Herinrichting Zeggelaan Terheijden

We richten de Zeggelaan in Terheijden opnieuw in om de verkeersveiligheid te vergroten.

Wat u moet weten


Deel Abtslaan – Hoofdstraat

Dit deel van de Zeggelaan richten we in als 30 kilometer zone. We houden daarvoor de (nieuwe) landelijke richtlijnen aan. De parkeervakken en een groot deel van de bomen behouden we hierdoor. En we maken bredere fietsstroken waardoor de veiligheid verbeterd.

Deel Abtslaan - Ruitersvaartseweg

Dit deel van de Zeggelaan blijft 50 km/uur zoals eerder aangegeven. We richten deze zo veilig mogelijk in en houden rekening met het Openbaar Vervoer. Wij werken het ontwerp nu verder uit, zodat we een aannemer kunnen selecteren. Ter hoogte van de Abtslaan komt de overgang van 50 km/uur naar 30 km/uur. Zodra dit ontwerp gereed is maken we een afspraak met de bewoners van de Hezelaar zoals eerder toegezegd.
Voor het verleggen en vernieuwen van de kabels en leidingen hoeven geen bomen gekapt te worden.

Bekijk hier het voorlopig ontwerp van de Zeggelaan:

Toelichting tekening
In dit document is het ontwerp van de Zeggelaan weergegeven vanaf de Hoofdstraat tot de Ruitersvaartseweg.

Deel Abtslaan – Hoofdstraat
Het deel Hoofdstraat tot Abtslaan richten we in als 30 kilometer zone. De parkeervakken en een groot deel van de bomen behouden we hierdoor. We maken bredere fietsstroken waardoor de veiligheid verbeterd. De huidige wegbreedte blijft gelijk, we halen de versmallingen weg.

Deel Abtslaan - Ruitersvaartseweg
Dit deel van de Zeggelaan blijft 50 km/uur. We leggen op dit deel verhoogde fietspaden aan.

Planning

  • Begin november publiceren wij het definitief ontwerp van de Zeggelaan op deze website.
  • In het najaar van 2023 worden de kabels en leidingen aangepast.
  • Eind 2023/begin 2024 worden 35 bomen gekapt.
  • In het voorjaar (april) van 2024 starten we met de herinrichting van de Zeggelaan.

Contact

Voor vragen over de herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden kunt u contact opnemen met projectleider Erwin van Praat. Hij is bereikbaar via epraat@drimmelen.nl