Inkoop en aanbesteden

De gemeente is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving.

De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft staan beschreven in het inkoopbeleid van de gemeente Drimmelen.

Tenderned

Alle nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Drimmelen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl. Op deze website worden alle aanbestedingsdocumenten (gratis) beschikbaar gesteld. In de aanbestedingsdocumenten kunt u alle informatie over de betreffende opdracht vinden. Er wordt gestreefd naar een volledig gedigitaliseerd aanbestedingsproces.

De gemeente Drimmelen wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente Drimmelen uitgenodigd worden om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan deze digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed. De aanmeldingsprocedure staat beschreven op www.tenderned.nl.

Lokale ondernemers

Daar waar mogelijk wil de gemeente lokale ondernemers benaderen om een offerte uit te brengen of informatie op te vragen voor mogelijk toekomstige opdrachten in uw werkveld. Hiervoor moeten wij u weten te vinden! Als u in onze database wilt worden opgenomen, maak dan gebruik van het hieronder geplaatste aanmeldingsformulier lokale ondernemers.

Mail uw aanmeldingsformulier dan naar teameconomie@drimmelen.nl

Meer informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Drimmelen 2021