Ondernemersnieuws

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws voor ondernemers? Meld u aan via email teameconomie@drimmelen.nl.

Ondernemersnieuws januari 2023

In het Ondernemersnieuws van januari vindt u informatie over:

 • Avans Ondernemerscentrum
 • Voldoet uw kantoorpand aan de label C verplichting
 • Liesbeth, nieuwe accountmanager bedrijven stelt zich voor
 • Themabijeenkomst Internationalisering voor toerisrische ondernemers
 • Denk als ondernemer mee over Drimmelen!

Avans Ondernemerscentrum

Avans Ondernemerscentrum is er voor studenten die naast hun studie zich verder willen ontwikkelen. Studenten die samen willen werken met bedrijven. Bedrijven kunnen hun vragen uit de praktijk voorleggen aan bedrijven. Die willen meedenken met het onderwijs. Of willen meewerken aan een onderzoek van Avans Hogeschool. Ook voor stageplaatsen kunt u hun benaderen. Voor meer informatie kijk op de website van Avans Ondernemerscentrum. Of neem contact op over de mogelijkheden via ondernemerscentrum@avans.nl of bel 088-5257737.

Voldoet uw kantoorpand aan de label C verplichting

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal Energielabel C hebben, anders mogen deze niet meer worden gebruikt als kantoor. Een kantoorgebouw is een gebouw dat grotendeels gebruikt wordt als kantoor. In de praktijk betekent dit dat de meeste winkels, restaurants, ziekenhuizen, etc. niet als kantoorgebouw worden bestempeld, ook al zijn er kantoren binnen het pand aanwezig.
Informatie over uitzonderingen, welk energielabel uw kantoor heeft etc. en welke stappen u moet zetten om te voldoen vindt u op Verplicht Energielabel C voor kantoren op de website van het Regionaal Energieloket.
In de film vertelt de heer Looije van Looije Agro Technics uit Made hoe zij hun kantoorpand op energiezuinige wijze koelen en verwarmen, zie https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/drimmelen. U kunt het Zakelijk Energieloket Drimmelen ook bereiken via  de mail  vragen@regionaalenergieloket.nl of telefonisch op 088 - 525 41 10

Liesbeth, nieuwe accountmanager bedrijven stelt zich voor

Sinds 1 januari 2023 is Liesbeth van Hees als Accountmanager Bedrijven (alle sectoren) van de gemeente Drimmelen aan de slag. Vanuit het coalitieakkoord is deze nieuwe functie ontstaan. Zij is hiervoor werkzaam geweest binnen het sociaal domein in diverse soorten functies bij de gemeente Drimmelen. Hierin heeft zij contacten moeten onderhouden met o.a. zorgorganisaties, woningbouwcoöperaties, bouwbedrijven, aanbieders van hulpmiddelen en overige partners. Ze woont zelf ook in de gemeente, is bekend met de verschillende dorpskernen en de diversiteit van de verschillende lokale ondernemers. Tot 1 april is zij ook projectcoördinator opvang Oekraïense vluchtelingen in de haven van Lage Zwaluwe.

Voor u als ondernemer is Liesbeth het eerste aanspreekpunt. Zij kan u informeren, adviseren en helpen in het vinden van de juiste afdeling of contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie.
Voor vragen, ideeën en plannen zoals bijvoorbeeld vestigings- en uitbreidingsvragen van bestaande- en nieuwe lokale bedrijven kunt u bij Liesbeth terecht. Zij is de intermediair tussen ondernemers en de vakspecialisten uit andere teams binnen de gemeente. Ook voor het initiëren van activiteiten of samenwerkingen is Liesbeth te benaderen. Daarnaast onderhoudt zij contact met diverse ondernemersverenigingen en legt contact in de regio. Wilt u dat Liesbeth of het college van burgemeester en wethouders uw bedrijf komt bezoeken? Laat het haar weten.
Liesbeth werkt van maandag t/m donderdag. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-21919114 en via mail op lvanhees@drimmelen.

Themabijeenkomst Internationalisering voor toeristische ondernemers

Tijdens de themabijeenkomst zal Visit Brabant een presentatie geven over de trends en ontwikkelingen in de buitenlandse toeristenbranche. Ook wordt er aandacht gegeven aan wat u als ondernemer kunt doen om buitenlandse toeristen naar u toe te trekken. Op maandag 30 januari van 13.30 tot 16.30 uur in  Fletcher Hotel de Korenbeurs in Made. Heeft u belangstelling? Bijgaand de link naar de uitnodiging voor de themabijeenkomst Internationalisering. 

Denk als ondernemer mee over Drimmelen!

Wat vindt u belangrijk voor uw bedrijf, dorp of regio? Voor nu en de toekomst? U weet als geen ander wat nodig is! De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om ondernemers tijdig te betrekken bij het maken van plannen. Het mee kunnen doen en denken over plannen van de gemeente heet participatie.
Deze plannen kunnen uiteenlopen van een visie over hoe we een bedrijfsterrein samen kunnen verduurzamen, een dorpscentrum bruisender kunnen, aanvragen vergunningen kunnen vereenvoudigen etc.

Participatie door ondernemers is belangrijk om:

 • Beter beleid, betere visies en plannen te ontwikkelen.
 • Groter draagvlak voor visies, beleid en plannen te krijgen.
 • De kloof te verkleinen tussen ondernemers en gemeente.
 • De betrokkenheid van ondernemers te vergroten.
 • Betere en snellere besluitvorming te realiseren.

