Grote energieprojecten voor duurzame energie

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal moet zijn. Dit vraagt om enorm veel duurzame energie waar onze huidige infrastructuur nog niet klaar voor is. Door grote energieprojecten sneller af te ronden, wordt de energie-infrastructuur aangepast en uitgebreid. Bijvoorbeeld door het aan land brengen van energie van windparken op zee. Of door een landelijk transportnetwerk voor waterstof op te zetten.

Wat moet u weten 

  • Een aantal grote energieprojecten raken onze gemeente. Door de ligging van de Amercentrale en de industrie in onze buurgemeente Moerdijk spelen we als regio landelijk en regionaal een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst
  • Er is voor dit moment sprake van 4 nationale Rijksenergieprojecten en één regionaal energieproject
  • De Rijksoverheid coördineert de 4 nationale Rijksprojecten. Dat betekent dat de Rijksoverheid de besluiten neemt en niet de gemeente. De gemeente wordt bij iedere stap betrokken. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, kan de gemeente reageren, een zienswijze indienen of een (regio)advies uitbrengen. Ook inwoners en bedrijven kunnen op bepaalde momenten in de procedure reageren via zienswijzen of beroep
  • Bij het regionaal energieproject heeft de gemeente meer invloed op de aanleg over het gemeentelijke gebied. Dat komt omdat het project de omgevingswet- en regeling voor ruimtelijke ordening volgt
  • De energieprojecten hebben een enorme impact op zaken als de omgeving, economie en de samenleving. Kortom de leefbaarheid. Om meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen zijn het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de drie gemeenten (Drimmelen, Moerdijk en Geertruidenberg) de ‘Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk’ gestart. De ontwerptafel adviseert over de lopende energieprojecten: wat past wel of niet in regio Moerdijk en onder welke voorwaarden? Kijk voor meer informatie naar het volgende filmpje op ons YouTube  kanaal: Powerport Animatie

Nationale Rijksenergieprojecten 

Regionaal energieproject 

Naast de 4 nationale energieprojecten is er ook een regionaal project: ‘De Brabantleiding’. Het gaat hier om het aanleggen van een warmtetransportleiding van Moerdijk naar Geertruidenberg. Meer informatie over dit regionale project vindt u op pagina Regionaal- energieproject-Brabantleiding op deze website