Lage Zwaluwe west

In 2019 zijn we gestart met het woonrijp maken van deelgebied Repel II. Het asfalt van de bouwwegen wordt vervangen door de definitieve bestrating en de plantsoenen worden ingericht. Na de zomervakantie, als alle woningen gereed zijn, wordt het laatste deel van  Repel II woonrijp gemaakt. Aannemersbedrijf Paulissen uit Goirle voert het werk uit.

In mei 2020 wordt gestart met het bouwrijp maken van het volgende deelgebied van Lage Zwaluwe west: de Vlashoek. Door de aanleg van riolering, kabels en leidingen en bouwstraten wordt het gebied gereed gemaakt voor woningbouw.

Communicatie

U kunt de voortgang van het project op uw smartphone of tablet volgen met de BouwApp. Deze app download u gratis in de appstore (Google, Apple of Windows). In de app zoekt u naar ‘Lage Zwaluwe west’. Als u het project toevoegt aan uw favorieten, krijgt u automatisch een bericht als wij nieuwe informatie plaatsen.

Voor belangrijke gebeurtenissen, zoals de start van de uitvoering, sturen wij of de aannemer brieven huis-aan-huis naar de bewoners van de wijk.

Voor vragen of meldingen over de uitvoering kunt u terecht bij de uitvoerder of toezichthouder. Voor overige zaken kunt contact opnemen met de projectleider Willem Loeff van gemeente Drimmelen.

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk projectleider : Willem Loeff (tel. 14 0162)

Contactpersonen uitvoering

  • Uitvoerder aannemer Paulissen: Richard Mols (tel. 013 - 5348484).
  • Toezichthouder gemeente Drimmelen: Alex in ‘t Hout (tel. 14 0162).

Planning

Bouwrijp maken Vlashoek: 2e en 3e kwartaal 2020
Woonrijp maken 2e fase Repel: 3e en 4e kwartaal 2020