Duurzaamheid gemeente Drimmelen

Gemeente Drimmelen wil energieneutraal zijn in 2040. We zijn daarmee een van de koplopers en bieden ruimte en hulp voor initiatieven in de dorpen. Het klimaat verandert, dit ervaren we allemaal. Denk maar aan onze droge zomer. Om dit te stoppen moeten we in actie komen. Voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Niks doen is geen optie. We moeten energie besparen en over van fossiele energie naar schone energiebronnen.

De gemeente wil graag deze overgang naar nieuwe energie ondersteunen. Op deze pagina vindt u een overzicht over duurzaamheid en de opgave waar we samen voor staan om energieneutraal te worden. Plus informatie over hoe u zelf energie kunt besparen met steun of subsidie van de overheid.

Actualisatie beleidsplan duurzaamheid

In 2012 en 2013 stelde de gemeente Drimmelen samen met haar duurzaamheidspartners de Visie Duurzaamheid 2040 en het Beleidsplan duurzaamheid 2013-2017 op. In 2015 is de uitvoering van het beleidsplan tussentijds geëvalueerd. De gemeente maakt nu de stand van zaken op, houdt de doelstellingen in de Visie Duurzaamheid 2040 tegen het licht, en stelt een geactualiseerd Beleidsplan Duurzaamheid op voor de periode 2019-2022. Dat wil de gemeente Drimmelen nadrukkelijk samen met de duurzaamheidspartners in de gemeente doen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan onderwijs/educatie en bewustwording.

Ga naar:  Rapport Visie duurzaamheid 2040 en Beleidsplan duurzaamheid 2013 - 2017 gemeente Drimmelen

Wat doen we nu al?

Informatie volgt