Om onze aanpak op participatie te verbeteren horen wij horen graag uw mening over hoe u wilt meedenken over plannen, waarover u precies wilt meedenken en op welk moment. 
Hoe kunt u uw mening geven?
Vul de korte vragenlijst in. De uitkomsten worden gebruikt om onze aanpak op participatie te verbeteren. Zo kunnen we beter inspelen op de behoefte van ondernemers. Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot 5 februari. Of bezoek ons in één van de dorpen, meer informatie vindu u op de pagina 'Wat vind jij? Meedenken over Drimmelen!' op de website www. wijzijndrimmelen.nl

Ondernemersnieuws december 2022

In het Ondernemersnieuws van december vindt u informatie over:

 • Afscheidsreceptie wethouder Lieke Schuitmaker
 • Vacatures gezocht voor Oekraïense vluchtelingen
 • Leisure Ontwikkelingsfonds (LOF Brabant)
 • Terras uitbreiden? Vraag het tijdig aan!
 • Wetswijzigingen 1e kwartaal 2023
 • Open coffee met nieuwjaarsontbijt
 • Voorstelling Laaggeletterdheid op de werkvloer
 • Geld beschikbaar middels Biesbosch Streekfonds

Afscheidsreceptie Wethouder Lieke Schuitmaker

Graag nodigen wij u uit voor de afscheidsreceptie van Lieke Schuitmaker, wethouder (vrijetijds-) economie op dinsdag 10 januari van 16.00 tot 18.30 uur in het gemeentehuis in Made. Lieke wordt op 11 januari 2023 geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam. Wij willen u vragen u aan te melden voor de afscheidsreceptie. Dit kan tot 3 januari via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl

Vacatures gezocht voor Oekraïense vluchtelingen

De vluchtelingen uit Oekraïne worden opvangen in onze Gemeentelijke Opvang Oekraïne. Kerst staat voor de deur en dat is voor velen van ons een tijd die we doorbrengen met de mensen die dichtbij ons staan. Hoe anders is dit voor onze gasten in de haven van Lage Zwaluwe. Ze zijn hun land ontvlucht en hebben vaak juist de mensen die hen dierbaar zijn, moeten achterlaten. Toch zijn ze sterk, ze zoeken troost bij elkaar en blijven positief.

En wat kunnen wij doen? Op dit moment kunnen we hen helpen die toekomst iets meer invulling te geven. We zoeken nog steeds vacatures! Heeft u een vacature of kent u een bedrijf met vacatures voor onze gasten? Laat het ons weten via oekraine@drimmelen.nl

Leisure Ontwikkelingsfonds (LOF) Brabant

LOF Brabant is er voor de ondernemer met innovatieve en creatieve plannen die de vrijetijdssector een boost willen geven. Met een lening van LOF Brabant kunnen plannen gerealiseerd worden en maken we samen Brabant nog bruisender. De bekijk de mogelijkheden en een video op de website van LOF Brabant. Ook voorbeelden van andere ondernemers uit de vrijetijdssector vindt u op de website

Terras uitbreiden? Vraag het tijdig aan!

Het college heeft onlangs besloten ondernemers de gelegenheid te bieden om hun terras permanent uit te breiden. De tijdelijke uitbreiding van de terrassen loopt eind 2022 af. Wilt u ook in 2023 een groter terras vraag dit dan tijdig aan!  Dien een verzoek om wijziging van uw exploitatievergunning in.

Voor de horecaondernemers met een terras op gemeentegrond gaat er ook wat veranderen. Vanaf 2024 zal voor het gebruik van gemeentegrond precariobelasting worden geheven en geen huur. De raad heeft de tarieven voor precariobelasting 2023 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 is het tarief € 5 m2 per jaar.  Het tarief voor 2022 is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 op nul gesteld.
Vragen mail teameconomie@drimmelen.nl

Wetswijzigingen 1e kwartaal 2023

Voor het nieuwe jaar zijn er diverse wetswijzigingen voor ondernemers. Denk hier aan o.a.:

 • Minimumloon 2023 gaat ruim 10% omhoog
 • Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog
 • Verbod op energie-onzuinig kantoren
 • Oudedagsreserve (FOR) stopt
 • Gebruikelijk-loonregeling voor dga’s naar 100%

Voor meer wijzigingen en informatie verwijzen wij u naar Wetswijzigingen 1e kwartaal 2023 | Ondernemersplein - KVK

Open coffee met nieuwjaarsontbijt

Op vrijdag 13 januari om 08.00 uur bent u van harte welkom bij Open Coffee. Of beter gezegd: Open breakfast ( kosten: € 16 p.p). We gaan samen ontbijten bij Hotel ’t Trefpunt, raadhuisplein 1a in Made. Meld u aan via Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg (open-coffee-drimmelen-geertruidenberg.nl) . Na het ontbijt, zo rond 9 uur,  zal Claudia Ligtvoet een korte pitch geven over een aantal nieuwe regels die in 2023 van toepassing zijn voor ondernemers. Op de website vindt u alle data en thema’s voor dit jaar. Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg - Aankomende evenementen (open-coffee-drimmelen-geertruidenberg.nl).

Voorstelling Laaggeletterdheid op de werkvloer

Herkent u dit? Van die fantastische medewerkers die helaas wel:

 • meerdere keren zakken voor een (verplichte) cursus?
 • moeite hebben om instructies, mededelingen en roosters te begrijpen?
 • moeite hebben met het aanvragen van vakantiedagen in een systeem?

Dan is deze voorstelling vol praktische tips en herkenbare situaties zeker iets voor u als werkgever/leidinggevende om naar toe te gaan. De voorstelling is op 23 januari 2023 van 15.00 - 17.00 (va 14.30u inloop) te Theater De Nobelaer, Parklaan 2, Etten-Leur. Bestel hier voor 10 januari uw gratis ticket.

Geld beschikbaar middels Biesbosch Streekfonds

Het Biesbosch Streekfonds zet zich in voor het behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van de Biesboschregio en ondersteunt allerlei initiatieven. Zij stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten van de Biesboschstreek, onder de noemer duurzame vrije tijds economie. Hieronder vallen deelaspecten zoals Natuur, Water, Milieu, Landschap, Cultuurhistorie, Toerisme & recreatie. Meer informatie over het fonds en een project indienen, kijk dan op de website van het Biesbosch streekfonds.

Ondernemersnieuws november 2022

In het Ondernemersnieuws van november vindt u informatie over:

 • Netwerkbijeenkomst Energie 2 november gemist?
 • Wethouder Economische Zaken en Vrijetijdseconomie vertrekt
 • Ondersteuning voor ondernemers met financiële zorgen
 • Drimmelen kiest nieuwe burgemeester Boy Scholtze en neemt afscheid van burgemeester Gert de Kok
 • Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023
 • Wilt u als Agrobedrijf innoveren en/of verduurzamen?

Netwerkbijeenkomst Energie 2 november gemist?

De Netwerkbijeenkomst Energie op 2 november jl. is goed bezocht. Duidelijk is dat ons nog wel het nodige te doen staat om aan de verplichting van een label C voor kantoren te voldoen op 1 januari 2023. In de gemeente Drimmelen voldoet 49% van de kantoren aan deze verplichting.  Dat komt overeen met het landelijke beeld, maar dat betekent wel dat ondernemers in actie moeten komen. Heeft u voor uw kantoor geen energielabel C en hoort u niet tot de uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt, neem dan contact op met een erkende adviseur.

De presentaties van deze bijeenkomst bevatten veel informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden, besparingsmogelijkheden en de tools voor het bepalen welke maatregelen moeten worden genomen. In de presentatie over het zakelijk energieloket wordt ingegaan op de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Wilt u de presentaties bekijken? Kijk dan op de website Zakelijk Energieloket. Met uw vragen kunt u het Zakelijk Energieloket Drimmelen bereiken via telefoon 088 - 525 41 10 of email op vragen@regionaalenergieloket.nl.

Wethouder Economische zaken en Vrijetijdseconomie vertrekt

Via deze weg wil wethouder Lieke Schuitmakers haar dank en waardering voor jullie uitspreken. Op 11 januari gaat zij aan de slag als burgemeester in de gemeente Alphen-Chaam en is het tijd om jullie ondernemers, de dorpen en de inwoners van Drimmelen gedag te zeggen. Maar uit het oog is zeker niet uit het hart. Want de afgelopen vier jaar heeft zij met jullie mogen werken, brainstormen, lachen, mogen meegenieten van al het moois dat jullie maken, bedenken, koken.... Samen hebben jullie het Corona-virus vervloekt en tegelijk geprobeerd slimme manieren te bedenken hoe er mee om te gaan. En zelfs al waren de mogelijkheden heel erg beperkt, dan nog gaven jullie niet op. Dat gaat zij niet zomaar vergeten.

Dat nooit aflatende optimisme en dat doorzettingsvermogen, daar heeft zij enorme bewondering voor. Zij wenst jullie alle goeds, hoopt dat alle inwoners van Drimmelen nog lang van jullie ondernemerszin en al het moois dat jullie te bieden hebben, mogen blijven genieten. 

Ondersteuning voor ondernemers met financiële zorgen

De gemeente Drimmelen en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben een speciaal serviceloket voor lokale ondernemers. Dankzij het initiatief '155-help-een-bedrijf' kunt u als ondernemer uit de gemeente Drimmelen gratis terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Aandachtspunten liggen o.a. op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën (ook bij financiële problemen). Ondernemers uit de gemeente Drimmelen kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 088-999 01 55 of via de website www.155.nl. Binnen 24 uur neemt een ondernemersadviseur contact met u op en binnen vijf werkdagen volgt een intakegesprek.

Drimmelen kiest nieuw burgemeester Boy Scholtze en neemt afscheid van Gert de Kok

Boy Scholtze wordt bij de minister voorgedragen om benoemd te worden tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Drimmelen. Dat heeft de gemeenteraad bekend gemaakt bij monde van Tim Simons, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Boy Scholtze, 31 jaar, wordt in principe geïnstalleerd in een speciale raadsvergadering op woensdag 21 december.

Woensdag 21 december bent van harte welkom om bij de installatie en de aansluitende receptie kennis te maken met de heer Scholtze. De bijzondere raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal. De aansluitende receptie is van 20.45 tot 22.30 uur in de publiekshal van het gemeentehuis.
Uw aanwezigheid kunt u tot 12 december doorgeven via griffie@drimmelen.nl

Op vrijdag 16 december 2022 neemt burgemeester Gert de Kok na bijna 18 jaar afscheid van de gemeente Drimmelen. Op 25 april 2005 ging Gert als burgemeester van Drimmelen aan de slag. Het maakte zijn lange politieke loopbaan compleet. Een prachtige carrière en een gewaardeerd man – dat verdient een mooi afscheid. Wij nodigen u uit voor zijn afscheid op 16 december in Hotel De Korenbeurs, Kerkstraat 13 in Made. Inloop start vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur vangt de bijzondere raadsvergadering aan. Daarna volgt een informeel samenzijn. De middag zal omstreeks 18.30 uur eindigen. U kunt zich tot uiterlijk 5 december aanmelden via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl.

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023

In een vorige editie van het “Ondernemersnieuws” werd een informatieavond Omgevingswet aangekondigd, waarvoor u op korte termijn een uitnodiging zou ontvangen.
Omdat de invoering van de Omgevingswet uitgesteld is tot 1 juli 2023, wordt deze informatieavond ook verplaatst naar volgend jaar. Wij willen u tenslotte voorzien van de meest actuele stand van zaken.
Zodra er een nieuwe datum voor deze informatieavond bekend is, zullen wij u informeren. Landelijke informatie over de Omgevingswet, vindt u op de website aan de slag met de Omgevingswet.

Wil jij als Agrobedrijf innoveren en/of verduurzamen?

