Ondernemersnieuws

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de ondernemers in onze gemeente. Nieuws updates van onze gemeente vindt u op de pagina 'Updates coronavirus en de gemeente Drimmelen'. Actuele maatregelen met trekking tot corona vindt u op de pagina 'Coronamaatregelen'.  Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws voor ondernemers? Meld u aan via email teameconomie@drimmelen.nl.

Ondernemersnieuws oktober 2021


In het ondernemersnieuws van de maand oktober vindt u informatie over:

 • Save the date
 • Meer waardering voor ondernemersklimaat in Drimmelen
 • Prinsjesdag voor MKB
 • Hoe digitaal veilig is uw bedrijf
 • Eigenaren bedrijfspanden: betaal niet teveel OZB
 • Diverse landelijke steunmaatregelen zijn gestopt per 1 oktober 2021, maar wat is er nog wel?

Save the date

Er komt een nieuwe datum voor de bijeenkomst Recreatief Drimmelen (18 oktober is geannuleerd).

 • 13 december 2021L - 15.30 - 17.00 uur: Gastheerborrel voor de Biesbosch.
 • Januari - maart  2022: Gastheer Biesbosch cursus.

Meer waardering voor ondernemersklimaat in Drimmelen

De tevredenheid van ondernemers groeide in onze gemeente van een onvoldoende in 2018 naar een 7.1.
Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek ‘MKB-vriendelijkste gemeente’ dat is uitgevoerd in opdracht van MKB Nederland. “We hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op een verbetering van de dienstverlening naar ondernemers toe, en zijn blij dat we onze inspanningen vertaald zien in deze waardering,” zegt wethouder Lieke Schuitmaker over de ranking.

In het tweejaarlijks onderzoek klimt de gemeente Drimmelen van de laatste plaats in 2018 naar een plaats in de Brabantse middenmoot. “Dat is beter dan voorheen, maar nog niet goed genoeg. Maar nog belangrijker is dat we het goed doen voor onze ondernemers,” vindt wethouder Schuitmaker. “We blijven daarom investeren in samenwerking.” Wie ideeën heeft hoe die samenwerking versterkt kan worden  kan contact opnemen met teameconomie@drimmelen.nl.

Het Onderzoek is uitgevoerd door Lexnova Onderzoek en Advies in opdracht van MKB Nederland. Het is deze zomer gepubliceerd. Meer over het rapport staat op deze website: MKB Vriendelijkste Gemeente van 2020-2021 | MKB-Nederland.

Prinsjesdag voor MKB

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen voor 2022. Komend jaar betaalt u minder inkomstenbelasting in de eerste schijf. Minder gunstig is de daling van de zelfstandigenaftrek. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt.
Dit betekent Prinsjesdag 2021 voor het mkb (kvk.nl)

Hoe digitaal veilig is uw bedrijf?

Aan de hand van 25 stellingen komt u erachter hoe uw onderneming scoort op de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen, opgesteld door het Digital Trust Center (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Doe direct de Basisscan Cyberweerbaarheid- van het digital trust center.

Na het invullen van de scan ontvangt u een rapport, waarin per basisprincipe wordt weergegeven in hoeverre u de basis op orde hebt. Mocht dit niet het geval zijn, dan geven ze u advies hoe u er zelf mee aan de slag kunt. Let op dat het rapport slechts een indicatie geeft van de huidige cyberweerbaarheid van uw onderneming. Het biedt geen garantie dat uw onderneming digitaal veilig is.

Eigenaren bedrijfspanden: betaal niet teveel OZB

Alle eigenaren van verhuurd bedrijfsmatig onroerend goed hebben vorige week een brief van de gemeente gekregen. De brief heeft als kop ‘Marktontwikkeling bedrijfspanden’. Er wordt gevraagd om het bijgesloten inlichtingenformulier in te vullen en retour te sturen. Het is dit jaar extra belangrijk om dit formulier tijdig in te vullen en terug te sturen. Dan kan deze informatie gebruikt worden voor de juiste waardebepaling van het pand. Door onder andere de invloed van de coronapandemie kan het zijn dat het pand een lagere woz-waarde heeft dan als er geen corona was geweest. Valt de waardebepaling door corona of om een andere reden lager uit, dan betekent dat ook een lagere aanslag onroerende zaakbelasting (ozb) voor 2022 voor u en voor de gebruiker.

