Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

De vraag naar en het aanbod van duurzame stroom neemt toe. Er moet er een nieuwe hoogspanningsverbinding worden aangelegd omdat de huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg maximaal wordt benut voor transport van elektriciteit.

Wat u moet weten

 

  • TenneT beheert en ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert het hoogspanningsnet in Nederland
  • TenneT is wettelijk verplicht om nieuwe (grootschalige) leveranciers van zonne- en windenergie op zee en land aan te sluiten. Met de huidige verbinding is dit niet mogelijk
  • Er kan geen onderhoud meer worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbinding zonder dat de electriciteitslevering daarvoor gedeeltelijk wordt stilgelegd
  • TenneT legt daarom de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan

Route door de gemeente Drimmelen

Binnen de gemeente Drimmelen loopt deze verbinding van west naar oost langs Blauwe Sluis en Hooge Zwaluwe richting Geertruidenberg. De nieuwe verbinding komt ten zuiden van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding. De bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding wordt opgenomen in de nieuwe 380 kV-verbinding. Hierdoor vervalt de verbinding die nu dwars over het dorp Hooge Zwaluwe loopt. Deze elektriciteitsmasten zullen worden gesloopt als de nieuwe 380 kv-verbinding gebouwd is.

Traject Zuid-West 380kV Oost
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
TenneT

Informatie

  • Meer informatie over het tracé en het proces vindt u op de website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/
  • U kunt u zich via  https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuwsbrieven/aanmelden aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over Zuid-West 380 kV Oost.
  • Download voor de hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg de 'TenneT BouwApp' op uw mobiele telefoon of tablet. Via deze app wordt u direct op de hoogte gebracht van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. 
    Scan onderstaande QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden. Zoek in de app naar ‘Zuid-West 380 kV Oost’. Open het project en klik op ‘volgen’. Geef aan tot welke doelgroep u behoort door die categorie te selecteren. Vervolgens ontvangt u regelmatig informatie over de ontwikkelingen rond de hoogspanningsverbinding.
QR-code Zuid-West 380 kV Oost
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
TenneT

Contact

Via https://www.zuid-west380kv.nl/oost/overige-pagina-s/contact kunt u contact opnemen met de  omgevingsmanagers van TenneT.