Evenement organiseren

Om evenementen goed te organiseren, is een goede voorbereiding nodig. Denk bij een evenement aan een buurtfeest, braderie, optocht, tentfeest, kermis of herdenking. Een evenement is pas geslaagd als het goed en veilig verloopt. Daarom hoort het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement daar ook bij. Wij als gemeente helpen u hier graag bij.

Vergunning aanvragen of melding doen?

Wilt u een (groot of klein) evenement organiseren? Check dan minimaal 9 weken (of 13 weken bij een groot evenement) wat u nodig hebt voor uw evenement. 

Via de Vergunningchecker ontdekt u meteen wat u allemaal moet doen/regelen voor uw evenement of activiteit. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de knop die daar bij hoort te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Start de check via onderstaande knop:

Ga naar de Vergunningchecker

De aanvraag van een evenementenvergunning moet minimaal 8 weken (en bij een groot evenement 12 weken) vóór het evenement bij ons binnen zijn.

Na het doorlopen van de Vergunningchecker kunt u onderaan (of in het tabblad bovenaan de pagina) klikken op ‘Resultaat bekijken’. Daar krijgt u dan het overzicht met wat u moet doen/aan moet vragen. Per onderdeel kunt u dan op ‘meer informatie’ klikken, of onderaan de pagina naar ‘Direct aanvragen’ gaan om het direct te regelen.

Procedure: hoe werkt het na de aanvraag?

Als uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u van ons een automatische bevestiging. Op een later moment krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging van de behandelaar met daarin de uitleg over de procedure.  Mocht uw aanvraag niet compleet zijn, of als we nog aanvullende vragen hebben, dan nemen we contact met u op.  Wij nemen uw aanvraag in behandeling zodra deze volledig bij ons binnen is. Binnen 8 weken na datum van ontvangst van uw aanvraag krijgt u een besluit. 

Contact

Hebt u hier nog vragen over? Of lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen?

Neem dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 140162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl

Voldoet uw evenement aan onderstaande voorwaarden? Dan is een melding voldoende. Het is belangrijk dat u het evenement binnen 4 weken voor de datum van het evenement meldt.

Voorwaarden

 • er zijn maximaal 100 personen tegelijk aanwezig
 • het evenement wordt op maandag tot en met zaterdag gehouden tussen 10.00 uur en 24.00 uur
 • het evenement wordt op zondag gehouden tussen 13.00 uur en 24.00 uur
 • er is geen muziek op maandag tot en met zaterdag voor 7.00 uur of na 24.00 uur en op zondag voor 13.00 uur en na 23.00 uur
 • het evenement wordt niet gehouden op rijbanen, fietspaden of parkeerplaatsen
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten
 • er worden geen objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m2
 • er is een organisator
 • evenement duurt maximaal 1 dag

Voorschriften

 • het is verboden afvalstoffen op te slaan anders dan in daartoe geschikte containers c.q. bakken
 • de aanwezigheid van deze containers moet de organisator zelf regelen
 • de containers c.q. bakken zijn 24 uur na beëindiging van het evenement door de organisator afgevoerd
 • alle aanwijzingen van de politie, brandweer of personeel van de gemeente, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden stipt door de organisator opgevolgd
 • de organisatie zorgt ervoor dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het evenement voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) is gegarandeerd
 • de organisatie is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden door dit evenement
 • het is verboden bij een evenement de orde te verstoren
 • de organisator stelt de omwonenden tijdig op de hoogte van het evenement

Natuurbrandrisico

Denk bij het organiseren van een evenement ook aan eventueel brandgevaar. Op de website www.natuurbrandrisico.nl leest u actuele informatie over natuurbrandrisico’s.

Veiligheid objecten en constructies

Wilt u grote objecten (bijvoorbeeld een grote feesttent) plaatsen waarbij de constructieve veiligheid belangrijk is moeten er constructieve gegevens en statische berekeningen aangeleverd worden.

Brandveilig gebruik

Op de website van de overheid leest u de inhoud van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Ballonnen oplaten

Het is in de gemeente Drimmelen verboden om ballonnen op te laten in de open lucht. Bijvoorbeeld tijdens een feest of evenement. Het oplaten van ballonnen heeft gevolgen voor het milieu. De ballonnen komen na het oplaten ergens neer op de grond. Dat zorgt voor zwerfafval en is schadelijk voor milieu (flora en fauna).

Het verbod geldt voor, van elk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen.

Calamiteitenplan

Moet u een calamiteitenplan inleveren bij uw aanvraag voor een evenementenvergunning?
Als er meer dan 250 personen aanwezig zijn bij uw evenement, moet u een calamiteitenplan aanleveren.

De evenementenvergunning kost geld. Het bedrag is afhankelijk van het soort evenement.

Soort evenement en de daarbij behorende kosten
Soort evenement Kosten 2024
Melding vergunningsvrij evenement Geen
1-daags evenement (vergunning)

€   37,75

Meerdaags evenement (vergunning) € 228,60