Hartreanimatie en AED

Wat is een AED?

Wij willen snel hulp bij hartfalen kunnen bieden. Daarom hangen in de gemeente Drimmelen AED-apparaten; Automatische Externe Defibrillators. Een AED helpt bij een hartstilstand. Het apparaat geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt. Daarom is er in elke kern van de gemeente een AED beschikbaar binnen 500 meter.

Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een AED wordt gehaald. De 112-centrale stuurt een bericht aan meerdere burgerhulpverleners (vrijwilligers) in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of een AED te halen. Met een code kunnen ze dan de AED-kast openen. Hoe meer AED's en vrijwilligers, hoe sneller we hulp kunnen bieden.

Werkgroep AED

In de gemeente Drimmelen is al een aantal jaar een werkgroep AED actief. De werkgroep streeft ernaar om een optimale AED-dekking te krijgen. Dit doet de werkgroep o.a. door de AED’s die eigendom zijn van de gemeente op strategische plekken te plaatsen en te stimuleren dat de AED’s door particulieren worden aangeschaft. Leden van de werkgroep hebben elk een aandachtsgebied. De werkgroep leden zijn:

 • Mevrouw E. Prins, aandachtsgebieden Wagenberg en Terheijden
 • Mevrouw. C. Hoevenaar, aandachtsgebieden Hooge en Lage Zwaluwe
 • De heer P. Smits, aandachtsgebieden Drimmelen en Made
 • Mevrouw J. van Eijnatten, contactpersoon subsidies en overige vragen (gemeente Drimmelen)

Via jvaneijnatten@drimmelen.nl kunt u in contact komen met leden van de werkgroep.

AED-locaties gemeente Drimmelen

In de gemeente Drimmelen zijn circa 90 AED’s beschikbaar. Een AED kan eigendom zijn van de gemeente of eigendom van een particulier. Door op onderstaande afbeelding 'Hartveilig' te klikken kunt u zien waar de AED’s in de gemeente Drimmelen beschikbaar zijn.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Hartstichting
 • De groene AED’s op de kaart zijn 24/7 bereikbaar en de oranje AED’s zijn binnen openingstijden of beperkt beschikbaar.
 • Per AED is aangegeven of om een A of B locatie gaat. Zie hieronder voor toelichting A en B locaties.

*Aan de AED-kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

A-locaties AED

De werkgroep zorgt dat alle A locaties AED in stand wordt gehouden en de werkgroep draagt specifiek zorg voor: 

 • AED is aangemeld bij HartslagNu; 
 • AED is geplaatst in buitenkast en is dus 24/7 uur beschikbaar zijn; 
 • AED wordt onderhouden; 
 • AED wordt 10 jaar na aanschafjaar vervangen.

AED houders kunnen middels onderstaand formulier kosten voor onderhoud bij de gemeente declareren. De vervanging van deze AED’s gaat in overleg met contactpersoon van gemeente. 

B-locaties AED

AED’s op deze locaties zijn aanvullend op het huidige netwerk van AED’s op A-locaties. De eigenaar van AED op B-locatie is zelf verantwoordelijk voor het instandhouden van de AED. De werkgroep ondersteunt de eigenaar. Dit doen we door mee te denken en subsidie beschikbaar te stellen. Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden er twee voorwaarden:

 • de AED is aangemeld bij HartslagNu; 
 • de AED is in een buitenkast geplaatst.

De werkgroep heeft de volgende subsidies:

 • subsidie aanschaf nieuwe AED van € 600
 • subsidie aanschaf buitenkast AED van maximaal € 300

Eigenaren kunnen met een aanvraagformulier subsidie bij de gemeente Drimmelen aanvragen.

Ondersteuning RAV na een AED inzet

Indien een AED is ingezet, dan worden de kosten die verbonden zijn aan de AED inzet, vergoed door RAV Brabant Midden-West-Noord. Via AED RAV Brabant Midden-West-Noord kunnen de kosten worden gedeclareerd.