Huisvesting Oekraïense vluchtelingen verspreid over dorpen

28 feb 2023
Vanaf 1 april worden de vluchtelingen uit Oekraïne verspreid over diverse locaties in de gemeente. De opvang van ruim 140 vluchtelingen op het schip in de Buitenhaven van Lage Zwaluwe komt daarmee ten einde. De gemeente sluit hiervoor een contract af met een verhuurder van locaties voor arbeidsmigranten.

Spreiden over dorpen

De gemeente verzorgt sinds november de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de Buitenhaven van Lage Zwaluwe. Afgesproken is dat de opvang op deze locatie uiterlijk per 1 april 2023 eindigt. Burgemeester Boy Scholtze: ”De situatie in Oekraïne is sinds november helaas niet verbeterd en de gemeente is gaan zoeken naar andere mogelijkheden voor opvang van de mensen die tot nu toe gastvrij zijn opgevangen in Lage Zwaluwe.” Het college wil zijn aandeel blijven nemen in de taakstelling die er regionaal ligt voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en ook voor de huisvesting van statushouders en asielzoekers. Dit heeft het college ook besproken met de gemeenteraad. In de opinieraad van 16 februari 2023 sprak de raad haar steun hiervoor uit. Het college geeft voor het vervolg van de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne de voorkeur aan kleinere locaties, verspreid over de dorpen.

8 locaties

De gemeente gaat nu ongeveer 110 Oekraïense vluchtelingen een thuis bieden op 8 locaties. De panden in Terheijden, Made en aan de Thijssenweg in Hooge Zwaluwe/Wagenberg zijn tijdig beschikbaar en de vluchtelingen kunnen hier langere tijd verblijven. “Dit maakt integratie makkelijker en ook het zoeken naar werk wordt hier mee vergemakkelijkt,” aldus de burgemeester. Voor de vluchtelingen die hier niet terecht kunnen zijn passende andere plekken in beeld, onder andere in overleg met buurgemeenten. De beoogde locaties komen beschikbaar omdat de arbeidsmigranten die er nu nog wonen terugkeren naar hun land van herkomst of worden ondergebracht in andere geschikte woningen, veelal buiten onze gemeentegrenzen.
Naast de gemeentelijke opvang zijn er circa 45 vluchtelingen gehuisvest bij particulieren.
Daar verandert niets in.