Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Wanneer belt u het meldpunt crisiszorg West-Brabant? Het meldpunt is bedoeld voor crisissituaties.

U kunt bellen wanneer: 

  •  iemand zichzelf of anderen ernstig in gevaar zal brengen;
  • iemand problemen heeft waar hij/zij zelf niet uitkomt (denk aan verwaarlozing, psychische problemen);
  • verplichte zorg nodig is voor iemand in uw omgeving.

Informatie

Lees verder op: meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl 
Telefoonnummer:  0800 5099

(Let op: Bij huiselijk geweld en kindermishandeling belt u naar Veilig Thuis: 0800-2000)