Melding gebruik openbaar gebied

Wilt u gebruik maken van openbaar gebied? Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container of het plaatsen van een kraan. Dan moet u hiervoor toestemming vragen. U kunt dit doen door het 'Meldformulier gebruik openbaar gebied’ in te vullen en op te sturen naar de gemeente Drimmelen:

  • E-mailadres: gemeente@drimmelen.nl of
  • Gemeente Drimmelen t.a.v. afdeling Openbare Werken
    Postbus 19
    4920 AA Made

Voorwaarden

De aanvraag moet u minimaal twee weken vóór de voorgenomen plaatsing van onderdelen op gemeentegrond bij de gemeente indienen.
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming voorwerpen te plaatsen.

Voor aanvang wordt het openbaar gebied bekeken in verband met eventuele al aanwezige schades.
Schades aan het openbaar gebied, ontstaan door plaatsing van containers, steigers e.d. dienen gelijk gemeld te worden en op de eerste aanzegging hersteld te worden.
Als u hier niet aan voldoet worden de herstelkosten op uw kosten uitgevoerd.

Melden

Onderstaand meldformulier dient volledig te worden ingevuld. Een onvolledig ingevuld formulier kan de duur van de aanvraag vertragen.