieloket of boek een energieambassadeur ( https://regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/energieambassadeur-...) om bij u thuis advies op maat te krijgen. En is er regelmatig een spreekuur van onze energieambassadeurs in de Theek5. In het najaar organiseren we samen met het Regionaal Energieloket twee keer een zogenaamde ‘collectieve inkoopactie’. Bij zo’n actie kunt u, samen met andere inwoners, gezamenlijk grote aankopen doen zoals zonnepanelen of vloerisolatie. Dat maakt het vaak goedkoper dan het alleen te doen. Ook stellen we waardebonnen beschikbaar om kleine hulpmiddelen voor energiebesparing te kopen.
Meer tips over wat u zelf kunt doen en ervaringsverhalen van dorpsgenoten vindt u op de pagina's:

Voorbeeldwoningen

In het najaar van 2020 laten wij voor een aantal voorbeeldwoningen uit verschillende bouwperiodes een energiescan maken. Met deze energiescan wordt een stappenplan gemaakt waarmee de eigenaren van de woning hun huis kunnen verduurzamen. Dit loopt van ‘no-regret-maatregelen’ (dingen waar je geen spijt van gaat krijgen omdat ze altijd winst opleveren) tot volledig aardgasvrij: kleine maatregelen, isoleren, ventileren en warmte-terugwinning, zonne-energie en duurzaam verwarmen. Zodra het stappenplan van de voorbeeldwoning gereed is, plaatsen we dit online zodat dit ook door andere inwoners met een vergelijkbare woning (bijvoorbeeld uit dezelfde bouwperiode) gebruikt kan worden als inspiratie voor wat zij aan hun huis kunnen doen.

Energiescan

Voor de energiescan met stappenplan zoeken wij nog huiseigenaren die met hun woning als voorbeeldwoning willen dienen. Dit houdt in dat u bezoek krijgt van een onafhankelijke adviseur van het Regionaal Energieloket die kijkt naar de bouwkundige staat, de installatietechnische staat en de luchtkwaliteit. Daarnaast neemt de adviseur infraroodfoto’s en interviewt hij de bewoner. Vervolgens wordt het stappenplan zo geschreven dat woningeigenaren in verschillende fasen van de verduurzaming van hun woning, kunnen aanhaken op het stappenplan. Zij kunnen, afhankelijk van hun (financiële) situatie, zelf kiezen of ze met één of meerdere stappen aan de slag gaan. Meld u hier aan als u interesse hebt om voorbeeldwoning te worden. Bij meerdere aanmeldingen van huizen in dezelfde wijk of bouwperiode zullen wij loten.

Initiatieven van onze inwoners

Initiatieven van onze inwoners dragen wij een warm hart toe. Zo maakten we het mogelijk voor het Traais Energie Collectief om een warmtenet aan te leggen gelijktijdig met werkzaamheden aan de riolering. En stonden we garant voor een subsidieaanvraag van de coöperatie Opgewekt Drimmelen. Ook kunnen energieambassadeurs op aanvraag een lezing of workshop verzorgen bij uw vereniging, stichting of school.

Gemeentelijke gebouwen

Natuurlijk willen wij ook onze eigen gemeentelijke gebouwen verduurzamen. En kijken of de daken geschikt zijn voor zonnepalen. Als dat zo is kunnen we deze daken aan bewoners en bedrijven beschikbaar stellen voor de aanleg van zonnepanelen. Dat doen we dan via de coöperaties Opgewekt Drimmelen en het Traais Energie Collectief.

Meepraten

De gemeente gaat ook met inwoners in gesprek over energieneutrale dorpen: wat betekent het om energieneutraal te worden? En om van het aardgas af te gaan? U kunt meepraten met de gemeente door deel te nemen aan de werkgroep in uw dorp. Of door de enquêtes of bijeenkomsten die wij gaan organiseren, te beantwoorden of te bezoeken. Lees meer op de pagina 'Hoe kan ik meepraten?'