Sociaal loket

Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning? Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen en/of buiten uw woning? Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten en dingen van alledag? Met deze vragen kunt u terecht bij het Sociaal loket. U kunt binnenlopen van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur . In de middaguren kunt u van maandag tot en met donderdag een afspraak maken tussen 13.00 en 15.00 uur.

Het is mogelijk dat u met een gesprek aan de balie in het gemeentehuis voldoende geholpen bent of informatie hebt ontvangen. Een verwijzing naar een andere hulpverlener kan ook een advies zijn.
Is er meer aan de hand dan kan een Wmo-medewerker bij u thuis komen om met u en eventueel uw naasten te praten over uw situatie. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen alle mogelijkheden.

Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met het Sociaal loket van de gemeente Drimmelen:

  • door langs te komen bij het loket in het gemeentehuis. Het Sociaal loket is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
  • telefonisch via telefoonnummer 14 0162
  • per e-mail via gemeente@drimmelen.nl
  • u kunt een afspraak maken met het Sociaal loket. Bel daarvoor even telefoonnummer 14 0162.

Ook kunt u informatie inwinnen bij:

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2020
U vindt dit besluit op de pagina beleidsregels onder de rubriek 'zorg en ondersteuning'

 

 

Meer informatie vindt u ook in de zorgkrant van de gemeente Drimmelen.