Mantelzorg

De gemeente Drimmelen waardeert mantelzorg. Mantelzorg is belangrijk voor de samenleving: voor het welzijn van de zorgvrager en voor het betaalbaar houden van de zorg.

De blijk van waardering is voor een mantelzorger die:

  • minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg verleent aan een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving;
  • onbetaald;
  • in zijn of haar eigen tijd.

Om in aanmerking te komen voor de blijk van waardering dan moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • de zorgvrager mag maar 1 blijk van waardering weggeven per jaar. De hoogte van deze blijk van waardering is € 200,00 per zorgvrager; dit bedrag kan de zorgvrager verdelen over meerdere mantelzorgers.
  • de zorgvrager moet een inwoner te zijn van de gemeente Drimmelen en zelfstandig wonend, de mantelzorger mag wel buiten de gemeente Drimmelen wonen;
  • de mantelzorger verleent voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg aan de zorgvrager; in de meeste gevallen gaat het om het (bijna) dagelijks verzorgen, wassen, maaltijden bereiden, zorgen dat de medicijnen afgepast en op tijd ingenomen worden.
  • de mantelzorger is geregistreerd bij het Kennis & Steunpunt Mantelzorg Drimmelen.
  • de blijk van waardering is niet bedoeld voor huisgenoten die gebruikelijke zorg verlenen aan hun huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, koken, afwassen, de was doen et cetera.

Aanvraag

De zorgvrager dient samen met de mantelzorger een aanvraagformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Dit formulier dient voor 1 december 2024 per mail of per post naar SWO gestuurd te zijn.

Het Kennis & Steunpunt Mantelzorg toetst de aanvraag. Het Kennis & Steunpunt Mantelzorg stuurt de persoonlijke gegevens van de aanvrager die de gemeente nodig heeft om een besluit te nemen en uit te voeren naar de gemeente. Bij een positief besluit stuurt de gemeente een beschikking naar de aanvrager en betaalt € 200 uitbetalen aan de zorgvrager.

Aanvragen die na 1 december 2024 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

 

U kunt een aanvraagformulier downloaden op www.swodrimmelen.nl of aanvragen via mantelzorg@swodrimmelen.nl. U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen op het kantoor van SWO, Het Vierendeel 6 in Made, naast de bloedprikpost.

Zorg ervoor dat uw aanvraag vóór 1 december 2024 is ingediend.

Heeft u een vraag? Kijk op de website van SWO , of mail of bel naar SWO:

Meer informatie vindt u ook in de 'Beleidsnotitie Mantelzorg 2015'.