Fontein Nieuwstraat Lage Zwaluwe

We gaan een fontein plaatsen bij de horeca/winkels in de Nieuwstraat van Lage Zwaluwe. Deze fontein is speciaal voor Lage Zwaluwe ontworpen om de Nieuwstraat meer uitstraling te geven én om verkoeling te bieden vanuit klimaatdoelstellingen.

Wat u moet weten

 • De fontein is speciaal ontworpen door Rots Maatwerk op basis van de volgende uitgangspunten: het ontwerp moet een relatie hebben met de omgeving, het dorp en een historische verbinding.
 • Naast Nieuwstraat nummer 19 komt de fontein te liggen.
 • We trekken de bestaande groenstroken door tot aan de oversteekplaats om een betere afscheiding te maken tussen de weg en de fontein.
 • We hebben aandacht voor de zorgen die er leven over mogelijke overlast. De fontein gaat daarom straks op vaste tijden aan en uit ( van 10.00 uur  en 21.00 uur).  Ook plaatsen we een extra lichtmast ter verbetering van de zichtbaarheid en sociale veiligheid.

Waarom we dit doen

Het plaatsen van de fontein is de laatste actie uit het project om de Nieuwstraat op te knappen: Kwaliteitsverbetering winkel-/horecastrip Lage Zwaluwe.  De speciaal ontworpen fontein is bedoeld om het gebied met de winkels/horeca in de Nieuwstraat een nog betere uitstraling te geven. Daarnaast zorgt het ook voor extra verkoeling en dat is voor onze klimaatdoelstellingen belangrijk. Daarom heeft de gemeenteraad in 2021 geld beschikbaar gesteld voor deze fontein.

Meedenken en meedoen

Op 4 september 2023 organiseerden we een informatiemiddag voor omwonenden. Daar konden zij een reactie geven op de plannen voor de fontein.  

Hierbij een samenvatting van de reacties vanuit de aanwezigen

 • De locatie ligt dicht bij een drukke weg en wordt als onveilig ervaren.
 • Onderzoek of de volgende locaties ook in aanmerking komen:
  -  aan de zijde van dokter Dooremansstraat|
  -  een parkeervak voor de winkels
  -  het schoolplein
 • Hangjeugd: zorgt nu voor overlast op de locatie waar de fontein is gepland. Met het realiseren van de fontein zijn enkele bewoners bang dat dit toeneemt.
 • Zorgen over geluidsoverlast van het vallend water.

Hieronder de terugkoppeling op de reacties

 • We zijn van plan om de bestaande groenstroken door te trekken tot aan de oversteekplaats. Hierdoor maken we een betere afscheiding tussen de rijweg en de fontein.
 • We onderzochten de voorgestelde locaties. Een combinatie met de vernieuwing van het schoolplein is volgens het schoolbestuur niet wenselijk. Bij de andere twee voorgestelde locaties ligt de ondergrond te vol met bestaande kabels, leidingen en riolering waardoor het plaatsen van de fontein niet mogelijk is.
 • De overlast met hangjeugd op deze locatie is bekend bij handhaving. Er vindt regulier jeugdoverleg plaats van de Boa’s, de wijkagent en ondersteunende instanties om te komen tot vermindering van de overlast. Wij verwachten niet dat de fontein een verder negatief effect heeft op de aanwezigheid van hinderlijke hangjeugd. We zien bij de andere fontein in de gemeente juist dat het een open verblijfsgebied wordt voor jongere kinderen en hun ouders waardoor de sociale controle ook toeneemt.
 • De eventuele geluidsoverlast beperken we door de werktijden van de fontein in te stellen op vaste tijden. Normaliter is de werking in de avonduren beperkt en in de nachtelijke uren staat de fontein uit.

Begin november 2023 was er een bijeenkomst over de Dorpsvisie Lage Zwaluwe. Tijdens deze bijeenkomst kregen we ook vragen over de fontein aan de Nieuwstraat.

Alle belangen legden we naast elkaar en we concludeerden dat de locatie die we presenteerden tijdens de informatiemiddag de beste oplossing blijft. We passen daarbij de bestaande groenvakken rondom de kruising aan en plaatsen een extra lichtmast ter verbetering van de zichtbaarheid en sociale veiligheid.

Planning

 • November 2023  ontwerp verder uitwerken
 • December 2023  aanvragen aansluitingen water en elektra
 • Maart 2024 start uitvoering werkzaamheden aanleg fontein
 • Mei/juni 2024 oplevering en opening fontein

Contact

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met projectleider Wim Kapitein via openbarewerken@drimmelen.nl.

Documenten