Sociaal loket

Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning? Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen en/of buiten uw woning? Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten en dingen van alledag? Met deze vragen kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket is op dit moment alleen telefonisch bereikbaar.
Bij vragen over Wmo en Werk en Inkomen is onze werkwijze als volgt:
Het inloopspreekuur van het Sociaal loket is komen te vervallen. Ook is het niet mogelijk om afspraken te maken om persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis.

Aanmeldingen kunnen enkel telefonisch worden gedaan via telefoonnummer 140162.
Meldingen die kunnen wachten worden later afgehandeld.

Enkel in geval van spoed kan een afspraak worden ingepland. Hierbij worden de RIVM richtlijnen rondom het contact gevolgd.
 

Het is mogelijk dat u met een gesprek aan de balie in het gemeentehuis voldoende geholpen bent of informatie hebt ontvangen. Een verwijzing naar een andere hulpverlener kan ook een advies zijn.
Is er meer aan de hand dan kan een Wmo-medewerker bij u thuis komen om met u en eventueel uw naasten te praten over uw situatie. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen alle mogelijkheden.

Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met het Sociaal loket van de gemeente Drimmelen:

  • Van maandag tot en met vrijdag kunt u in de ochtenduren (09.00 - 12.30 uur) zonder afspraak terecht bij het Sociaal Loket.
    Van maandag tot en met donderdag moet u voor een bezoek aan het Sociaal Loket in de middag (13.00 - 15.00 uur) een afspraak maken. U kunt dit doen via telefoonnummer 140162.
  • telefonisch via telefoonnummer 14 0162
  • per e-mail via sociaalloket@drimmelen.nl

Ook kunt u informatie inwinnen bij:

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2020
U vindt dit besluit op de pagina beleidsregels onder de rubriek 'zorg en ondersteuning'

 

 

Meer informatie vindt u ook in de zorgkrant van de gemeente Drimmelen.