Herinrichting Zeggelaan Terheijden

De Zeggelaan is een belangrijke weg in Terheijden die aansluit op meerdere woonwijken. Om de weg veiliger te maken voor fietsers en voetgangers passen we de inrichting aan. Op deze pagina geven we in grote lijnen aan wat er in de straat gaat veranderen en wat er de afgelopen periode al is gebeurd:

Onderzoeken

Vorig jaar juni kondigden we de uitvoering van een aantal onderzoeken aan. Uit een van de onderzoeken bleek dat er groot onderhoud aan de asfaltverharding van de Zeggelaan noodzakelijk is. De omvang van het werk is hierdoor veranderd, in zowel tijd als geld, en het biedt daarnaast kansen om een totaal ontwerp op te stellen.

Totaal ontwerp

Samen met bureau Auro en Exante stelden we een totaalvisie en ontwerp voor de Zeggelaan op. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en het versterken van de groene hoofdstructuur. We onderzochten daarvoor vier varianten:

  • Oplossen knelpunten in combinatie met groot onderhoud;
  • Variant met verhoogde fietspaden met minimaal gewenste breedte;
  • Variant met verhoogde fietspaden met optimale breedte;
  • Variant met vrijliggende fietspaden.

Variant 2 voldoet het beste aan alle doelstellingen, deze variant is verder uitgewerkt tot ontwerp.

Dwarsprofiel variant 2 - verhoogde fietspaden met minimaal gewenste breedte
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Dwarsprofiel variant 2: verhoogde fietspaden met minimaal gewenste breedte.

Hieronder lichten we het ontwerp (variant 2) verder toe. Het ontwerp is verdeeld in 4 deelgebieden, de deelgebieden lichten we in de bijlagen extra toe. 

Veiligheid fietsverkeer

De rijbanen worden gescheiden door een overrijdbare middengeleider (aparte tussenstrook). Daarnaast brengen we de fietspaden verhoogd aan. Hierdoor ontstaat een veiligere situatie voor het fietsverkeer. Ook besteden we aandacht aan de ligging en zichtbaarheid van de zebrapaden.

Veilige oversteekplaatsen (verbeteren zichtbaarheid)

De huidige oversteekvoorzieningen komen in de nieuwe situatie terug. Daarnaast maken we de oversteekplaatsen veiliger. Dit doen we met betere verlichting. Hierdoor valt de oversteekplaats ook in het donker goed op. Allereerst komt er bij ieder zebrapad een lichtmast. Daarnaast brengen we in het wegdek lichtpunten aan. We hebben hier eerder goede ervaringen mee opgedaan. 

Groen

De Zeggelaan behoort tot de hoofdgroenstructuur van Terheijden, we willen deze groenstructuur zoveel mogelijk behouden. De bomen zijn ingemeten en we onderzochten de (mogelijke) impact van de werkzaamheden en aanpassingen op de bomen. Om de Zeggelaan veiliger te maken moeten 34 bomen worden gekapt. We doen ons best de bomen zoveel mogelijk te compenseren in de directe omgeving. Bij de bomen die blijven staan, passen we als het kan ook groeiplaatsverbetering toe.

Gras vormen we op enkele plaatsen om tot brede borders met een mengsel van kleurige vaste planten (volgens het “Green-to-color”-concept). De borders zijn onkruidarm en vormen een doorlopend kleurrijk lint dat voor planten en dieren ecologisch interessant is.

Parkeren

Voor het aanleggen van de verhoogde fietspaden vervallen 17 parkeervakken. We zijn van plan een 12 nieuwe vakken in de nabijheid aan te leggen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te creëren in de aansluitende straten. De nieuwe parkeervakken staan aangeven op het ontwerp.

Verlichting

De straatverlichting in de Zeggelaan vervangen we door LED-verlichting. De verlichting verwerken we op tekening na vaststelling van het ontwerp.

Start uitvoering begin 2022

De voorbereiding van het project loopt tot de kerst van 2021. Begin 2022 krijgt een aannemer de opdracht. De daadwerkelijke uitvoering start in maart 2022. De bewoners van de Zeggelaan ontvangen hier verdere informatie over voordat de werkzaamheden starten.

Meer informatie

Voor vragen over de herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden kunt u contact opnemen met projectleider Erwin van Praat. Hij is bereikbaar via epraat@drimmelen.nl. Bellen kan natuurlijk ook via telefoonnummer: 140162 (geen kengetal).

Bijlagen