De brief met bijgesloten ‘inlichtingenformulier verhuurgegevens niet-woningen’ is in week 41 op de mat gevallen. Vul ‘m dus in en stuur hem snel terug. Meer informatie over WOZ en OZB kunt u vinden op deze website.

Diverse landelijke steunmaatregelen zijn gestopt per 1 oktober 2021, maar wat is er nog wel?

Per 1 oktober is er veel veranderd op het gebied van de landelijke steunmaatregelen voor de coronacrisis. Wethouder Lieke Schuitmaker vertelt in dit filmpje wat dat voor u als ondernemer in Drimmelen betekent, waar u rekening mee moet houden, wat er nog wél kan en waar u met uw vragen terecht kunt:

https://youtu.be/armrdsFHW60

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Een aantal landelijke financiële regelingen loopt echter door tot 31 december 2021, zoals KKC, BMKB-C en GO-C.  

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC-regeling is een aanvullende maatregel gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.
 
De lening staat open voor ondernemers die vóór de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel vóór 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige provisie van 2% als vergoeding.
 
De KKC-regeling staat open tot en met 31 december 2021. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling, kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. De regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie (EC).

BMKB-regeling

Met de Borgstelling MKB-kredieten kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten van ondernemers. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021.
De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeiten van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, reisbureaus, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Neem voor meer informatie contact op met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800-2117. 

GO-C regeling

Met de GO-C module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitskosten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen €1,5 en €150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat. De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. De GO-C is in ieder geval tot en met 15 december 2021 aan te vragen.

Ondernemersnieuws september 2021


In de update van de maand september vindt u informatie over:

 • subsidie Verduurzaming MKB;
 • veranderende arbeidsmarkt;
 • laatste kans aanvraag TOZO, TONK, TVL en BBZ tijdelijk versoepeld;
 • subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca (VLN);
 • hoe ziet de toekomst van uw bedrijf er door/na corona uit? Gratis bedrijfsondersteuning.

Subsidie Verduurzaming MKB

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor bijvoorbeeld een energiescan. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. 

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022. Voor meer informatie: kijk op Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) | RVO.nl | Rijksdienst

Veranderende arbeidsmarkt

De ene branche heeft schreeuwend tekort aan personeel, in andere branches zijn nieuwe vaardigheden/kennis nodig of mensen zijn werkloos geworden. In onze regio West-Brabant hebben we dit regionaal aangepakt. “West-Brabant werkt door” biedt inzicht in uw route naar werk, scholing en informatie. Partners op de arbeidsmarkt in West-Brabant bundelen hun krachten op dit platform.

West-Brabant werkt door is:

 • een platform voor werkzoekenden, werknemers, studenten, werkgevers, overheid en onderwijs;
 • een centraal informatieloket voor alle arbeidsmarkt onderwerpen in onze regio West-Brabant;
 • makkelijk en direct toegang tot contactpersonen voor werk, scholing en vragen over de arbeidsmarkt;
 • Meet & Match-programma waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten, digitaal, vrijblijvend en ongedwongen.

Voor meer informatie voor werkgever, werknemer of werkzoekende, kijk op West-Brabant werkt door! Jouw route naar werk, scholing en informatie (westbrabantwerktdoor.nl)

Laatste kans aanvraag Tozo, TONK, TVL en BBZ tijdelijk versoepeld

Per 1 oktober stopt het kabinet met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vanaf die datum niet worden verlengd. Dat geldt ook voor de regeling NOW, TVL en diverse andere fiscale maatregelen. Let op: De Tozo en de TONK kunnen nog aangevraagd worden tot en met 30 september. De TVL tot 26 oktober 17.00 uur. De BBZ is tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022.
 
Tozo 5
Tot en met 30 september 2021 kun je nog een aanvraag voor een Tozo-uitkering indienen. De uitkering wordt maximaal met een maand terugwerkende kracht toegekend. Als je in september een Tozo-uitkering aanvraagt, wordt dus voor maximaal twee maanden (augustus en september) een uitkering verleend. Je kunt de Tozo aanvragen via Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers (Tozo 5) | Gemeente Drimmelen. Hier vind je ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOZO.

TONK
Ook de TONK kun je nog aanvragen tot en met 30 september 2021. Het aanvragen van de TONK kan via Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | Gemeente Drimmelen. Hier vind je ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TONK.

TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is ook in het derde kwartaal (Q3) beschikbaar voor alle ondernemingen die meer dan 30% omzet verliezen en steun nodig hebben bij het betalen van hun vaste lasten. De voorwaarden van de TVL zijn hetzelfde als in de periode april tot en met juni (TVL Q2). Ondernemingen in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. TVL Q3 is aan te vragen tot uiterlijk 26 oktober 17.00 uur. Meer informatie vind je op Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q3 2021 | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Tijdelijke versoepeling BBZ
De Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) biedt 2 mogelijkheden:

 • als je tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, kun je een aanvullende uitkering krijgen.
 • Als je geld nodig hebt voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en bij de bank geen lening krijgt, dan kun je misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen.

Vanaf oktober tijdelijk soepele voorwaarden. De regeling is niet nieuw en op dit moment gewoon aan te vragen. We adviseren om te wachten met de aanvraag tot 1 oktober. De voorwaarden worden vanaf 1 oktober tot 1 januari 2022 versoepeld. Zo worden aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en de vermogenstoets komt te vervallen. Op dit moment zijn wij bezig alle wijzigingen te verwerken. Hebt u vragen? U kunt ons mailen via sociaalloket@drimmelen.nl

Subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca (VLN)

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet een ondernemer in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 50% minder omzet maken dan in het vierde kwartaal van 2019. Daarnaast moet hij in het tweede en derde kwartaal van 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben ontvangen. Hiermee richt het kabinet de regeling specifiek op bedrijven die langdurig omzetverlies lijden en geen reserves hebben kunnen opbouwen.

In totaal kan een horecaondernemer in het vierde kwartaal maximaal 250.000 euro steun ontvangen uit de subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca (VLN). Voorwaarde is wel dat hij in totaal niet meer dan 1,8 miljoen euro overheidssteun voor vaste lasten krijgt tussen maart 2020 en december 2021. Dit is het maximale bedrag dat ondernemers volgens het Europese staatssteunkader mogen ontvangen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt de subsidies na verstrekking openbaar. Voor meer informatie, klik hier Financiële steun voor nachthoreca met de VLN | RVO.nl | Rijksdienst

Hoe ziet de toekomst van uw bedrijf er door/na corona uit?

De gemeente biedt u hierbij gratis ondersteuning.

Voor u als ondernemer heeft deze corona-pandemie (mogelijk) ingrijpende gevolgen gehad. Zo heeft u wellicht gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid, zoals de Tozo-regeling, NOW of TOGS. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat veel ondernemers naast geld ook behoefte hebben aan een gesprek over de toekomst. 

Onafhankelijke bedrijfsondersteuning
De gemeente helpt u graag. Via het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) bieden we daarom nu onafhankelijke bedrijfsondersteuning om u voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies (ook financieel), coaching, bij- of omscholing of heroriëntatie richting de toekomst.

Dus heeft u ook vragen als:

 • welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector?
 • Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen?
 • Hoe zit het met het herstelvermogen voor mijn bedrijf na afloop van deze corona-pandemie?
 • Is mijn onderneming voldoende financieel fit om na afloop van alle overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan?

Dan bent u hierbij van harte uitgenodigd voor een intakegesprek met een onafhankelijke bedrijfsadviseur van het IMK. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf.

Kom in actie en meld u aan!
Dus blijf niet langer met deze vragen rondlopen en wacht niet tot het water aan uw lippen staat. Kom nu in actie en meld u aan voor een intakegesprek. Aanmelden kan via teameconomie@drimmelen.nl. Daarna nemen we zo spoedig mogelijk telefonisch of via de mail contact met u op.
De gemeente biedt deze onafhankelijke bedrijfsondersteuning van het IMK kosteloos aan tot 31-12-2021.

 

Update Ondernemersnieuws augustus 2021
 

In de update van de maand augustus vindt u informatie over:

 • Carbon farming - ondernemersgezocht,
 • Digiscan voor MKB
 •  bijeenkomst Recreatiezonering Biesbosch
 •  bijeenkomst Recreatief Drimmelen op 20 oktober 2021.

Carbon farming – ondernemers gezocht
 

Aanleiding

De gemeente en ZLTO hebben gezamenlijk overleg gehad. Samen hebben we gekeken hoe we ons programma Duurzaamheid en hun land- en tuinbouwvisie kunnen concretiseren in actiepunten. Een van deze concrete actiepunten is ‘carbon farming’.

