Handhaving kinderopvang

Heeft u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of bent u gastouder dan wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving.

Om dit te toetsen wordt een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouder (jaarlijks) geïnspecteerd door de GGD West-Brabant. Haar bevindingen worden in een inspectierapport vastgelegd.

Indien u niet voldoet aan de kwaliteitseisen bij of krachtens de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving wordt u in de gelegenheid gesteld de tekortkomingen per direct op te lossen. Lukt dit niet of verzuimd u nogmaals dan kan de gemeente een boete opleggen conform haar handhavingsoverzicht.