Duurzaamheidslening

Om uw woning behaaglijk warm te krijgen en uw energielasten te laten dalen, kunt u energiebesparende maatregelen treffen zoals isolatie van dak, gevel, vloer en raam. Ook kunt u investeren in duurzame warmteopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboiler of een warmtepomp. Misschien wilt u wel een groen dak voor een aangenamer comfort. Om het investeren in deze energiezuinige maatregelen mogelijk te maken, kunnen woningeigenaren via de gemeente in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening.

Let op: de Duurzaamheidslening is een consumptief krediet. Als u hierover uitleg/advies wil hebben dan kunt u het best contact opnemen met uw of een financieel adviseur.

Met behulp van een lening kunnen eigenaar-bewoners maatregelen treffen waardoor de woning energiezuiniger wordt gemaakt waardoor de woonlasten worden verlaagd. Bovendien wordt door verduurzaming het wooncomfort verbeterd.

Als u in aanmerking wilt komen voor een duurzaamheidslening dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

De doelgroep

  • eigenaar-bewoner(s) van een bestaande woning
  • een kleine verhuurder

Maatregelen

Om de duurzaamheidslening breed toepasbaar te maken wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan:

  • energiebesparing
  • energieopwekking (op eigen of andere locatie*)
  • groene daken: voorzieningen voor comfortverhoging (koeling) van het binnenklimaat en de levensduur van het dak**

* Andere locatie
Energieopwekking op andere locaties waarvan middels certificaten eigendom aan wordt ontleend van een productie-installatie; denk hierbij aan postcoderoos projecten waarbij je eigenaar wordt van zonnepanelen of windroos projecten waar je eigenaar wordt van windmolen(s).

**Groene daken
Om het groen dak in aanmerking te laten komen voor een duurzaamheidslening verwachten wij een bepaalde minimale kwaliteit. Deze kwaliteit is te meten in het aantal punten. Zie hiervoor onderstaande scoretabel.

De lening

  • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.
  • De looptijd van een lening tot en met € 7.500,-  is 10 jaar. Vanaf € 7.500,- is de looptijd 15 jaar.
  • De lening is een consumptieve lening. Het is een maandannuïteitenlening waarbij de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaald wordt en een vast rentepercentage geldt.
  • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
  • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 75 jaar.

U kunt alleen een lening aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. De lening kan niet achteraf worden toegekend!

Aanvraagformulier
 

De aanvrager dient het formulier volledig ingevuld met offertes van leveranciers van de energiebesparende maatregelen bij de gemeente Drimmelen in te leveren. U kunt het formulier en de offertes sturen naar:

e-mailades: gemeente@drimmelen.nl

of:

Gemeente Drimmelen
t.a.v. de afdeling Grondgebied
Postbus 19
4920 AA Made

Binnen 3 weken ontvangt u schriftelijk bericht of uw aanvraag wel/niet toegekend wordt door de gemeente. In deze brief staan de verdere stappen die u moet ondernemen richting SVn.

Meer informatie

Als u op de onderstaande website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting uw postcode of woonplaats ingeeft vindt u alle leningen van de gemeente Drimmelen. Daar vindt u ook informatie over de duurzaamheidslening zoals, voorwaarden, rentetarieven en dergelijke.

Informatie vindt u ook in de verordening Duurzaamheidslening gemeente Drimmelen op www.overheid.nl