Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning te koop en leeg? Of staat uw woning te koop en gaat u (bijna) verhuizen en wilt u uw woning niet leeg laten staan. Met een vergunning kunt u de woning tijdelijk verhuren. Een vergunning voor tijdelijk verhuren via de Leegstandswet kunt u aanvragen bij de gemeente Drimmelen. Voor een aanvraag voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Tijdelijk verhuren van een voor de verkoop bestemde woning (particuliere koopwoning) kan alleen als de woning:

 • Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning).
 • In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond is geweest (de eigenaar is dus de laatste bewoner).
 • Of in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.
 • U maximaal nog één andere woning tijdelijk verhuurt op basis van de Leegstandswet.

Of de vergunning wordt verleend beoordeelt de gemeente aan de hand van wettelijke voorwaarden.

Wettelijke voorwaarden

 1. De woning moet behoren tot één van de wettelijke categoriën van koopwoningen.
 2. De woning moet leegstaan.
 3. Van de eigenaar/verhuurder kan niet worden verlangd dat deze de woning op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting (verkopen, reguliere (niet-tijdelijke) verhuur of zelfbewoning.
 4. De te verhuren woning zal in voldoende mate worden bewoond.
 5. Voor de woning is nog niet eerder een vergunning afgegeven.

Huurovereenkomst

 • Aan het verhuren van een koopwoning kleven nadelen: de hypotheekrente voor de verhuurde woning is niet langer aftrekbaar. Laat u eerst informeren door de belastingdienst of een financieel adviseur.
 • Voordat u overgaat tot verhuren van uw woning is het verstandig u te laten adviseren door een raadsman of jurist. Het huurrecht is complex en een vormfout in een huurcontract is zo gemaakt.
 • Neem contact op met uw hypotheekverstrekker. Deze kan extra eisen stellen aan de tijdelijke verhuur of zelfs niet akkoord gaan met de tijdelijke verhuur.
 • de huurovereenkomst moet voor tenminste zes maanden worden aangegaan.
  De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van maximaal één maand.
 • de vergunning is geldig voor een periode van maximaal vijf jaar en kan daarna niet worden verlengd.

Stuur het ingevulde formulier en onderstaande stukken naar:

Gemeente Drimmelen ter attentie van de afdeling Grondgebied - volkshuisvesting
Postbus 19
4920 AA Made

 1. Bewijs van eigendom: kopie eigendomsbewijs Kadaster, kopie hypotheekakte of via de akkoordverklaring hypotheekverstrekker.
 2. Bewijs van huis in verkoop: verkoopopdracht makelaar, advertentietekst of taxatierapport.
 3. Kopie van vergunning van andere woningen die verhuurd worden via de Leegsstandswet.
 4. Bij inschaling van een intermediair: een schriftelijke volmacht van de aanvrager.

 

Als de vergunning wordt toegekend bent u leges verschuldigd.
Voor 2024 bedraagt het tarief € 88,30.