Melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert, bijvoorbeeld een bruiloft of een kampeernacht, waar het volgende van toepassing is.

U organiseert uw activiteit op een plaats met een tijdelijke verblijfsruimte (bijvoorbeeld een tent) of andere constructie (bijvoorbeeld een kantine), waarvoor geen vergunning brandveilig gebruik nodig is. Er moet ten minste één van de volgende situaties optreden: 

 • in een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen; 
 • of in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen; 
 • een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk.  

U hoeft geen melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen in te dienen, als: 

 • de activiteit in een gebouw plaats vindt en hiervoor een melding brandveilig gebruik gebouwen is ingediend en; 
 • voor de activiteit een evenementenvergunning is vereist. 

Wat moet u doen?    

Via de Vergunningchecker ontdekt u meteen wat u allemaal moet doen/regelen voor uw activiteit. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de knop die daarbij hoort te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Start de check via de knop hieronder: 

Ga naar de Vergunningchecker 

Na het doorlopen van de Vergunningchecker kunt u onderaan (of in het tabblad bovenaan de pagina) klikken op ‘Resultaat bekijken’. Daar krijgt u dan het overzicht met wat u moet doen/aan moet vragen. Per onderdeel kunt u dan op ‘meer informatie’ klikken, of onderaan de pagina naar ‘Direct aanvragen’ gaan om het direct te regelen.   

Contact 

Hebt u hier nog vragen over? Of lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen?    

Neem dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 140162 of of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl 

Procedure 

 • U moet het meldingsformulier ten minste 4 weken voor de voorgenomen start van het gebruik indienen. 
 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hierover bericht en krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. 
 • Is uw melding akkoord? Dan krijgt u een bevestiging dat u heeft voldaan aan de meldingsplicht. 

Indieningsvereisten 

Bij het invullen van het digitale meldingsformulier hebt u de volgende gegevens nodig: 

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de aanvrager of gemachtigde.
 • Bij een melding moeten de volgende gegevens bijgevoegd worden: 
  a. een situatieschets met noordpijl; 
  b. een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding, die de objecten, groter dan 25m2, op die plaats bevat. 
 • Bij een tent, tribune, podium of elk andere constructie met een verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte: 
  a. de voor personen beschikbare oppervlakte; 
  b. de gebruiksbestemming; 
  c. de opstelling van inventaris en stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen, met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: 
  - brand- en rook werende scheidingsconstructies; 
  - vluchtroutes; 
  - draairichting van doorgangen in vluchtroutes; 
  - nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
  - vluchtrouteaanduidingen; 
  - noodverlichting; 
  - brandblusvoorzieningen;
  - brandweeringang. 

De aanduidingen zijn volgens NEN 1413, als deze norm daarin voorziet. 

Aan een melding brandveilig gebruik zijn geen (leges)kosten verbonden.