Wat is carbon farming?

Agrarische bedrijven brengen op een deel van hun perceel planten aan die veel CO2 op kunnen nemen. Niet-agrarische bedrijven die CO2 uitstoten kunnen via deze aanplant hun CO2 compenseren. Zo compenseren de niet-agrarische bedrijven hun CO2-uitstoot en verdienen agrarische bedrijven toch iets aan deze stukken grond.

Ondernemers gezocht

Heeft u als ondernemer interesse om hierover verder te praten? Stuur dan een email naar teameconomie@drimmelen.nl.

Digiscan voor MKB

Digitalisering kent ongekende mogelijkheden, maar wat kan het jouw bedrijf bieden? De gratis Digiscan MKB geeft je een eerste antwoord op deze vraag. Aan de hand van 8 vragen krijg je een inzicht in je huidige niveau van digitalisering, je ambitie en een advies waar je focus op te leggen voor het snelste resultaat.

Door digitale systemen in je onderneming doelgericht in te zetten kun je o.a. kosten verlagen, je omzet verhogen, maar ook de waarde van je bedrijf vergroten. Dat kan bijv. door bedrijfsprocessen te verbeteren, nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, of nauwer met je klanten samen te werken. Deze scan geeft je inzicht welke van deze opties voor je bedrijf interessant zouden kunnen zijn.

Vul de digiscan in

Het invullen van deze scan kost slechts 5 tot 10 minuten. Vul de gratis scan hier in: https://mkbvernieuwt.nl/digiscans/digiscan/

Save the date: Bijeenkomst Recreatiezonering Biesbosch

Mede namens de gemeenten Drimmelen nodigt Staatsbosbeheer u uit voor het bijwonen van een toelichting op het aangepaste concept recreatiezonering voor de Biesbosch.
Eind november 2020 is een aantal online bijeenkomsten gehouden over het eerste concept recreatiezonering. Daarnaast zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd over dit concept. De op- en aanmerkingen en ideeën die daaruit naar voor zijn gekomen, zijn bekeken en voor zover mogelijk  verwerkt in een nieuw concept. Dit aangepaste concept licht Staatsbosbeheer in 3 bijeenkomsten toe. De drie bijeenkomsten zijn qua inhoud hetzelfde. Dus mocht u niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst in Drimmelen bij te wonen, dan kunt u altijd aansluiten bij één van de andere twee bijeenkomsten.

Wanneer en waar?

 • Gemeente Drimmelen,  dinsdag 12 oktober 2021, 19.00 – 20.30 uur te Korenbeurs Made.
 • Gemeente Altena, dinsdag 5 oktober 2021, 19.00 – 20.30 uur te Golfbaan Almkerk
 • Gemeente Dordrecht, donderdag 7 oktober 2021, 19.00 – 20.30 uur, Stadskantoor Dordrecht.

Om 18.45 is de inloop op alle data. Reserveert u deze data vast in uw agenda!

Wij vragen u zich aan te melden via d.bakker@staatsbosbeheer.nl, onder vermelding van de datum en de gemeente waar u de bijeenkomst van wil bijwonen. Hoewel de situatie rond corona steeds verder normaliseert, blijven we heel voorzichtig. Wij vragen u daarom vriendelijk, maximaal één persoon per organisatie af te vaardigen voor de bijeenkomst. Houdt u er rekening mee dat op verzoek het coronatoegangsbewijs getoond moet worden.  

Save the Date: Bijeenkomst Recreatief Drimmelen op 18 oktober 2021 (was oorspronkelijk op 20 oktober)

Dat het afgelopen jaar een roerig jaar is geweest, is geen nieuws meer. Het toeristenseizoen begint langzaam ten einde te lopen en we hopen dat iedereen ondanks de corona restricties het seizoen positief kan afsluiten. De gemeente is in gesprek met de toeristisch recreatieve samenwerkingsstructuur Recreatief Drimmelen over de toekomstige samenwerking en mogelijkheden om deze belangrijke branche verder te ontwikkelen. Recreatief Drimmelen vindt het belangrijk om hun ideeën daarover te delen met de recreatieve sector. Daartoe organiseren zij een bijeenkomst voor alle recreatieve ondernemers op woensdag 20 oktober. Reserveer deze datum alvast. Er volgt nog een definitieve uitnodiging met locatie, tijdstip enz.

