Medisch afval - incontinentiemateriaal

Mocht u extra afval hebben vanwege een chronische ziekte of aandoening, dan kunt u in aanmerking komen voor een extra minicontainer die gratis wordt geledigd. U dient hiervoor een schriftelijke medische verklaring (van huisarts of specialist) te kunnen overleggen. Voor de minicontainer betaalt u een borg van € 25,-. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente, afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 140162, e-mailadres gemeente@drimmelen.nl. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.