Meerjarenprogramma Infrastructuur energie & klimaat

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal is.

Meerjarenprogramma infrastructuur Energie & Klimaat

Nederland stapt over op groene energie. Om aan de groeiende vraag naar elektriciteit, waterstof en circulaire grondstoffen te voldoen moet de komende jaren de energie-infrastructuur worden aangepakt. Dat betekent dat het netwerk van kabels en leidingen wordt aangepast die ervoor zorgen dat de energie wordt vervoerd. Ook eventuele nieuwe conversielocaties zoals een hoogspanningsstation of een converterstation waar gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet, horen bij de energie-infrastructuur.

Wat u moet weten

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) werkt de Rijksoverheid samen met industrie, energieproducenten en netbeheerders om projecten voor de deze energie-infrastructuur te versnellen.

Een aantal energieprojecten raken onze gemeente. Vanwege onze de ligging door de Amercentrale spelen we zowel landelijk als regionaal een belangrijke rol. 

Onderstaand een overzicht aan de diverse projecten en onderzoeken die lopen:

 • Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan de IJssel of Crayestein:
  Nieuwe 380 kV hoogspannings-verbinding. Ga voor meer informatie naar de website Zuid-West 380 kV Oost | TenneT
 • Delta Rhine Corridor:
  Ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen tussen Rotterdam en Duitsland.
  Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/d-r-c.
 • Net op zee Nederwiek 3:
  Ondergrondse stroomkabels en converterstations op zee en land voor energie vanuit windpark Nederwiek op de Noordzee. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/nederwiek3.
 • Zuid-West 380 kV Oost
  Nieuwe 380 kV hoogspannings-verbinding. Kijk voor meer informatie op www.tennet.eu/nl/projecten/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg