Meulenpad Wagenberg

In november 2019 starten we met het woonrijp maken van het Meulenpad in Wagenberg. Het asfalt van de bouwstraat wordt dan vervangen door de definitieve bestrating en de plantsoenen worden ingericht. Aannemer Zijlstra Infra BV uit Giessen voert het werk uit.

Communicatie

De directe omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd. Voor vragen of meldingen over de uitvoering kunt u terecht bij de uitvoerder of toezichthouder. Voor overige zaken kunt contact opnemen met de projectleider Willem Loeff van gemeente Drimmelen.

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk projectleider : Willem Loeff (telefoonnummer 14 0162)

Contactpersonen uitvoering

  • Uitvoerder aannemer Zijlstra Infra BV: Jan Willem Knippels (telefoonnummer 0183 441222)
  • Toezichthouder gemeente Drimmelen: Ruud van der Zalm (telefoonnummer 14 0162)

Planning

Start uitvoering : november 2019
Gereed : december 2019

Tekeningen