Duurzaamheid gemeente Drimmelen

Drimmelen kiest voor vijf grote thema’s die leidend zijn bij de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Deze vijf hoofdopgaven zijn: Energietransitie, Duurzaam ondernemen en circulariteit, Klimaatadaptatie,  Natuur en biodiversiteit en Duurzame mobiliteit. De gemeente heeft hiervoor een ontwerp-duurzaamheidsprogramma opgesteld met de naam ‘De Duurzame Big Five van Drimmelen’. Met deze ‘big five’ wordt verwezen naar deze vijf grote duurzaamheidsthema’s.

Stevige opgave

De gemeente heeft een stevige duurzaamheidsopgave, staat in het duurzaamheidsprogramma (het Programma Duurzaamheid): we moeten de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven op het gebied van duurzaamheid opvangen zonder het eigen karakter, de blauwgroene motor, te verliezen. Bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie is uitgegaan van wat inwoners van de gemeente hebben ingebracht voor de Toekomstvisie en de omgevingsvisie. Naast inwoners, leverden ook natuur- en milieugroeperingen, maatschappelijke organisatie en andere overheden hun inbreng over duurzame ontwikkeling. Deze inbreng leverde belangrijke bouwstenen voor het duurzaamheidsprogramma.

Vijf grote opgaven

De Big Five, de vijf grote opgaven, liggen in lijn met wat er in de nationale omgevingsvisie, provinciale omgevingsvisie en onze eigen toekomstvisie/omgevingsvisie staat. Voor ieder thema noemen we de ambities, doelstellingen en maatregelen. Hierbij is gekeken naar de toekomstvisie, de omgevingsvisie in ontwikkeling en bestaand beleid. Een aantal onderdelen wordt later nog aangevuld, omdat daarvoor afzonderlijk nog beleid wordt opgesteld. De programmatische opzet maakt het mogelijk om maatschappelijke en andere ontwikkelingen op te pakken en daarmee het programma aan te passen.

Het vervolg

De gemeenteraad stelde het Programma Duurzaamheid vast in de raadsvergadering van 25 maart 2021. Voor elk deelprogramma uit het programma Duurzaamheid gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van de maatregelen. Daarbij proberen we slim te combineren, zowel in de uitvoering als bij de communicatie en participatie. Ook stellen we indicatoren vast waarmee we de uitvoering kunnen evalueren.