Duurzame woonbuurt E-veld Terheijden

Aan de noordkant van Terheijden vind je straks een nieuwe woonbuurt waar je groen woont en leeft: het E-veld.
Een prettige, dorpse buurt met ruim 50 woningen. Het E-veld is een plek voor mensen die net een beetje anders durven te wonen en te leven.

In een groene wijk waar ruimte is voor jezelf en om elkaar te ontmoeten. Een wijk waar je samen met je buren mag bepalen hoe je het groen inricht en gebruikt.

Omgeven door groen en grenzend aan het landelijk gebied. Een plek waar je kunt genieten. In een woning die wordt gebouwd met duurzame materialen, zeer energiezuinig is en klaar is voor de toekomst. Dat maakt het E-veld een unieke plek om te wonen.

Informatie december 2020/januari 2021


Het stedenbouwkundig plan voor het woningbouwproject E-veld is aangepast, mede naar aanleiding van reacties van betrokkenen, belangstellenden en omwonenden. Om het plan verder te kunnen uitvoeren heeft de gemeenteraad gevraagd de grondexploitatie voor het E-veld vastgesteld in de raadsvergaderig van 17 december 2020. Hiermee komt er budget beschikbaar voor de werkzaamheden en voor de realisatie van het woningbouwplan.

Keuze projectontwikkelaar

De gemeente wil dat een projectontwikkelaar het project E-veld gaat uitvoeren. De voorbereidingen voor het selecteren van een projectontwikkelaar starten begin 2021. De projectontwikkelaar ontwerpt de woningen en brengt ze op de markt. We streven naar de start van de verkoop in het laatste kwartaal van 2021.  

Wijziging bestemmingsplan

Vanaf 18 februari 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan “Terheijden E-veld” (NL.IMRO.1719.2bp19eveld-ON01), de aanmeldnotitie en alle andere bijhorende documenten tot 1 april 2021 voor iedereen ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de genoemde termijn kan iedereen zowel een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made.

Het aangepaste stedenbouwkundige plan kunt u hier bekijken:

Het raadsvoorstel voor deze gemeenteraadsvergadering kunt u hier lezen:

Informatie over de agenda van de raadsvergadering van 17 december 2020

De Nieuwsbrief 7 december 2020 over de ontwikkelingen rondom het E-veld voor omwonenden en belangstellenden leest u hier: 

Informatie over eerdere inloopavonden
 

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het E-veld kunt u onderstaande documenten bekijken:

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u e-mailen via: e-veld@drimmelen.nl