Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het kind naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

De gemeente Drimmelen is aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL).
Het RBL is een samenwerkingsverband tussen achttien West-Brabantse gemeenten.

De samenwerking heeft als doelstelling om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen.

Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijk taken uit voor de gemeente op terrein van de Leerplicht- en RMC-wet.

Meer informatie

www.rblwest-brabant.nl