Enquête koopstromenonderzoek Noord-Brabant in september van start

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Begin september start in Noord-Brabant daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

Begin september start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit gemeente Drimmelen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@kso2021.nl.

Update juli 2021
 

In de update van de maand juli vindt u informatie over:

 • nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Drimmelen
 • samenwerken aan verduurzaming van het MKB
 • zeer bijzondere Waterlinieroute doet Terheijden en Made aan
 • nieuwe regels en wetten voor ondernemers
 • verlenging van financiële ondersteuning door gemeente

Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Drimmelen

Meer focus op lokaal inkopen, social return en duurzaamheid

Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Drimmelen is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld. Drie belangrijke punten binnen dat vernieuwde beleid zijn: lokaal inkopen, social return en duurzaamheid. Nu het beleid is vastgesteld gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking van deze punten voor de praktijk.

Lokaal inkopen, social return en duurzaamheid
De gemeente zet met dit inkoopbeleid de komende tijd met name meer in op de thema’s: lokaal inkopen, social return en duurzaamheid. Daarvoor is o.a. een verschuiving van regionaal naar lokaal opgenomen, waardoor er extra aandacht is voor ondernemers binnen de gemeente Drimmelen zelf. Door een verhoogd drempelbedrag kan er bij opdrachten ook meer ingezet worden op lokaal inkopen. Daarnaast wil de gemeente dat inkopen een social return opleveren. Dit betekent dat een investering naast het gewone rendement waar mogelijk ook een concrete sociale winst/return met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door participatie van werklozen, mensen met een beperking of andere mensen die moeite hebben aansluiting te vinden bij de (werkende) maatschappij. En duurzaamheid heeft ook een belangrijke plek gekregen in dit beleid. Zo stimuleert de gemeente o.a. het kijken naar de levensduurkosten en niet enkel de aanschafprijs, en wordt ingezet op het digitaal inkopen.

Vervolgstappen
De komende periode gaat de gemeente aan de slag met de uitvoeringsstappen die volgen uit het vernieuwde beleid, om daarmee richting te geven aan de inkoop en aanbestedingen. Zo wordt bijvoorbeeld de inkoopparagraaf binnen het programma Duurzaamheid verder uitgewerkt. Daarnaast wordt onderzocht of een social return beleid gemeentebreed wenselijk is. En in het najaar van 2021 wordt er een informatiebijeenkomst voor lokale ondernemers georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op wat het nieuwe beleid precies inhoudt, wat de procedure is om in aanmerking te komen voor inkoop/aanbesteding vanuit de gemeente en op welke manieren de gemeente de ondernemers informeert over dit onderwerp.

Het volledige inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden via: www.drimmelen.nl/beleidsregels-economie.  Voor ondernemers uit de gemeente Drimmelen is ook de volgende link interessant: www.drimmelen.nl/inkoop-en-aanbesteden. Daar kunnen zij zich aanmelden voor een database met lokale ondernemers, zodat de gemeente ze eenvoudig kan vinden voor mogelijke opdrachten.

Samenwerken aan verduurzaming van het MKB

Vanaf april zijn honderden bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool aan de slag om het bestaande bedrijfsleven in Breda te helpen met duurzaam ondernemen. Medio november start de tweede groep studenten Bedrijfskunde om bedrijven te ondersteunen om te verduurzamen. Ook MKB ondernemers uit Drimmelen kunnen zich nu aanmelden.

Tweedejaarsstudenten brengen in kaart hoe duurzaam bedrijven zijn. Vervolgens adviseren zowel tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten hoe bedrijven kunnen verduurzamen. Ook gaan zij daadwerkelijk aan de slag met het ontwerpen van creatieve en innovatieve oplossingen en het implementeren van verbeterpunten. Denk aan het klimaatvriendelijker maken van een logistiek proces, het ontwerpen en implementeren van innovatie producten of diensten, het bestrijden van armoede of het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Het gaat dus zeker niet alleen om profit-organisaties, ook voor non-profitorganisaties kunnen de studenten van toegevoegde waarde zijn.

Duurzaam onderwijs
Avans Hogeschool heeft vorig jaar over de volle breedte het uitgangspunt omarmd dat onderwijs en onderzoek moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. De Sustainable Development Goals worden als rode draad door alle opleidingen verweven.

De adviesbureaus PWC en REDview BI heeft Avans bereid gevonden om hun kennis en modellen beschikbaar te stellen voor de studenten. Mocht er kennis en kunde vanuit andere disciplines nodig zijn dan zal Avans zich inspannen om andere opleidingen aan te laten haken.

