Meldpunt problemen met verhuurders

Problemen met een verhuurder kunt u als huurder, omwonende of woningzoekende bij ons melden. Wij kunnen, als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, maatregelen nemen en de verhuurder bijvoorbeeld een boete geven.

Melden

Wat u moet weten

 • Verhuurders moeten zich houden aan wettelijke regels. Houdt een verhuurder zich hier niet aan dan kunt u dit bij ons melden. Het betreft meldingen over particuliere verhuurders, van verhuurders die een enkel appartement verhuren tot de huisvesting van bijvoorbeeld arbeidsmigranten
 • Huurders van Woonvizier kunnen een klacht indienen bij de corporatie zelf. De klachtenprocedure is te vinden op de website van Woonvizier
 • Dit meldpunt is niet bedoeld voor meldingen over de hoogte van de huur
 • Gevallen van discriminatie kunt u rechtsstreeks melden via de website van RADAR

Melden problemen

Bij dit meldpunt kunt u terecht met klachten of vragen over:

 • Vermoedens van discriminatie
 • Intimidatie (zowel fysiek als schriftelijk)
 • Als een verhuurder de huur­over­een­komst niet schrif­te­lijk wil vastleg­gen
 • De verhuurder geen schriftelijke informatie verschaft
 • Een verhuurder meer dan 2 maanden kale huur­ als borg wil
 • Extra kosten zoals bemiddelingskosten in rekening wil brengen
 • Als een verhuurder de borg niet terugstort na vertrek van de huurder
 • Geen specificatie van de servicekosten of jaarlijkse afrekening van de servicekosten geeft
 • ls de servicekosten niet in verhouding staan tot de werkelijke kosten.

Na uw melding

De gemeente pakt uw melding op en gaat deze onderzoeken. Als de verhuurder de wet overtreedt kan de gemeente proberen het gemelde gedrag te stoppen. 
U kunt de melding anoniem doen. Als u uw telefoonnummer of e-mailadres invult bij uw melding, vertellen wij u wat er met uw melding gebeurt.

Kosten

Een melding doen kost niets. Als de gemeente een onderzoek instelt na uw melding kost u dat geen geld.

Zie ook