Duurzaamheidslening

Om uw woning behaaglijk warm te krijgen en uw energielasten te laten dalen, kunt u energiebesparende maatregelen treffen zoals isolatie van dak, gevel, vloer en raam. Ook kunt u investeren in duurzame warmteopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboiler of een warmtepomp. Om het investeren in deze energiezuinige maatregelen mogelijk te maken, kunnen woningeigenaren via de gemeente in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening.

Let op: de Duurzaamheidslening is een consumptief krediet. Voor een financieel advies dient de consument zich te wenden tot een financieel adviseur.

Met behulp van een lening kunnen eigenaar-bewoners maatregelen treffen waardoor de woning energiezuiniger wordt gemaakt waardoor de woonlasten worden verlaagd. Bovendien wordt door verduurzaming het wooncomfort verbeterd.

Als u in aanmerking wilt komen voor een duurzaamheidslening dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

De doelgroep

  • eigenaar-bewoner(s) van een bestaande woning
  • een kleine verhuurder

Maatregelen

Om de duurzaamheidslening breed toepasbaar te maken wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan:

  • energiebesparing
  • energieopwekking

De lening

  • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.
  • De looptijd van een lening tot en met € 7.500,-  is 10 jaar. Vanaf € 7.500,- is de looptijd 15 jaar.
  • De lening is een consumptieve lening. Het is een maandannuïteitenlening waarbij de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaald wordt en een vast rentepercentage geldt.

U kunt alleen een lening aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. De lening kan niet achteraf worden toegekend!

Aanvraagformulier

De aanvrager dient het formulier volledig ingevuld bij de gemeente Drimmelen in te leveren. U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Drimmelen
t.a.v. de afdeling Grondgebied
Postbus 19
4920 AA Made

Meer informatie

Als u op de onderstaande website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting uw postcode of woonplaats ingeeft vindt u alle leningen van de gemeente Drimmelen. Daar vindt u ook informatie over de duurzaamheidslening zoals, voorwaarden, rentetarieven en dergelijke.

www.svn.nl

Aanvraagformulier-consumptieve-stimuleringslening

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) toets de aanvragen en zorgt voor verdere afhandeling van de aanvragen.