Kleine Schans

Het college van Drimmelen heeft het nieuwe schetsontwerp voor de Kleine Schans in Terheijden vastgesteld. Dit ontwerp is een eerbetoon aan het verleden, waarin er een hoofdrol weggelegd is voor water. Op donderdagavond 16 juni 2022 is het ontwerp tijdens de informatieronde gepresenteerd, toegelicht en geïnteresseerden konden toe ook hun vragen stellen over het ontwerp. 

Beleef de kracht van water

Het nieuwe ontwerp van de Kleine Schans neemt de bezoekers mee in de geschiedenis van dit bijzondere vestingwerk dat deel uitmaakt van de Zuiderwaterlinie. Vanaf de haven gezien wordt de dam naar de Schans omgetoverd tot een bijzondere Watertrap, die de mensen uitnodigt om er overheen te lopen. Op de dam komen zogenaamde karrensporen die de vroegere verbinding tussen de Schans en de omgeving symboliseren. Aan weerszijden daarvan komen traptreden met zeven niveaus die de Watertrap vormen. Het water wordt opgepompt vanuit de gracht en stroomt via de traptreden weer terug de gracht in. Aan beide zijden van de dam komen in de gracht waterspuwers. De toegang met de Watertrap is ook geschikt voor incidenteel autoverkeer in verband met de evenementen en is toegankelijk voor minder valide bezoekers. De Kleine Schans zelf blijft verder behouden zoals die nu is.

Verbeelding schetsontwerp Kleine Schans
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
SYNarchi

Visstoep en duiker onder de dam

In het ontwerp staat op verzoek van de vissers ook een visstoep voor minder valide vissers. En er komt een duiker onder de dam om het water door te laten stromen.

Samenwerking met de Energiebrouwerij

Naast de Kleine Schans ligt de Energiebrouwerij van het Traais Energie Collectief (TEC). Deze brouwerij wordt een ontmoetingsplek en de plaats waar bezoekers straks van dichtbij kunnen zien hoe duurzame Traaise energie wordt gemaakt. Ook wordt hier het verhaal van TEC verteld om anderen – energiecoöperaties, dorpen en gemeenten- te inspireren.
Met het collectief is besproken dat deze locatie de plek is waar bezoekers aan de Kleine Schans gebruik kunnen maken van de horeca. Die verbinding wordt concreet gemaakt door de aanleg van een pad en bewegwijzering tussen de Kleine Schans en de Energiebrouwerij.

Recreatief versterken

Al enige tijd is er de wens om de Kleine Schans in Terheijden op het gebied van recreatie te versterken, binnen de mogelijkheden die er zijn. Eerder werden al informatieborden en vlaggen van de Zuiderwaterlinie geplaatst, om het verhaal van het verleden te delen met de bezoekers. En na een lange zoektocht waarbij verschillende opties bekeken en besproken zijn, ligt er nu een nieuw ontwerp dat binnen de uitgangspunten en het beschikbare budget past. De aanleg van de Watertrap realiseert de volgende doelstellingen: versterking van ecologische waarde; versterking van cultuurhistorische waarde en versterking van attractieve waarde van de Kleine Schans.

Bekijk hier de presentatie van de informatieronde 16-06-2022 over de Kleine Schans:

Herziening contour de Kleine Schans

Het Rijk is, op advies van de Monumentencommissie, overgegaan tot herziening van de contour van de Kleine Schans. Dit houdt in dat de reststroken geen deel meer uitmaken van het monument de Kleine Schans. De aangrenzende sloot bakent het gebied op een natuurlijke manier af.
Dit biedt mogelijkheden voor de omwonenden om op deze reststroken, onder voorwaarden, een bepaalde mate van bebouwing toe te staan. Hier is een omgevingsvergunning voor nodig. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld, waarbij een goede ruimtelijke ordening, natuurwaarden en de molenbiotoop belangrijke aspecten zijn. Daarnaast dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de voorwaarden, die de Monumentencommissie en de Rijksdienst aan de herziening van de contour verbinden.