Hartreanimatie en AED

Wat doet u als iemand in uw omgeving een hartstilstand krijgt? Met reanimatie en een Automatische Externe Defibrillator (AED) is er een goede overlevingskans. Help mee aan een effectieve hulpverlening voor iedereen. Elke dag overlijden 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak gebeurt dat in en rond het huis. Als er binnen zes minuten gereanimeerd én gedefibrilleerd wordt, dan is de overlevingskans groot. Snelle hulp en de beschikking over een Automatische Externe Defibrillator (AED) zijn dus van levensbelang. Maar waar vindt u die?

AED-locaties

In de gemeente Drimmelen zijn circa 80 AED’s beschikbaar. Een AED kan eigendom zijn van de gemeente of eigendom van een particulier. Door op onderstaande afbeelding/link te klikken kunt u zien waar de AED’s in de gemeente Drimmelen beschikbaar zijn.  De groene AED’s op de kaart zijn 24/7 bereikbaar en de rode AED’s zijn binnen openingstijden of beperkt beschikbaar.

Ga naar AED-locaties gemeente Drimmelen
Aan de AED-kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkgroep AED

In de gemeente Drimmelen is al een aantal jaar een werkgroep AED actief. De werkgroep streeft ernaar om een optimale AED-dekking te krijgen. Dit doet de werkgroep o.a. door de AED’s die eigendom zijn van de gemeente op strategische plekken te plaatsen en te stimuleren dat de AED’s door particulieren worden aangeschaft. Leden van de werkgroep hebben elk een aandachtsgebied. De werkgroep leden zijn:

 • Dhr. P. Smits, penningmeester Reanimatiegroep Drimmelen
  Aandachtsgebied: Made en Drimmelen
 • Dhr. A. Stam, lid EHBO-vereniging Hooge- en Lage Zwaluwe
  Aandachtsgebied: Hooge- en Lage Zwaluwe
 • Mevr. E. Prins, bestuurslid EHBO-vereniging Terheijden
  Aandachtsgebied: Terheijden en Wagenberg
 • Dhr. R. Driesen, beleidsmedewerker Jeugd en Gezondheid gemeente Drimmelen
  Aandachtsgebied: coördinator en aanspreekpunt werkgroep

Via rdriesen@drimmelen.nl kunt u in contact komen met leden van de werkgroep.

Subsidie

Particulieren kunnen onder aantal voorwaarden in aanmerking komen voor de volgende subsidies:

 • Bedrijven of particulieren die een nieuwe AED aanschaffen komen in aanmerking voor subsidie van de werkgroep van € 600 per AED. Partijen die in het verleden al een subsidie voor een nieuwe AED hebben ontvangen, komen niet nogmaals in aanmerking. Voorwaarde is wel dat de AED wordt aangemeld bij HarstlagNu.
 • Bedrijven die reeds een AED hebben aangeschaft maar niet 24 uur bereikbaar zijn, komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van maximaal € 300 van de werkgroep om de AED naar buiten te brengen en te plaatsen in een buitenkast. De AED moet wel aangemeld worden bij HartslagNu.
 • Indien uw AED is ingezet, dan worden de kosten die verbonden zijn aan de AED inzet, vergoed door RAV Brabant Midden-West-Noord. Via onderstaande link kunt u de kosten declareren.

Link

https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/