Koninklijke Onderscheiding

Kent u iemand uit de gemeente Drimmelen die een Koninklijke Onderscheiding verdient? U kunt hem of haar voordragen via de gemeente.

U leest meer over het toekennen van een lintje op www.lintjes.nl

Iemand voordragen voor een lintje

Ieder jaar is er de zogenaamde lintjesregen. Een lintje is een Koninklijke Onderscheiding voor iemand die bijzonder verdienstelijk is geweest voor de samenleving.

Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? En woont diegene in de gemeente Drimmelen? Stelt deze persoon deze waardering op prijs? Dan kunt u die persoon voordragen bij de gemeente.

Hoe het werkt - iemand voordragen

 1. Neem eerst contact op met het de medewerkers van het bestuurssecretariaat van de gemeente Drimmelen (bestuurssecretariaat@drimmelen.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0162. Zij nemen de aanvraag graag met u door en leggen u de voorwaarden van het traject uit.
 2. Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden (hyperlink: https://lintjes.nl/voordragen) vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.
 3. Download het aanvraagformulier, of vraag een aanvraagformulier aan via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl.
 4. U wordt gevraagd om elke activiteit uit te schrijven en hier meetbare, realistische opgaven van tijd bij te vermelden.
 5. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief alle vereiste bijlagen vóór 1 juni naar:

  Gemeente Drimmelen
  t.a.v. Bestuurssecretariaat
  Postbus 19
  4920 AA  Made
  Email: bestuurssecretariaat@drimmelen.nl

Wanneer indienen?

Iemand voordragen voor de uitreiking op Koningsdag (lintjesregen) kan tot uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar van de uitreiking. Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege een bijzondere gelegenheid? Zoals het neerleggen van een bestuursfunctie, verdienstelijke bedrijfsfunctie of bij een jubileum? Dien het verzoek dan uiterlijk 6 maanden voor het lintje uitgereikt zou moeten worden.

Wie komen er in aanmerking voor een lintje?

Daar is geen duidelijk antwoord op te geven. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden te noemen. De belangrijkste zijn:
Iemand heeft zich de afgelopen jaren langdurig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving, bijvoorbeeld door verenigingswerk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Tevens kunnen personen in aanmerking komen die bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring hebben gehad. Deze verdiensten moeten niet alleen belangrijk zijn voor het bedrijf of organisatie, maar de samenleving moet er ook baat bij hebben gehad.

Iemand moet van onbesproken gedrag zijn. De burgemeester zal hiervoor de politie- en strafregisters raadplegen.

Wanneer u meer informatie wilt of niet zeker weet of de door u beoogde persoon in aanmerking zou kunnen komen voor een lintje, belt u dan met de afdeling Bestuurssecretariaat (tel. 14 0162) of mail naar bestuurssecretariaat@drimmelen.nl.

Er zijn geen kosten aan verbonden.