Duurzame woonbuurt E-veld Terheijden

Aan de noordkant van Terheijden vind je straks een nieuwe woonbuurt waar je groen woont en leeft: het E-veld.
Een prettige, dorpse buurt met ruim 50 woningen. Het E-veld is een plek voor mensen die net een beetje anders durven te wonen en te leven in een groene wijk waar ruimte is voor jezelf en om elkaar te ontmoeten. Een wijk waar je samen met je buren mag bepalen hoe je het groen inricht en gebruikt. Omgeven door groen en grenzend aan het landelijk gebied. Een plek waar je kunt genieten. In een woning die wordt gebouwd met duurzame materialen, zeer energiezuinig is en klaar is voor de toekomst. Dat maakt het E-veld een unieke plek om te wonen.

Informatie juli 2021

De gemeenteraad heeft begin juni 2021 het bestemmingsplan vastgesteld voor het E-veld. Intussen is een projectontwikkelaar geselecteerd voor het gebied. De verkoop van de kavels voor de tiny houses wordt nu voorbereid. 

Zwaluwe Bouw projectontwikkelaar

Het E-veld wordt ontwikkeld door Zwaluwe Bouw. De projectontwikkelaar ontwerpt de woningen en brengt ze op de markt. De start van de verkoop is gepland voor eind 2021. Meer informatie hierover vindt u op de speciale website hierover van Zwaluwe Bouw.    

Wijziging bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is voor het E-veld is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 3 juni 2021. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het aangepaste stedenbouwkundige plan kunt u hier bekijken:

Het raadsvoorstel voor deze gemeenteraadsvergadering kunt u hier lezen:

De Nieuwsbrief 7 december 2020 over de ontwikkelingen rondom het E-veld voor omwonenden en belangstellenden leest u hier: 

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u e-mailen via: pleijten@drimmelen.nl