Meedoen
Voor meer informatie over dit project kijk op de website van Avans. Benieuwd naar de ervaringen van de MKB ondernemers? Ga dan naar het filmpje op YouTube. Heb je interesse of vragen: mail dan naar opdrachten.BDK.breda@avans.nl. Ook is het mogelijk om uw bedrijf aan te melden voor verduurzaming van uw bedrijf. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier/vragenformulier van 'SustainAble'. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

Rondvaartbedrijf de Zilvermeeuw heeft als eerste het nieuwe keurmerk Duurzaam Gastvrij mogen ontvangen. Lees het gehele artikel hierover van BN De Stem.

Zeer bijzondere Waterlinieroute doet Terheijden en Made aan

Onlangs is er een nieuwe bijzondere Langeafstand Fietsroute (LF) gelanceerd die door Terheijden en Made loopt: de LF Waterlinieroute. Met de LF Waterlinieroute fiets je door aantrekkelijke natuurgebieden, op zoek naar Nederlands erfgoed op wereldniveau. De fietsroute komt langs vestingsteden en forten van o.a. de Zuiderwaterlinie, maar gaat ook door de natuur. Een mooie mix van cultuur, historie en natuur dus.

Route
De Waterlinieroute is één van de 4 LF routes in Nederland. Hij begint bij Bergen op Zoom en loopt dan via Steenbergen, Willemstad, Klundert en onze gemeente naar Geertruidenberg. De route is in totaal 410 km lang en gaat vanaf Geertruidenberg verder via de Nieuwe Hollandse Waterlinie naar de Stelling van Amsterdam en uiteindelijk naar Edam. En andersom natuurlijk. Onze parels van de Zuiderwaterlinie zijn de Kleine Schans en de Linie van de Munnikenhof in Terheijden. Zij vormen een prachtig stukje van deze nieuwe fietsroute.

Fietstip
De LF Waterlinieroute onderstreept maar weer eens hoe mooi je kunt fietsen in onze gemeente. Daarnaast is het een leuke tip voor mensen die graag een nieuw rondje willen fietsen, of voor een fietsvakantie in eigen land! En natuurlijk perfect te combineren met de prachtige fietspaden en routes in onze gemeente, zoals het Beverpad en de Geluksroute!

Kijk voor meer informatie over de nieuwe fietsroute op: www.lfwaterlinieroute.nl en plan je route via: www.lfwaterlinieroute.nl/plan-je-fietstocht (tussen Dinteloord en Geertruidenberg is het deel van de route te zien dat door Terheijden en Made loopt).
Interessant om aan de toeristen die uw bedrijf bezoeken door te geven!

Recreatieve fietstochten
In Brabant worden jaarlijks bijna 30 miljoen recreatieve fietstochten ondernomen en maar liefst 20% van alle fietsbestedingen in Nederland wordt uitgegeven tijdens een fietstocht in Brabant. Zorg dus dat je jouw locatie onderscheidt als plek waar fietsers straks extra welkom zijn: sluit je aan als Brabants Fietscafé. Ga voor meer informatie en aanmelding van uw café naar de website Partners.visitebrabant.nl

Nieuwe regels en wetten voor ondernemers

De ondernemersplein informeert u over de nieuwe regels wetten met 1 juli jl. De wijzingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsvoering
 • Bedrijf starten of overnemen
 • Belastingen en heffingen
 • Klimaat, energie en natuur
 • Personeel
 • Product, dienst en innovatie

Ga voor de uitgebreide informatie over de nieuwe wet- en regelgeving naar de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Verlenging van financiële ondersteuning door gemeente

Meer informatie over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK II) op deze website.  
Meer informatie over de Tijdelijke Inkomensondersteuning voor Ondernemers (TOZO 5) op deze website.

Beide regelingen lopen tot 1 oktober 2021. Aanmelden kan via deze website (zie eerder genoemde links).

Update juni 2021
 

In de update van de maand juni vindt u informatie over:

 • hoe ziet de toekomst van uw bedrijf er door/na corona uit?
  De gemeente biedt u hierbij gratis ondersteuning
 • samen aan de slag voor een economisch vitaal Drimmelen
 • fout geld: blijf alert!

