Duurzaamheidsprojecten in de gemeente

Zonnepark De Bergen

Wind en warmte zijn niet genoeg voor een energieneutraal Terheijden. Ook de zon speelt een belangrijke rol. Het Traais Energie Collectief wil aan De Bergen een uniek zonnepark realiseren met 27.600 panelen. Lees meer: https://traaisenergiecollectief.nl/projecten/zonnepark-de-bergen/
Update 18-07-2023: Ontwerp omgevingsvergunning zonnevelden Bergen en Moerseweg

Verduurzaming Amernet

Samen werken we aan de verduurzaming van het warmtenet. Lees meer: https://drimmelen.nl/verduurzaming-amernet

Initiatief glastuinders biomassa-installatie

Tuinders van het glastuinbouwgebied Plukmade willen verduurzamen. De stap die ze binnenkort willen zetten is het bouwen van een (kleinschalige) biomassa-installatie. Lees meer: https://drimmelen.nl/initiatief-glastuinders-biomassa-installatie-0

Initiatief Aardwarmte Geothermie

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van warmte die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde. Lees meer: https://drimmelen.nl/initiatief-aardwarmte-geothermie

Windenergie A16

Met 8 windmolens langs de A16 wekt de gemeente Drimmelen de komende 25 jaar schone energie op. Een kwart van de opbrengst investeren we in lokale projecten die een bijdrage leveren aan energie besparen en het opwekken van schone energie. Dat doen we samen met Stichting Energietransitie Drimmelen (STED). Lees meer: https://drimmelen.nl/windenergie-a16