Ben jij dagelijks bezig met verbeteren en verduurzamen door slim te werken en gebruik te maken van technologie? En wil je jouw onderneming succesvol en consistent laten groeien? Dan zijn de gratis masterclasses van het project agroBOTS wat voor jou! In het project agroBOTS bundelen technologie-aanbieders, eindgebruikers, kennisinstellingen netwerkorganisaties hun krachten om samen de agrosector in Nederland te versterken en verduurzamen. De eerste masterclass start 8 december. Informatie over het waarom en hoe over de agroBots masterclass Rewin vindt u op de website van het Rewin. Klik hier om u aan te melden voor deze masterclass.

Ondernemersnieuws oktober 2022

In het Ondernemersnieuws van oktober vindt u informatie over:

 • Netwerkbijeenkomst Energie 2 november 2022
 • Nachtelijke verlichting
 • Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)centrum Made
 • Ondernemer betaalt per 1 oktober belastingschuld af
 • Strijd tegen ondermijning
 • Opvang Oekraïense vluchtelingen

Netwerkbijeenkomst Energie 2 november 2022

De energiekosten zijn het gesprek van de dag. De torenhoge energieprijzen raken iedereen, ook uw bedrijf. Uw bedrijfskosten stijgen en de winstmarges worden kleiner. Dit heeft uiteraard effect op uw bedrijfsvoering. Hoe kunt u besparen en uw kosten beheersen? Welke maatregelen kunt u nemen? Hoe krijgt u dat gefinancierd en welke subsidiemogelijkheden zijn er? Wat zijn de ervaringen van andere ondernemers bij het verduurzamen?

Op woensdag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente samen met de BND een bijeenkomst over Energie bij The Box System, Tweede Industrieweg 4 in Made. Alle ondernemers uit de gemeente Drimmelen zijn welkom (ook als u geen lid bent van BND).
Wij informeren u graag over de wet- en regelgeving, subsidie- en financieringsmogelijkheden, beschikbare tools voor verduurzaming, bespaartips en adviesdiensten. We brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tegemoetkoming energiekosten(energieplafond). Daarnaast laten we een ondernemer aan het woord, die al heeft verduurzaamd. Eric Segeren van de The Box Systems houdt een presentatie en leidt ons rond in zijn bedrijf. Uiteraard sluiten we af met een netwerkborrel zodat u met andere ondernemers informeel ervaringen kunt uitwisselen.
Dit actuele onderwerp wil u niet missen. Dus meld u nog snel aan vóór 27 oktober aan! Stuur uw aanmelding middels een email naar  teameconomie@drimmelen.nl.

Nachtelijke verlichting

Met verwijzing naar onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) schrijven de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) dat onnodige nachtelijke verlichting jaarlijks ruim 500 miljoen kilowattuur stroom kost, grofweg het jaarverbruik van 150.000 huishoudens.
Veel bedrijven laten ‘s nachts hun verlichting branden. De bedoeling kan zijn dat u uw bedrijf wilt laten zien, ongewenste gasten wilt afschrikken of uit gewoonte. In de nacht van zaterdag op zondag (29/30 oktober 2022) schakelen we over van zomertijd op wintertijd. Natuurorganisaties organiseren Nacht van de Nacht activiteiten om bewustwording van nadelige effecten van nachtelijke verlichting te bevorderen.
Nachtelijke verlichting heeft namelijk nadelige gevolgen voor onze leefomgeving zowel voor mensen dieren en planten. Tevens is het energieverspilling en is uw energierekening onnodig hoog. Als het gaat om de veiligheid van het bedrijf, is er een simpele oplossing: „Door sensors aan te brengen wordt verlichting automatisch gedoofd en springt het licht aan bij onraad.” Juist dat aanspringen van het licht heeft een afschrikwekkende werking hebben op inbrekers. Let hierbij ook op lichtsterkte en kleur ter bescherming van kwetsbare natuur.  Meer tips voor bedrijven vindt u op de website Nacht van de Nacht.

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) centrum Made

De huidige BIZ centrum Made (bedrijfsinvesteringszone) loopt eind 2022 af. Het bestuur van de BIZ gaat voor een nieuwe periode. De afgelopen vijf jaar zijn veel projecten gerealiseerd. Voor de gemeente is het BIZ-bestuur een aanspreekpunt. Het BIZ-bestuur heeft meegedacht over de herinrichting van het centrum in Made. Samen met de gemeente zijn plannen opgepakt, bijvoorbeeld koop lokaal en het aanlichten van het oude gemeentehuis. De BIZ vergroot de saamhorigheid en de onderlinge verbondenheid van de ondernemers in het centrum. Het BIZ-bestuur zit regelmatig aan tafel met de gemeente. Zaken die van belang zijn voor de ondernemers komen dan aan bod. Een BIZ is van meerwaarde voor de ondernemers en de gemeente.
Een BIZ is een wettelijk instrument.  Het instrument wordt ingezet om de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en het economisch klimaat te bevorderen. In dit geval in het centrum van Made. De procedure om tot een nieuw BIZ te komen is wettelijk vastgelegd. Het bestuur stelt een BIZ-plan op en alle ondernemers uit het BIZ-gebied hebben de mogelijkheid gehad om hier op te reageren. Tussen de gemeente en het BIZ-bestuur wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Er is een reglement voor de draagvlakmeting door de gemeente opgesteld, zodat zorgvuldigheid wordt gewaarborgd.

De eerstvolgende stap nu is dat de raad de nieuwe BIZ verordening voor de periode 2023-2027 goed keurt. Daarna volgt een draagvlakmeting onder de ondernemers in het BIZ-gebied. Alleen bij voldoende draagvlak treedt de BIZ in werking. Met de beschikbare middelen kunnen weer mooie projecten worden gerealiseerd voor het centrum van Made. Heb je vragen over de BIZ centrum Made? Mail dan info@bruisendmade.nl

Ondernemer betaalt per 1 oktober belastingschuld af

In coronatijd konden ondernemers gebruik maken van verschillende belastingmaatregelen. Ondernemers die betalingsproblemen hadden, konden tussen 12 maart 2020 en 31 maart 2022 bijzonder uitstel van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers belastingschulden, die ontstaan zijn door bijzonder uitstel van betaling, afbetalen Sinds 1 april moeten ondernemers nieuw opkomende belastingen weer gewoon op tijd betalen. Lees meer hierover op de website van de Kamer van Koophandel.

