Lage Zwaluwe west

Aan de westkant van Lage Zwaluwe realiseert Woonvizier in samenwerking met gemeente Drimmelen een nieuwe woonwijk. Op deze pagina vindt u informatie over de aanleg van de openbare ruimte in de wijk.

Deelplan II: Vlashoek

In april 2021 zijn we gestart met het woonrijp maken van de Vlashoek. In de Kruisstraat is de definitieve bestrating al aangebracht. In het overige deel van de Vlashoek vinden er nog bouwwerkzaamheden plaats. Kort voor de oplevering van de projectmatige woningen leggen we de trottoirs aan. Als alle woningen in de wijk gereed zijn vervangen we het asfalt van de bouwstraten door de definitieve bestrating.

Deelplan III

In de loop van 2021 start de voorbereiding van deelplan III, het gebied in de hoek van de Oudeweg en de Griendwerkerstraat. In 2022 maken we het gebied bouwrijp. Dit betreft de aanleg van bouwstraten, riolering, kabels en leidingen, zodat het gebied gereed is voor de bouw van de woningen. 

Communicatie

U kunt de voortgang van het project op uw smartphone of tablet volgen met de BouwApp. Deze app download u gratis in de appstore (Google, Apple of Windows). In de app zoekt u naar ‘Lage Zwaluwe west’. Als u het project toevoegt aan uw favorieten, krijgt u automatisch een bericht als wij nieuwe informatie plaatsen.

Voor belangrijke gebeurtenissen, zoals de start van de uitvoering, sturen wij of de aannemer brieven huis-aan-huis naar de bewoners van de wijk.

Meer informatie

Voor vragen of meldingen over de uitvoering kunt u terecht bij de toezichthouder Alex in ’t Hout. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Willem Loeff. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 140162.