Fontein Dorpsplein Terheijden

We leggen een fontein aan op het Dorpsplein in Terheijden. Deze fontein is speciaal voor Terheijden ontworpen om het Dorpsplein meer uitstraling te geven én om verkoeling te bieden vanuit klimaatdoelstellingen.

Wat u moet weten

  • De fontein is speciaal ontworpen door Rots maatwerk op basis van de volgende uitgangspunten: het ontwerp moet een relatie hebben met de omgeving, het dorp en een historische verbinding
  • De precieze locatie is en het ontwerp is zien op onderstaande afbeeldingen

Waarom we dit doen

We willen het Dorpsplein na de eerdere aanpassingen (parkeervrij etc.) met deze fontein een nog betere uitstraling geven én zorgen voor extra verkoeling vanuit klimaatdoelstellingen. Daarom heeft de gemeenteraad daar in 2021 geld voor beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er sinds de vernieuwing van het Dorpsplein vragen gekomen over hoe om te gaan met het laden en lossen, het halen en brengen van bewoners van het Antonius Abt etc. Dit omdat het verboden is op het plein te parkeren. Een mogelijke oplossing is verwerkt in het ontwerp.

Meedenken en meedoen

Op 6 september 2023 organiseerden we een informatiemiddag voor omwonenden. Daar konden zij een reactie geven op  de plannen voor de fontein.

Hierbij een samenvatting van de reacties vanuit de aanwezigen:

  • Laden en lossen bij het Antonius abt en spelende kinderen levert zorgen over onveilige situaties op
  • Richt de ruimte rondom zo in dat het een verblijfsfunctie krijgt, waarop wel de weekmarkt en de reguliere jaarlijkse activiteiten kunnen plaatsvinden
  • Probeer een goede laad- en loslocatie nabij de ingang van het Abt te realiseren zonder grote ingrijpende aanpassingen

Hierop hebben we een aanpassing gedaan in het ontwerp:

In overleg met de directie van het Antonius Abt willen we het laden en lossen verplaatsen naar de zijde van de Hoofdstraat. Op deze locatie kunnen de taxibusjes of personenauto’s tijdelijk staan om passagiers te laten in en uitstappen. We verplaatsen hierdoor wel enkele bomen en struiken naar een andere locatie. De werkzaamheden voeren we gelijktijdig uit met de aanleg van de fontein.

Planning

  • November 2023  ontwerp verder uitwerken
  • December 2023  aanvragen aansluitingen water en elektra
  • Maart 2024 start uitvoering werkzaamheden aanleg fontein
  • Mei/juni 2024 oplevering en opening fontein

Contact

Als u vragen hebt over het project kunt u contact opnemen met projectleider Wim Kapitein via openbarewerken@drimmelen.nl.

Documenten