Wat doet de gemeente Drimmelen?

Raadsinformatieavond 15 april 2021

Het energieteam heeft de gemeenteraad onlangs geïnformeerd over de diverse projecten die lopen in de gemeente Drimmelen op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en aardgasvrij worden. Onderstaande onderwerpen kwamen aan bod:

  • De Werkgroepen energie neutrale dorpen (END) ondersteunend door HetEnergieBureau en Buurtbinders.
  • RRE(W), verduurzamingsacties door Regionaal Energieloket en Traais Energie Collectief (TEC)
  • Wind A16 met o.a. STED
  • Diverse projecten in de dorpen waaronder de aanleg van het warmtenet door TEC, postcoderoos (zon op andermans dak) door Opgewekt Drimmelen, buurtbatterij, aquathermie.

Bekijk hier de presentaties van die avond.

 

Activiteiten voor inwoners

We organiseren verschillende activiteiten om het inwoners makkelijker te maken om kleine en grotere energiebesparende maatregelen in huis te nemen. Zo kunt u een kijkje nemen op de informatie van het Regionaal Energieloket of boek een energieambassadeur ( https://regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/energieambassadeur-...) om bij u thuis advies op maat te krijgen. En is er regelmatig een spreekuur van onze energieambassadeurs in de Theek5. In het najaar organiseren we samen met het Regionaal Energieloket twee keer een zogenaamde ‘collectieve inkoopactie’.  Bij zo’n actie kunt u, samen met andere inwoners, gezamenlijk grote aankopen doen zoals zonnepanelen of isolatie.
1 Avond is al geweest.  Wilt u de informatie van deze informatieavond ontvangen omdat u er niet bij heeft kunnen zijn, dan kunt u dat via dit formulier aanvragen.
Dat maakt het vaak niet alleen goedkoper maar ook makkelijker dan het alleen te doen. Ook stellen we waardebonnen beschikbaar om kleine hulpmiddelen voor energiebesparing te kopen.
Meer tips over wat u zelf kunt doen en ervaringsverhalen van dorpsgenoten.

Voorbeeldwoningen

Voor een aantal voorbeeldwoningen uit verschillende bouwperiodes zijn energiescans gemaakt.
De rapporten zijn voor iedereen in te zien op het Energieloket Drimmelen. Op deze webpagina kunt u uw eigen dorp aanklikken voor informatie.

Met deze energiescan wordt een stappenplan gemaakt waarmee de eigenaren van de woning hun huis kunnen verduurzamen. Dit loopt van ‘no-regret-maatregelen’ (dingen waar je geen spijt van gaat krijgen omdat ze altijd winst opleveren) tot volledig aardgasvrij: kleine maatregelen, isoleren, ventileren en warmte-terugwinning, zonne-energie en duurzaam verwarmen. 
Op de pagina 'Energiebesparen' van het Regionaal Energieloket vindt u informatie over het stappenplan van voorbeeldwoningen. U kunt u de informatie over een vergelijkbare woning (bijvoorbeeld uit dezelfde bouwperiode) gebruiken als inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het energiebesparen in uw eigen woning. Daarnaast vindt u ook informatie over isoleren, ventileren, opwekken, verwarmen en slimme tips om te besparen op uw energierekening.

Initiatieven van onze inwoners

Initiatieven van onze inwoners dragen wij een warm hart toe. Zo maakten we het mogelijk voor het Traais Energie Collectief om een warmtenet aan te leggen gelijktijdig met werkzaamheden aan de riolering. En stonden we garant voor een subsidieaanvraag van de coöperatie Opgewekt Drimmelen. Ook kunnen energieambassadeurs op aanvraag een lezing of workshop verzorgen bij uw vereniging, stichting of school.

Gemeentelijke gebouwen

Natuurlijk willen wij ook onze eigen gemeentelijke gebouwen verduurzamen. En kijken of de daken geschikt zijn voor zonnepalen. Als dat zo is kunnen we deze daken aan bewoners en bedrijven beschikbaar stellen voor de aanleg van zonnepanelen. Dat doen we dan via de coöperaties Opgewekt Drimmelen en het Traais Energie Collectief.

Meepraten

De gemeente is inmiddels met inwoners in gesprek over energieneutrale dorpen: wat betekent het om energieneutraal te worden? En om van het aardgas af te gaan?