Geboorte

Is uw kind in de gemeente Drimmelen geboren? Geef de geboorte binnen 3 werkdagen aan in het gemeentehuis.

Digitaal aangifte van geboorte

Indien u digitaal geboorteaangifte doet, dan dient u een verklaring van de verloskundige/arts te uploaden

  • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.
  • U hoeft uw kind niet mee te nemen.
  • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.

Geef de geboorte aan binnen 3 werkdagen na de dag van geboorte.

Wanneer geboorteaangifte te doen

Het kind is geboren op

Aangifte uiterlijk 

Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen.

Ouderschap algemeen

  • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
  • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
  • De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag.

  • geldig identiteitsbewijs van u en een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder (paspoort, id-kaart of vreemdelingendocument)
  • als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje
  • schriftelijke verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid
  • eventueel een uittreksel van de erkenning ongeboren vrucht en de akte van naamskeuze

Aan het doen van geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.

Let op: voor een uittreksel geboorteregister betaalt u wel kosten.