Strijd tegen ondermijning

Politie, BOA’s uit Breda en Drimmelen en andere veiligheidsmensen hebben bedrijven bezocht in de gemeente om ondermijning tegen te gaan. De actie was een samenwerking van de politie en de gemeente en werd gecoördineerd vanuit het Baronie Interventieteam (BIT). Er zijn 40 panden bezocht.
Met de actie geeft de gemeente het signaal af dat we waakzaam zijn en blijven en dat we een goede regionale samenwerking hebben met alle spelers die een rol spelen in de veiligheid. Ondernemers worden opgeroepen om ook alert te zijn en mogelijke misstanden te melden.

Wie vermoedens van criminele activiteiten heeft of opvallende zaken ziet kan dit melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844), bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt er dan voor dat de anonimiteit van de melder wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving. Uitgebreide artikel vindt u hier Actie: 40 bedrijven bezocht in strijd tegen ondermijning | Gemeente Drimmelen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Het college van B&W van de gemeente Drimmelen heeft een principebesluit genomen om in de buitenhaven van Lage Zwaluwe tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Dit naar aanleiding van een urgent verzoek van de landelijke overheid en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De komende weken gaat de gemeente in gesprek met de omgeving en luisteren naar welke punten van aandacht en zorg de mensen hebben die er in de buurt wonen. Ook de gemeenteraad wil hier begin november zijn mening over kunnen geven. Een schip voor maximaal 144 personen ligt van medio november 2022 tot 2 april 2023 aangemeerd in de buitenhaven van Lage Zwaluwe.

Burgemeester De Kok: “We beseffen goed dat dit iets vraagt van de inwoners en maatschappelijke organisaties. We verwelkomen in het dorp opeens een groep tijdelijke bewoners. We organiseren de komende weken informatiebijeenkomsten, zodat omwonenden, de ondernemers en de andere inwoners van Lage Zwaluwe goed geïnformeerd zijn en hun vragen kunnen stellen. We willen bijvoorbeeld ook zo snel mogelijk duidelijkheid geven op welke manier vrijwilligers kunnen helpen.”
De vluchtelingen uit Oekraïne willen graag werken. Wellicht heeft uw bedrijf behoeften aan tijdelijke arbeidskrachten. We zullen u later berichten indien we hierover meer informatie hebben. Data van informatiebijeenkomst en het uitgebreide artikel vindt u op de pagina 'Oekraïene' op deze website.

Ondernemersnieuws september 2022

In het Ondernemersnieuws van september vindt u informatie over:

 • Save the date: 2 november Duurzaamheid
 • WerkgeversServicepunt West-Brabant
 • Elektriciteitsnet gaat van slot: grote bedrijven worden weer aangesloten
 • Bent u al klaar voor de omgevingswet?
 • Boekencontrole aangifte toeristenbelasting
 • Prinsjesdag

Save the date: 2 november Duurzaamheid

Verduurzamen is meer dan ooit urgent! De energiekosten stijgen en maken een steeds groter deel uit van de bedrijfskosten. Dit heeft o.a. effect op uw bedrijfsvoering. Verduurzamen is hard nodig om de doelen te halen die we ons in het Klimaatakkoord hebben gesteld. Het is goed voor het milieu en de economie om te verduurzamen.

Op woensdag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur organiseren we een Duurzaamheidsbijeenkomst bij The Box System, Tweede Industrieweg 4 in Made. Wij informeren u graag over de wet- en regelgeving, subsidie- en financieringsmogelijkheden, beschikbare tools en adviesdiensten. Daarnaast laten we ondernemers uit onze gemeente aan het woord, die al hebben verduurzaamd. We zijn nog druk bezig om het programma compleet te maken, maar u kunt zich al aanmelden dan houden we u op de hoogte. Mail naar teameconomie@drimmelen.nl. Op ons zakelijk energieloket kunt u nu al informatie vinden, kijk op de website Zakelijk Energieloket Drimmelen.

WerkgeversServicepunt West-Brabant

Werkgevers die op zoek zijn naar een servicepunt voor al hun vragen over de arbeidsmarkt kunnen bij WerkgeversServicepunt West-Brabant. Zij kunnen u meer informatie geven over regelingen, subsidies en doelgroepen. U krijgt één vaste contactpersoon die u helpt bij al uw vraagstukken. Kijk op de website van het WerkgeversServicepunt wat het WerkgeversServicepunt u te bieden heeft.

Elektriciteitsnet gaat van slot: grote bedrijven worden weer aangesloten

TenneT (netbeheerder hoogspanning) heeft aangekondigd dat er weer ruimte beschikbaar komt op het elektriciteitsnet in Noord-Brabant en Limburg. Hierdoor kan TenneT in principe de meeste grootzakelijke klanten op de wachtrij voor afname een offerte aanbieden. Ook voor terugleveren komt er capaciteit beschikbaar, maar dit is lang niet genoeg om iedereen aan te sluiten. Enexis Netbeheer neemt contact met de betreffende initiatiefnemers op wanneer zij aangesloten kunnen worden.

Bekijk de antwoorden op de veel gestelde vragen over transportschaarste op de website van Enexis. Als ondernemers kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of bellen met de Klantenservice Enexis via 088 857 22 22. Of mailen naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

Bent u al klaar voor de Omgevingswet?

