Kermis Made

22 september 2023 t/m 26 september 2023
Valkenbergplein - Marktstraat - Raadhuisplein - Molenplein - Kerkstraat
Vrijdag 22 september tot en met dinsdag 26 september vindt de jaarlijkse kermis plaats. De kermis wordt georganiseerd door de gemeente Drimmelen

Openingstijden kermis

 • Vrijdag van 16.00 uur tot 23.00 uur (officiële opening om 19.00 uur door wethouder Tim Simons - kinderprogramma)
 • Zaterdag van 14.00 uur tot 23.00 uur ('s middags lopen er draakjes rond op de kermis)
 • Zondag van 14.00 uur tot 23.00 uur
 • Maandag van 14.00 uur tot 23.00 uur
 • Dinsdag van 14.00 uur tot 23.00 uur

Prikkelarme kermis

 • Dinsdag van 15.00 uur tot 17.00 uur

Huishoudelijk reglement Najaarskermis Made

Onderstaande regels zijn van toepassing voor iedereen die zich op het kermisterrein van de Najaarskermis in Made bevindt. Bij het betreden van het evenemententerrein ben je op de hoogte van dit reglement en door betreding ga je ook akkoord met deze voorwaarden.

 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 • Op en rondom de kermis geldt de Nederlandse wetgeving voor de handel in en het gebruik van drank en drugs.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie of aangewezen medewerker(s) van de gemeente, politie, brandweer en andere overheidsdiensten.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 • In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.