Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een loopbeperking of bent u door uw handicap continu afhankelijk van anderen voor vervoer van deur tot deur, dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Bel de gemeente om de kaart aan te vragen.

Bel de gemeente: telefoonnummer 140162 en vraag naar een medewerker van het Sociaal loket.
Ook is het mogelijk  langs te komen bij het loket in het gemeentehuis. Bij het Sociaal loket kunt u, zonder afspraak, tussen  09.00 en 12.30 uur terecht en ma t/m do van 13.00 – 15.00 uur op afspraak.
U kunt uw vraag ook stellen per e-mail via gemeente@drimmelen.nl

Als u in de gemeente Drimmelen woont kunt u bij ons een parkeerkaart aanvragen. Een keuringsarts bepaalt na medisch onderzoek of u voldoet aan de voorwaarden. De kaart die u in Nederland krijgt, is een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hij is onder andere geldig in alle landen van de Europese Unie.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

  • bestuurderskaart: als u zelf de auto bestuurt
  • passagierskaart: als u door uw handicap continu afhankelijk bent van anderen voor vervoer van deur tot deur 

Daarnaast is er een gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstellingen voor het vervoer van bewoners.

Bestuurderskaart aanvragen

U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.

Op de bestuurderskaart staat een hoofdletter B.

De bestuurderskaart is persoonsgebonden. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben om de kaart aan te kunnen vragen. Er hoeft ook geen kenteken van uw voertuig op de kaart te staan. U moet wel een rijbewijs hebben.

Passagierskaart aanvragen

Heeft u een handicap en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. Er hoeft dus geen kenteken van een voertuig op de kaart te staan.

Op de passagierskaart staat een hoofdletter P.
U kunt deze aanvragen als u ten minste een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. En de hulp van de bestuurder continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur.

Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Bestuurderskaart en parkeerkaart voor passagiers aanvragen

U kunt een gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart aanvragen als:

  • u blijvend van een rolstoel gebruik maakt;
  • u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.

Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld niet meer dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of u aan deze voorwaarden voldoet. Dat hoeft niet als de gemeente over gegevens beschikt waaruit blijkt dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Dit kan bijvoorbeeld een keuringsrapport zijn van een onafhankelijke arts waarin staat dat de handicap chronisch of onomkeerbaar is. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

De kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

De kosten voor 2021 bedragen:

  • Gehandicaptenparkeerkaart (leges) € 29,30
  • Keuring SAP € 217,80 
  • Annuleringskosten wanneer u niet verschijnt op uw afspraak € 61,12.
  • Administratiekosten intrekken aanvraag € 33,88.