Hoe ziet de toekomst van uw bedrijf er door/na corona uit?
De gemeente biedt u hierbij gratis ondersteuning

Voor u als ondernemer heeft deze corona-pandemie (mogelijk) ingrijpende gevolgen gehad. Zo heeft u wellicht gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid, zoals de Tozo-regeling, NOW of TOGS. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat veel ondernemers naast geld ook behoefte hebben aan een gesprek over de toekomst. 

Onafhankelijke bedrijfsondersteuning
De gemeente helpt u graag. Via het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) bieden we daarom nu onafhankelijke bedrijfsondersteuning om u voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies (ook financieel), coaching, bij- of omscholing of heroriëntatie richting de toekomst.

Dus heeft u ook vragen als:

 • Welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector?
 • Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen?
 • Hoe zit het met het herstelvermogen voor mijn bedrijf na afloop van deze corona-pandemie?
 • Is mijn onderneming voldoende financieel fit om na afloop van alle overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan?

Dan bent u hierbij van harte uitgenodigd voor een intakegesprek met een onafhankelijke bedrijfsadviseur van het IMK. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf.

Kom in actie en meld u aan!
Dus blijf niet langer met deze vragen rondlopen en wacht niet tot het water aan uw lippen staat. Kom nu in actie en meld u aan voor een intakegesprek. Aanmelden kan via teameconomie@drimmelen.nl. Daarna nemen we zo spoedig mogelijk telefonisch of via de mail contact met u op. De gemeente biedt deze onafhankelijke bedrijfsondersteuning van het IMK kosteloos aan tot 31-12-2021.

Vragen? Neem contact met ons op
Heeft u vragen over dit traject/deze ondersteuning? Of heeft u andere vragen, omdat u bijvoorbeeld door de bomen het bos niet meer ziet door alle coronaregelingen? Neem ook dan contact op via teameconomie@drimmelen.nl. We helpen u graag!

Samen aan de slag voor een economisch vitaal Drimmelen

Economische Nota en beleidsvisie vrijetijdseconomie vastgesteld

Op donderdag 3 juni 2021 zijn twee belangrijke documenten voor ondernemend Drimmelen vastgesteld door de gemeenteraad: de 'Economische Nota’ en de ‘beleidsvisie vrijetijdseconomie’. Hierin staan de ambities voor de komende jaren op economisch vlak beschreven, samen met acties die bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen. Met de ambities en uitvoeringsprojecten uit deze twee beleidsstukken gaat de gemeente Drimmelen de komende tijd samen met de ondernemers aan de slag.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen
“Ondernemen in Drimmelen moet aantrekkelijk zijn”, zegt wethouder Lieke Schuitmaker (Economie/Recreatie & Toerisme) hierover. “We willen tevreden ondernemers die graag doen waar ze goed in zijn: ondernemen. En dat hier bij ons ook goed kúnnen doen. Daarom ben ik zo blij dat we nu met deze plannen verder kunnen. Hiermee kunnen we samen met onze ondernemers en partners echt vooruit en blijven werken aan een levendige, toekomstbestendige en inclusieve gemeente. Zodat bedrijven en bewoners zich hier graag blijven vestigen, ondernemers echt kunnen ondernemen en bezoekers er naar uitkijken om hier terug te keren.”

Twee economische documenten
Er was behoefte aan een inspirerende overkoepelende nota die de economische ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente Drimmelen helder maakt. En die richting geeft aan de inzet van gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden voor een economisch vitaal Drimmelen. Om die reden is gestart met de eerste Economische Nota van de gemeente Drimmelen. Daarnaast was de gemeente Drimmelen ook toe aan een nieuwe beleidsvisie op vrijetijdseconomie. Ondernemers en andere betrokken partijen uit het economische veld hebben uitgebreid meegedacht en meegepraat over deze twee onderwerpen en het eindresultaat daarvan is nu voor beide stukken door de gemeenteraad vastgesteld.

Economische Nota
In de Economische Nota staan vier focusgebieden beschreven: ondernemerschap en werkgelegenheid, centrum, buitengebied en bedrijventerreinen. Per focusgebied zijn verschillende doelen en acties opgesteld. Een aantal doelen zijn: het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers (specifiek ook voor ZZP’ers), het versterken van samenwerkingen en verbindingen, het stimuleren van duurzaamheid en circulariteit, een veilig buitengebied, de samenwerking tussen onderwijs en lokaal MKB verbeteren/activeren en een beperkte lokale uitbreiding van het bedrijventerreinenareaal.

