Duurzaamheid gemeente Drimmelen

Drimmelen kiest voor vijf grote thema’s die leidend zijn bij de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Deze vijf hoofdopgaven zijn: Energietransitie, Duurzaam ondernemen en circulariteit, Klimaatadaptatie,  Natuur en biodiversiteit en Duurzame mobiliteit. De gemeente heeft hiervoor een ontwerp-duurzaamheidsprogramma opgesteld met de naam ‘De Duurzame Big Five van Drimmelen’. Met deze ‘big five’ wordt verwezen naar deze vijf grote duurzaamheidsthema’s.
Het ontwerp-programma ligt tot en met 21 januari ter inzage.

Stevige opgave

De gemeente heeft een stevige duurzaamheidsopgave, staat in het ontwerp-programma: we moeten de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven op het gebied van duurzaamheid opvangen zonder het eigen karakter, de blauwgroene motor, te verliezen. Voor het opstellen van de duurzaamheidsvisie is uitgegaan van wat inwoners van de gemeente hebben ingebracht voor de Toekomstvisie en de omgevingsvisie. Naast inwoners, leverden ook natuur- en milieugroeperingen, maatschappelijke organisatie en andere overheden hun inbreng over duurzame ontwikkeling. Deze inbreng vormt een belangrijke bouwsteen voor het duurzaamheidsprogramma.

Vijf grote opgaven

De Big Five, de vijf grote opgaven, liggen in lijn met wat er in de nationale omgevingsvisie, provinciale omgevingsvisie en onze eigen toekomstvisie/omgevingsvisie staat. Voor ieder thema worden de ambities, doelstellingen en maatregelen genoemd. Hierbij is gekeken naar de toekomstvisie, de omgevingsvisie in ontwikkeling en bestaand beleid (dat nog actueel is). Een aantal onderdelen wordt later nog aangevuld, omdat daarvoor afzonderlijk nog beleid wordt opgesteld. Denk aan de nota’s Economie en Vrijetijdseconomie. De programmatische opzet maakt het mogelijk om maatschappelijke en andere ontwikkelingen op te pakken en daarmee het programma aan te passen.

Het vervolg

Het Ontwerp-Programma Duurzaamheid ligt tot en met 21 januari 2021 ter inzage. Iedereen kan hierop zienswijzen indienen. Het college neemt de zienswijzen mee bij het opstellen van een definitief Duurzaamheidsprogramma  De raad bespreekt dit Duurzaamheidsprogramma in de Infomatieronde op 4 maart 2021, de Opinieronde op 11 maart 2021 en de raadsvergadering van 25 maart 2021.

Over dit Ontwerp-Programma Duurzaamheid gemeente Drimmelen is een persbericht gepubliceerd door de gemeente.

Voorgeschiedenis

Het Ontwerp-Programma Duurzaamheid gemeente Drimmelen is de opvolger van het beleidsplan Duurzaamheid uit 2013. Ga voor dit beleidsplan naar:

 Rapport Visie duurzaamheid 2040 en Beleidsplan duurzaamheid 2013 - 2017 gemeente Drimmelen