Gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen krijgt u van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dit is de belastingorganisatie die namens onze gemeente de gemeentelijke belastingen heft en int. Op de website van SVHW ziet u welke soorten belasting u betaalt en hoe u kwijtschelding aanvraagt en bezwaar maakt. Veel zaken kunt u zelf regelen via de digitale balie ‘Mijn SVHW’. U logt hiervoor in met uw DigiD. U kunt hier bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning en het taxatieverslag bekijken.

Ga naar SVHW

Kijk ook voor veelgestelde vragen op SVHW.nl.

 • De gemeente Drimmelen werkt voor de belastingheffing en -inning per 2024 met SVHW. Tot en met 2023 was dit met TOG Nederland. Lopende belastingzaken (over 2023 of eerder) worden nog door TOG Nederland afgehandeld
 • Medio februari van het belastingjaar ontvangt u uw aanslag. Deze is dan ook terug te vinden in de digitale balie ‘Mijn SVHW’
 • Heeft u vragen? De antwoorden op veel vragen vindt u op de pagina 'Veelgestelde vragen' op de website van SVHW
 • SVHW is voor particulieren verantwoordelijk voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor het innen van de kosten van de ledigingen van de afvalcontainers. Informatie over de tarieven vindt u op de pagina 'Afvaltarieven 2024' op deze website en de gemeentelijke verordening over afvalstoffenheffing op Overheid.nl
  De rioolheffing bestaat uit 2 delen: een vast deel (vastrecht) en een gedeelte dat is gebaseerd op de hoeveelheid water die u gebruikt. Wat dit voor u betekent kunt u vinden op svhw.nl. Meer informatie over de gemeentelijke verordening rioolheffing vindt u op Overheid.nl
  Meer informatie over de OZB-belasting vindt u op www.svhw.nl en op Overheid.nl
 • Voor de ondernemers is SVHW verantwoordelijk voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelastingen (OZB). SVHW int bij de ondernemers ook de toeristenbelasting en de BIZ-bijdrage voor de Bedrijven Investeringszone Made
 • Hebt u in het verleden gebruik gemaakt van Mijnoverheid.nl (Berichtenbox) om de belastingaanslag van de gemeente digitaal te ontvangen? Controleer dan op Mijnoverheid.nl of u SVHW heeft aangevinkt om de aanslag via de Berichtenbox te ontvangen. De Berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus waarin u digitale post van de overheid ontvangt. Ga naar de website Wat is de Berichtenbox? | MijnOverheid voor meer informatie hierover
 • In de gemeente Drimmelen betaalt u geen hondenbelasting

WOZ-waarden

U kunt de WOZ-waarden van de panden in de gemeente Drimmelen (maar ook landelijk) inzien via www.wozwaardeloket.nl. Hier vindt u ook de Woz-waarden van eerder jaren. Het is mogelijk om deze te downloaden.

Automatische incasso (opnieuw aanvragen)

 • Als u uw gemeentebelasting eerder via een automatische incasso betaalde, moet u deze opnieuw aanvragen. Vanaf het moment dat u uw aanslag heeft ontvangen, kunt u uw automatische incasso regelen. Dit kan via het formulier dat bij de aanslag zit of via svhw.nl. Hiervoor logt u in op Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.
 • Hebt u nog niet eerder via een automatische incasso betaald, dan kunt u dit u nu regelen via 'Mijn SVHW'. U logt hiervoor in met uw DigiD;
 • U betaalt in minimaal 7 en maximaal 10 delen per jaar. SVHW kan het totale bedrag niet in één keer van uw rekening afschrijven.

Betalen zonder automatische incasso

Op het aanslagbiljet vindt u de vervaldatum. Op deze datum moet het complete bedrag van de aanslag op de rekening van SVHW staan. Dit kan:

 • Via Mijn SVHW met iDEAL;
 • Via de iDEAL link of QR-code op uw aanslagbiljet.