Gaat u uw bedrijfspand uitbreiden? Of een deel slopen? Een reclamebord ophangen of een andere activiteit uitvoeren? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hoe gaat dat vanaf 1 januari 2023 in gemeente Drimmelen, onder de Omgevingswet?

 • Wie is uw aanspreekpunt?
 • Hoe lang duurt het straks voor ik een vergunning krijg en hoe verloopt de procedure hiervoor?
 • Moet ik leges betalen?
 • Moet ik de omgeving informeren of betrekken bij mijn plannen?
 • Met welke regels krijg ik straks te maken?

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de informatieavond Omgevingswet. Heeft u concrete vragen of onderwerpen waar u tijdens deze avond over Omgevingswet meer over wilt weten?
Laat het ons weten via: omgevingswet@drimmelen.nl. Met uw input kunnen we deze avond zo goed mogelijk op uw behoeften toespitsten.

Boekencontrole aangifte toeristenbelasting

Sinds 19 september 2022 vinden er op locatie (boeken) controles plaats voor de aangifte toeristenbelasting. De betreffende ondernemers hebben een brief gekregen wanneer de controleur van Tog op bezoek komt en wat nodig is om de controle uit te voeren. Meer informatie over de boekencontrole staat op de pagina 'Toeristenbelasting' op deze website.

Prinsjesdag

Het kabinet wil met de plannen die het op Prinsjesdag presenteerde vooral de koopkracht herstellen. De oorlog in Oekraïne met als gevolg hoge energieprijzen en oplopende inflatiecijfers brengt veel ondernemers in problemen. Er komt een korting op de energierekening voor huishoudens en bedrijven, de precieze invulling hiervan is nog niet bekend. Verder werkt het kabinet aan plannen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking. Ook gaat het minimumloon met tien procent omhoog.
Voor meer informatie, kijk op de website van de Kamer van Koophandel.

Ondernemersnieuws augustus 2022

In het Ondernemersnieuws van augustus vindt u informatie over:

 • Startersbijeenkomst Open Coffee 13 oktober 2022
 • Goed voorbereid op de Omgevingswet
 • Nieuwe wandelpromenade Oude Haven Drimmelen
 • Kosteloos advies en subsidie voor datagedreven werken
 • Vuelta 21 augustus 2022
 • Nieuwe arbeidswet
 • Netwerkbijeenkomst Just Transition Fund West-Brabant

Startersbijeenkomst Open Coffee 13 oktober 2022

Bent u in de afgelopen jaren gestart met een eigen onderneming? Of wilt u inspiratie opdoen?
Kom dan naar de inspiratiesessie vóór ondernemers, dóór ondernemers uit de gemeente Drimmelen en de gemeente Geertruidenberg! U wordt geïnformeerd en geïnspireerd op het gebied van o.a. financiering, innovatie, groei, ondersteuning voor ondernemers en marketing.
U ontmoet ook andere startende ondernemers en kunt uw ervaringen delen. Donderdag 13 oktober 2022 vanaf 18.00u ontvangen wij u graag met broodjes plus een drankje en 19.00u start het officiële programma. Locatie is restaurant het Witte huis in Drimmelen. Deelname is gratis, maar we verzoeken u om u vooraf aan te melden via de Open Coffee website Heeft u vragen? Mail naar info@ocdg.nl

Goed voorbereid op de Omgevingswet

Van zzp'ers tot grote multinationals: veel bedrijven in Nederland hebben vragen over de Omgevingswet. Welke regels gaan er voor mijn bedrijf veranderen? Hoe vraag ik voortaan een vergunning aan? Op deze, en veel andere vragen geeft het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) antwoord op de speciaal voor het bedrijfsleven ingerichte bedrijvenpagina's. Zie de website van IPLO voor meer informatie.

Nieuwe wandelpromenade Oude Haven Drimmelen

Het laaggelegen deel van de Oude Haven in Drimmelen heeft een nieuwe karakteristieke wandelpromenade gekregen. De laatste tijd is veel geïnvesteerd en hard gewerkt om de Oude Haven een kwaliteitsimpuls te geven. Eerder is al een extra parkeerterrein aangelegd, de “rotonde” is vervangen door een overzichtelijke T-splitsing en het “Havenpark” is opnieuw ingericht. De wandelpromenade is autovrij en biedt ruimte voor terrassen. Meer informatie over de herinrichting Oude Haven vindt u op deze website.

Kosteloos advies en subsidie voor datagedreven werken

Onze provincie is een project gestart om MKB-ondernemers in Brabant te stimuleren (meer) met data te gaan werken. Datagedreven werken kan o.a. leiden tot meer grip op uw processen, makkelijker besluiten nemen en meer kennis van uw klanten. Denk bijvoorbeeld aan een geautomatiseerd overzicht (dashboard) van belangrijke KPI's. Een datacoach kan uw bedrijf kosteloos advies geven en de mogelijkheden van subsidie voor uw data trajecten bespreken. Voor meer informatie zie de website van REWIN datagericht werken. Heeft u een vraag of wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met datacoach Richard van Alphen, via richard@bluelobsterconsultancy.nl .

Vuelta 21 augustus 2022

Op zondag 21 augustus trekt de Vuelta door onze gemeente en meer specifiek door Made. De route door Made is: Brieltjensweg, Steelhovensedijk, Blockmekerstraat, Adelstraat, Godfried Schalckenstraat, Crullaan, Van Gilslaan, Zuideindsestraat, Brandestraat (en dan door tot aan Zevenbergen). De route is volledig afgesloten voor de auto of een ander motorvoertuig tussen ca. 12:45 en ca 15:15. Hopelijk ervaart u niet te veel overlast van deze afsluiting en geniet u mee van deze mooie wielertocht. 

