Meldpunt

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld straatmeubilair of een gat in de weg? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval, vernielingen, of overlast van ongedierte (bijvoorbeeld ratten of eikenprocessierups). Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

https://drimmelen.nl/node/1936/edit?destination=admin/dashboardU kunt problemen in de buitenruimte melden bij het Meldpunt via:

Aanmelden van bijvoorbeeld het ophalen van afval kan ook bij het Meldpunt. Hiervoor kunt u bellen met het Meldpunt, telefoon 140162 of mailen met meldpunt@drimmelen.nl

U kunt het volgende melden:

 • milieuoverlast
 • ongedierte, bijvoorbeeld eikenprocessierups
   (openbaar gebied, dat wil zeggen niet op particulier terrein)
 • ophalen bladeren
 • gevaarlijke takken en bomen
 • illegale stortplaatsen
 • mankementen in bestrating
 • defect straatmeubilair
 • rioolverstopping
 • wateroverlast
 • defecte verkeersborden
 • defecte speelobjecten
 • vernielingen, vandalisme
 • gladheid door sneeuw en ijs
 • groenonderhoud

Defecte lichtmast melden

Defecte lichtmasten (bijvoorbeeld defecte lampen, scheve masten) kunt u hier direct melden.

Rattenoverlast

Er komen regelmatig meldingen binnen bij de gemeente Drimmelen over de aanwezigheid van ratten. Het is daarbij voor de melder soms onduidelijk om welke soort rat het gaat, wat er aan preventie kan worden gedaan en wie verantwoordelijk is voor de bestrijding van de rat.

Meer informatie
 

Eigenaar

Als het afvalwater niet goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Bent u eigenaar/gebruiker van een pand, dan moet u de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

Om vast te stellen waar de verstopping zit, moet de eigenaar/gebruiker het ontstoppingsstuk vrijgraven. Het ontstoppingsstuk is de laatste put in de huisaansluiting. De put wordt gebruikt voor het controleren en eventueel reinigen en inspecteren van de huisaansluiting.

De ontstoppingsput ligt onder of nabij de perceelgrens. Als u niet weet waar de ontstoppingsput ligt, dan kunt u de tekening opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft echter niet van alle woningen een tekening beschikbaar en is daartoe ook niet verplicht.

Huurder

Als u huurder bent, neemt u contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.
Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen de perceelsgrens. Alles wat daarbuiten ligt is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Als de opgegraven put vol staat met afvalwater, zit de verstopping op gemeenteterrein. De gemeente verhelpt deze verstopping . U kunt hiervoor altijd een melding maken via telefoonnummer 140162. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Als de opgegraven put leeg staat, zit de verstopping op particulier terrein. U moet zelf zorgdragen voor het ontstoppen van het riool.

Het ontstoppen van de riolering op gemeentegrond brengt voor u geen kosten mee.

Het ontstoppen op particulier terrein is voor rekening van de eigenaar of gebruiker.

Heeft u zelf opdracht voor werkzaamheden gegeven, dan worden deze niet door de gemeente vergoed, ook niet als de verstopping op gemeentegrond zit. Neemt u dus altijd vooraf contact op met de gemeente via het telefoonnummer 140162.

Storing IBA

Indien u in het bezit bent van een IBA dient u een storing rechtstreeks te melden aan de storingsdienst van Oranjewoud via het telefoonnummer 06-51465726

Storing drukriolering

Indien u in het buitengebied woont, bent u waarschijnlijk aangesloten op de drukriolering. Bij een storing van de pompkast (rode lamp brandt), kunt u direct contact opnemen met de gemeente via 140162. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

 

Defecte openbare verlichting (bijvoorbeeld defecte lampen, scheve masten) kunt u  hier direct melden.