Lage Zwaluwe west

Aan de westkant van Lage Zwaluwe realiseert Woonvizier in samenwerking met gemeente Drimmelen een nieuwe woonwijk. Op deze pagina vindt u informatie over de aanleg van de openbare ruimte in de wijk.

Deelplan II: Vlashoek

In april 2021 zijn we gestart met het woonrijp maken van de Vlashoek. In de Kruisstraat is de definitieve bestrating al aangebracht. In het overige deel van de Vlashoek vinden er nog bouwwerkzaamheden plaats. Kort voor de oplevering van de projectmatige woningen leggen we de trottoirs aan. Als alle woningen in de wijk gereed zijn vervangen we het asfalt van de bouwstraten door de definitieve bestrating.

Meer informatie

Voor vragen of meldingen over de uitvoering kunt u terecht bij de toezichthouder Alex in ’t Hout. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Willem Loeff. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 140162.