Nieuwe arbeidswet

Het gaat om de nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden die per 1 augustus in werking treedt. De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen:

 • uitbreiding informatieverplichting;
 • kosteloze scholing;
 • verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
 • geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid;
 • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Just Transition Fund West-Brabant

De Europese Unie stelt circa 60 miljoen euro subsidie beschikbaar om Mkb’ers en kennisinstellingen in West-Brabant te ondersteunen bij hun transitie naar klimaatneutraal ondernemen. Naar verwachting wordt dit ‘Just Transition Fund’ (JTF) eind dit jaar of begin volgend jaar opengesteld. Om hier optimaal op voor te sorteren en samen kansen te creëren, organiseren provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en Stimulus Programmamanagement op donderdag 28 september 2022 een netwerkbijeenkomst voor ondernemers. 
 
Wilt u meer weten over het JTF-programma? Wilt u inspiratie krijgen om een volgende stap te zetten? En gaat u graag in gesprek met andere ondernemers of kennisinstellingen? Of wilt u zich presenteren op de bedrijvenmarkt? Meld u dan aan voor deze netwerkbijeenkomst via de website van de provincie Noord-Brabant zodat u verzekerd bent van deelname.

Ondernemersnieuws juli 2022

In het Ondernemersnieuws van juli vindt u informatie over:

 • Verplicht Energielabel C voor kantoren
 • Toeristenbelasting gemeente Drimmelen
 • Zoekt uw MKB-bedrijf een trainee energietransitie?
 • Meer flexibiliteit binnen aflossingsregeling coronabelastingschuld
 • Nieuwe website Beleef de Biesbosch

Verplicht Energielabel C voor kantoren

Wist u dat vanaf 1 januari 2023 vrijwel alle kantoorpanden in Nederland minimaal over energielabel C moeten beschikken. Anders mogen deze kantoren niet meer worden gebruikt. Een kantoorgebouw is een gebouw dat grotendeels gebruikt wordt als kantoor.
Alle ondernemers, waarvan de gemeente en Omgevingsdienst Midden Brabant (OMWB) vermoeden dat het kantoor nog niet beschikt over een geregistreerd energielabel of minimaal energielabel C heeft, hebben een brief ontvangen. Indien uw pand nog geen energielabel heeft, laat dit dan vaststellen door een deskundig adviseur. U vindt een deskundig adviseur op https://epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl/.

De gemeente Drimmelen en de OMWB adviseren en ondersteunen de ondernemers graag bij het voldoen aan deze nieuwe verplichting. Om ondernemers zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen we de ondernemers enkele vragen te beantwoorden via de website www.omwb.nl/label-c. Wanneer u de informatie heeft ingevuld, kunt u kosteloos gebruikmaken van een verduurzamingsadvies via de rekentool energielabel C. Hiermee krijgt u een beeld van de te nemen maatregelen om uw kantoorpand naar het gewenste energielabel te krijgen. Meer informatie over de verplichting van het Energielabel C vindt u op de website van het Regionaal Energieloket.

Toeristenbelasting gemeente Drimmelen

Sinds 2006 betalen toeristen in de gemeente Drimmelen toeristenbelasting. Het tarief watertoeristenbelasting is per persoon € 1,00 voor 24 uur. Het tarief landtoeristenbelasting is per persoon € 1,00 voor een overnachting. Alleen niet-inwoners betalen de toeristenbelasting, dit geldt dus ook voor arbeidsmigranten die niet ingeschreven staan bij de gemeente in de BRP (Basisregistratie Personen). De netto-opbrengst gebruiken we voor het verbeteren van toeristische voorzieningen.

Vanaf 2022 is het mogelijk om digitaal aangifte te doen voor de toeristenbelasting. Meer informatie over de toeristenbelasting en de aangifte vindt u op de pagina 'Toeristenbelasting' op deze website.

Zoekt uw MKB-bedrijf een trainee energietransitie?

Jong talent vinden en behouden, is voor veel bedrijven een enorme opgave. Zeker voor bedrijven in de energiesector. Daarom start de provincie Noord-Brabant een Multicompany Traineeship met het thema energietransitie. Om als provincie breed aan de slag te gaan met het aantrekken van jong talent voor krapteberoepen.

Er worden zes talenten geworven om in 1,5 jaar bij twee MKB-organisaties een functie in te vullen of een project uit te voeren met als doel de organisaties te helpen duurzaamheidsdoelen te realiseren. Daarnaast is het een mooie kans voor de bedrijven om potentieel talent aan te trekken voor de toekomst. Hiervoor zoeken we tien Brabantse organisaties om per september 2022 te starten. De trainees worden begeleid door de organisatie The Growh Collective. Naast de opdracht die ze uitvoeren, volgen de trainees gedurende deze periode een persoonlijk ontwikkelprogramma. Meer informatie over deelnamecriteria, direct contactpersoon etcetera vindt u op Vno-ncw mkb-energie-transitie-traineeship

Meer flexibiliteit binnen aflossingsregeling coronabelastingschuld

Het kabinet wil de bestaande betalingsregeling versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Zo kan tegemoet worden gekomen aan de problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Het kabinet ziet twee mogelijkheden om in de kern gezonde ondernemingen meer flexibiliteit te bieden bij het terugbetalen. Dit kan door te betalen maandbedragen per kwartaal te mogen voldoen en door een incidentele betaalpauze mogelijk te maken binnen de bestaande betalingsregeling. Dit kan helpen voor bijvoorbeeld bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Lees het hele artikel op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend NL.