Beleidsvisie Vrijetijdseconomie
De keuzes die gemaakt zijn in de Economische Nota sluiten ook aan op de keuzes in de beleidsvisie vrijetijdseconomie. Belangrijke pijlers binnen de beleidsvisie zijn: het ontwikkelen van het onderscheidend toeristisch profiel, het verbeteren van het toeristisch recreatief aanbod en het versterken van de verblijfsrecreatie. Ook het vormgeven van de informatievoorziening en promotie, het sturen op balans, een verkenning van de verbreding van het profijt van toerisme en de Biesbosch naar alle ondernemers en inwoners in de gemeente, en het versterken van kansrijke samenwerkingen behoren tot de speerpunten.

Hoe nu verder?
Nu de stukken zijn vastgesteld, gaat de gemeente samen met de ondernemers aan de slag met de uitvoering van de benoemde projecten. De komende tijd ligt de focus voor wat betreft vrijetijdseconomie op het realiseren van een online informatievoorziening, het realiseren van een veerverbinding naar de Hofmansplaat en het vorm geven aan een Biesbosch Informatiepunt. Om de initiatieven van de grond te krijgen zal samen met het toeristisch-recreatieve veld de mogelijkheid om de toeristenbelasting te verhogen worden onderzocht.

Vanuit de Economische Nota zal in overleg met de regiegroep worden bekeken welke projecten als eerste opgepakt worden. Daarnaast continueert de gemeente de bestaande overleggen met de diverse ondernemerscollectieven. In 2023 wordt de Economische Nota en het bijbehorende uitvoeringsprogramma geëvalueerd.

Beide documenten en de opname van de raadsvergadering zijn te vinden via: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad  

Fout geld: blijf alert!

Veel ondernemers hebben financiële problemen door de coronacrisis. Hierdoor kunnen zij kwetsbaarder zijn voor criminelen die de onderneming willen gebruiken als criminele ontmoetingsplaats of als investering om geld wit te wassen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is daarom samen met VNO-NCW / MKB-Nederland, diverse brancheorganisaties en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de campagne ‘Blijf Alert’ gestart. De bewustwordingscampagne waarschuwt ondernemers voor de gevaren van deze zogenaamde 'hulp'.
 
Reddingsplan
Criminelen bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld. Dit lijkt aantrekkelijk, maar u loopt een groot risico als er vervolgens illegale activiteiten bij u plaatsvinden. De contante geldstromen maken het namelijk mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Op dat moment kunt u als ondernemer strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en kan uw pand worden gesloten. Ook deinzen criminelen niet terug voor bedreiging en geweld. Eenmaal in de greep van een crimineel, komt u er bijna niet van verlost.
 
Twijfels? Kom in actie!
Bent u benaderd door investeerders die u niet vertrouwt of waar u uw twijfels bij hebt? Of kent u iemand in uw omgeving die is benaderd? Denk twee keer na bij verdachte situaties en ga in gesprek over welke actie u kunt ondernemen. Neem bijvoorbeeld contact op met uw financieel adviseur en check of de investeerder goede bedoelingen heeft. Meld foute investeerders telefonisch bij de politie via 0900 8844. Of neem contact op met uw eigen wijkagent.  Melden kan ook anoniem via het formulier op de website van Meld Misdaad Anoniem of telefonisch via 0800 7000.

 

Update april 2021
 

In de update van de maand april vindt u informatie over:

Biovoice

Heeft u een innovatief idee voor een nieuw biobased of circulair product of proces? Grote(re) bedrijven bieden innovatie- en businesskansen aan mkb’ers en start-ups. Kijk bij de actuele challenges of daar iets op aansluit.  BioVoice helpt u met een potentiële launching customer, financiële steun en coaching en begeleiding. 

Wat maakt BioVoice uniek?

 • Blijvende procesbegeleiding, ook na het totstandkomen van de match.
 • Toegang tot testfaciliteiten, innovators en grootbedrijven in de regio Zuidwest-Nederland.
 • Vouchers van €10.000, te besteden in het regionale ecosysteem.

Ziet u kansen om zo’n oplossing te bieden, kijk dan naar het filmpje op de website https://www.biovoice.nl/

Vragen

Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met team Economie van de gemeente Drimmelen. Zij zijn bereikbaar via teameconomie@drimmelen.nl