Wat doet de gemeente Drimmelen?

In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regierol hebben in de energietransitie. Een rol die we als blauwgroene gemeente graag oppakken. Maar altijd samen met onze inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden. Naast het initiëren en stimuleren van tal van duurzame projecten, richten we ons actief op het bewust maken, betrekken en binden van inwoners en stakeholders bij de lokale energietransitie.

Duurzame doelen voor 2050

De gemeente Drimmelen wil een evenredige bijdrage leveren aan een CO2-neutraal energiesysteem in Nederland vóór 2050. We nemen daarbij maatregelen, die aansluiten bij het nationale Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie West-Brabant. In het Programma Duurzaamheid Drimmelen staan deze maatregelen concreet beschreven.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2024
Nieuwsbrief november 2023