Duurzaamheidsprojecten in de gemeente

Zonnepark De Bergen

Wind en warmte zijn niet genoeg voor een energieneutraal Terheijden. Ook de zon speelt een belangrijke rol. Het Traais Energie Collectief wil aan De Bergen een uniek zonnepark realiseren met 27.600 panelen. Lees meer: https://traaisenergiecollectief.nl/projecten/zonnepark-de-bergen/
Update 18-07-2023: Ontwerp omgevingsvergunning zonnevelden Bergen en Moerseweg

Verduurzaming Amernet

Samen werken we aan de verduurzaming van het warmtenet. Lees meer: https://drimmelen.nl/verduurzaming-amernet

Initiatief glastuinders biomassa-installatie

Tuinders van het glastuinbouwgebied Plukmade willen verduurzamen. De stap die ze binnenkort willen zetten is het bouwen van een (kleinschalige) biomassa-installatie. Lees meer: https://drimmelen.nl/initiatief-glastuinders-biomassa-installatie-0

Initiatief Aardwarmte Geothermie

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van warmte die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde. Lees meer: https://drimmelen.nl/initiatief-aardwarmte-geothermie

EnergieA16

Langs de A16 werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie. Daarbij zoeken ze samen naar een goede balans tussen lusten en lasten. Lees meer: www.energieA16.nl

Bekijk hier de film over WindA16: https://www.brabant.nl/subsites/windenergiea16/media/video/5fc70ccb975b4...

Drimmelse Energie Agenda (DEA)

In de A16 zone komen in 2020 28 windmolens. Acht daarvan staan op het grondgebied van de gemeente Drimmelen. Alle molens samen wekken elektriciteit op voor ruim 70.000 huishoudens. De opbrengsten van die energie komen voor een kwart bij de lokale gemeenschap terecht. Deze opbrengsten worden met de gemeenschap ingezet voor de lokale energietransitie

De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) beheert deze financiële middelen. Hoe we de middelen gaan besteden, leggen we vast in de Drimmelse Energie Agenda (DEA). We benoemen concrete projecten die bijdragen aan een verdere verduurzaming van onze energievoorziening. Op dit moment werken we samen met onze bedrijven en actieve bewoners(groepen) aan de DEA. Naar verwachting is de DEA begin 2020 gereed.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Drimmelse Energie Agenda