Mantelzorg

De gemeente Drimmelen wil mantelzorg waarderen. Mantelzorg is belangrijk voor de samenleving: voor het welzijn van de hulpbehoevende die wordt ondersteund door de mantelzorger en voor het betaalbaar houden van de maatschappelijke ondersteuning.

De blijk van waardering is voor een mantelzorger die:

 • minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg verleent aan een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving;
 • onbetaald;
 • in zijn of haar eigen tijd.

Om in aanmerking te komen voor de blijk van waardering dan moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • de zorgvrager mag maar 1 blijk van waardering weggeven per jaar. De hoogte van deze blijk van waardering is voor 2020 vastgesteld op € 150 per zorgvrager; dit bedrag kan de zorgvrager verdelen over meerdere mantelzorgers.
 • de zorgvrager moet een inwoner te zijn van de gemeente Drimmelen en zelfstandig wonend, de mantelzorger mag wel buiten de gemeente Drimmelen wonen;
 • de mantelzorger verleent voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg aan de zorgvrager; in de meeste gevallen gaat het om het (bijna) dagelijks verzorgen, wassen, maaltijden bereiden, zorgen dat de medicijnen afgepast en op tijd ingenomen worden.
 • de mantelzorger is geregistreerd bij het Kennis & Steunpunt Mantelzorg Drimmelen.
 • de blijk van waardering is niet bedoeld voor huisgenoten die gebruikelijke zorg verlenen aan hun huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, koken, afwassen, de was doen et cetera.

Uitvoering

De zorgvrager dient samen met de mantelzorger een aanvraagformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Als de gemeente in 2019 reeds een blijk van waardering heeft toegekend, is een verklaring dat de situatie ongewijzigd is, ook voldoende om in aanmerking te komen voor een blijk van waardering in 2020. Deze verklaring dient voor 1 juli 2020 per mail of per post naar SWO gestuurd te zijn.

Het Kennis & Steunpunt Mantelzorg zal de aanvraag toetsen en de persoonlijke gegevens van de aanvrager die de gemeente nodig heeft om een besluit te nemen en uit te voeren aan de gemeente overhandigen. Bij een positief besluit zal de gemeente een beschikking sturen naar de aanvrager en € 150 uitbetalen aan de zorgvrager.

Aanvragen die na 1 december 2020 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

 

U kunt een aanvraagformulier downloaden op www.swodrimmelen.nl of aanvragen via mantelzorg@swodrimmelen.nl. U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen op het kantoor van SWO, Het Vierendeel 6 in Made, naast de bloedprikpost.

Zorg ervoor dat uw aanvraag vóór 1 december 2020 is ingediend.

Heeft u een vraag? Kijk op de website van SWO , of mail of bel naar SWO:

 • www.swodrimmelen.nl
 • e-mail: mantelzorg@swodrimmelen.nl
 • op maandag en dinsdag inloop op kantoor SWO of telefonisch van 10.00-12.00 uur,
  telefoonnummer 0162 - 45 18 94, Ria van Spijk, Elly Punselie en Riekje van Vugt.
 • op donderdag tijdens het spreekuur mantelzorg op het gemeentehuis van 10.00-12.00 uur.

Meer informatie vindt u ook in de 'Beleidsnotitie Mantelzorg 2015'.