Gebiedsontwikkeling Integraal Kindcentrum Stuifhoek en woningbouw

Basisschool De Stuifhoek in Made krijgt een nieuw gebouw. De school wordt vervangen door de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC). Met een IKC organiseren we een doorgaande lijn voor ontwikkeling en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het gebied rondom de school wordt opnieuw ingericht waarbij ook ruimte is voor tien grondgebonden woningen en groen. Daarnaast bouwen we op het IKC ook een woonlaag van maximaal 10 appartementen.
Wat u moet weten
In december 2023 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld voor het plan. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingediend en daarmee is het plan onherroepelijk. Ondertussen wordt gewerkt aan het ontwerp van het Integraal Kindcentrum en de voorbereiding op het bouwen (voorbereiding bouwrijp maken).
We verwachten begin 2025 te starten met de bouw van het IKC. Na afronding van de bouw van het IKC starten we met de sloop van de basisschool en de bouw van de grondgebonden woningen aan de oostzijde.

Inrichtingsplan
Hieronder is het inrichtingsplan van het gehele plangebied afgebeeld. Het inrichtingsplan geeft op hoofdlijnen de inrichting van de buitenruimte weer. Het inrichtingsplan is een bijlage van het bestemmingsplan dat door de raad is vastgesteld.

Het inrichtingsplan buitenruimte IKC De Stuifhoek. Deze afbeelding  geeft op hoofdlijnen de inrichting van de buitenruimte weer.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Op de hoogte blijven?
Via een digitale nieuwsbrief houden we omwonenden en andere belangstellenden op de hoogte. Wilt u zich inschrijven op deze digitale nieuwsbrief? Meld u aan via tbesselink@drimmelen.nl