Nieuwe website Beleef de Biesbosch

De afgelopen maanden heeft Beleef de Biesbosch samen met gemeente Drimmelen, Altena, Dordrecht, Geertruidenberg en Oosterhout de handen in één geslagen voor het realiseren van een nieuwe regiowebsite. Op de website vindt u een overzicht van wat er in de Biesboschregio te doen is en waar de mooiste plekken te vinden zijn. Ontdek tips voor uzelf, uw klanten of medewerkers om te ontspannen of juist avontuurlijk en actief te genieten. Neem een kijkje op de website Beleef de Biesbosch

Ondernemersnieuws juni 2022

In het Ondernemersnieuws van juni vindt u informatie over:

 • O&O fonds Rewin
 • Beschikbaarheid van het elektriciteitsnet Provincie Brabant en Limburg
 • Onderzoek naar forfait tariefdifferentiatie toeristenbelasting 
 • Wetswijzigingen juli 2022 Ondernemersplein 
 • Boer Inzichtroute geopend
 • Vergunningchecker vanaf 28 juni

O&O fonds Rewin

Het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) is een subsidiefonds, bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant. De derde subsidieronde van het O&O fonds is bekend: van 29 augustus tot en met 9 oktober kunt u een aanvraag indienen.
Heb je een goed plan of idee en kan dit een haalbaarheidsstudie, verkenning of een pilot gebruiken? Kijk voor meer informatie op RWB | Subsidies: Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds (west-brabant.eu)

Beschikbaarheid van het elektriciteitsnet Provincie Brabant en Limburg

De gemeente is deze maand door netbeheerders Enexis en TenneT geïnformeerd over een grote verandering in de beschikbaarheid van het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen startende bedrijven in deze provincies momenteel geen nieuwe zware aansluiting krijgen voor afname en/of teruglevering. Ook voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden of een zwaardere aansluiting (zwaarder dan 3x80Ampère) nodig hebben, is geen ruimte meer. Netbeheerder TenneT gaat de komende 10 jaar ruim 2 miljard euro investeren om de capaciteit van het netwerk structureel te vergroten in beide provincies. Tegelijkertijd onderzoekt TenneT nu de mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer ruimte te creëren op het hoogspanningsnet. Op deze pagina van Enexis vindt u uitleg over de situatie en de gevolgen.

Onderzoek naar forfait tariefdifferentiatie toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen verricht deze zomer een onderzoek naar de tariefdifferentiatie en het forfait voor de toeristenbelasting. Dit onderzoek is een wettelijke verplichting en vormt de basis voor een nieuwe verordening voor de toeristenbelasting. Tegelijkertijd willen wij graag met ondernemers in de verblijfsrecreatie in gesprek gaan om uw ideeën te horen rondom de verordening toeristenbelasting. Een verordening moet juridisch correct zijn, maar zal vooral  werkbaar moeten zijn voor onze ondernemers in de verblijfsrecreatie.

Doel gesprekken 
Adviesbureau ANG voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Een selectie van ondernemers in de verblijfsrecreatie worden daarbij gevraagd input te geven over tariefdifferentiatie per verblijfsvorm en hun ideeën over een forfait voor de toeristenbelasting. Het bureau voert ook gesprekken met andere aanbieders van verblijfslocaties. Verder wordt gekeken naar het beleid van buurgemeenten en naar landelijke ontwikkelingen. ANG biedt alle bevindingen aan aan de gemeente in een onderzoeksrapport. De input en ervaringen van de ondernemers worden meegewogen bij het opstellen van de nieuwe verordening(en). 
Wie wil weten hoe het zit met de huidige verordeningen, kan ze vinden op deze pagina

Wetswijzigingen Ondernemersplein per 1 juli

Per 1 juli wijzigen allerlei wetten voor ondernemers. Per branche zijn specifieke wijzigingen op een rij gezet. Bekijk de wijzigingen die op uw bedrijf van toepassing zijn op Wetswijzigingen juli 2022 | Ondernemersplein - KVK

Boeren Inzicht route geopend

Boeren Inzicht is een “digitaal kijkje op de boerderij”. Een (fiets)route brengt u langs 27 unieke boerenbedrijven in de gemeente Drimmelen. U scant de QR code die op het erf of de voortuin te vinden is en dan krijgt u een digitaal inkijkje op de boerderij. Met foto’s, filmpjes en verhalen leert u op deze manier het bedrijf kennen. Een leuke tip voor uzelf, onze toeristen of uw eigen bedrijfsuitje. Mocht u er geen genoeg van krijgen, er zijn ook routes langs boerenbedrijven in de gemeente Oosterhout en Geertruidenberg. Meer weten? Kijk dan op de website Boeren Inzicht

Vergunningchecker vanaf 28 juni

Vanaf 28 juni 2022 werkt de gemeente Drimmelen met een nieuw overzichtelijk systeem voor het aanvragen van een aantal vergunningen en het melden van bepaalde activiteiten of wijzigingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: evenementenvergunning of melding, alcoholvergunning en exploitatievergunning, slijterijvergunning, standplaatsvergunning, kansspel- en loterijvergunning, ventvergunning etc.

Hoe werkt het?
Voor de meeste vergunningen is een Vergunningchecker online (niet voor de omgevingsvergunning). In die handige Vergunningchecker kunt u na het doorlopen van de vragen meteen zien wat u allemaal moet doen/regelen. Ook is het mogelijk om direct een aanvraag/melding te doen. De Vergunningchecker is per onderwerp te vinden via de verschillende thema’s op pagina: drimmelen.nl/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen. Meer informatie vindt u op drimmelen.nl/nieuwe-werkwijze-voor-bepaalde-vergunningen.

Ondernemersnieuws mei 2022

In het ondernemersnieuws van de maand mei vindt u informatie over:

 • Opening Informatiecentrum VVV Biesbosch Drimmelen
 • TVL startende ondernemers
 • Bescherm uw gegevens en voorkom bedrijfsspionage
 • Provincie steunt innovatie met nieuwe regionale subsidie
 • Landelijke dag van de ZZP-er

Opening Informatiecentrum VVV Biesbosch Drimmelen

Op maandag 16 mei 2022 was de opening van het informatiecentrum VVV de Biesbosch Drimmelen. Bezoekers kunnen hier terecht voor informatie, maar ook voor diverse streekproducten en souvenirs. “Zo kunnen we inwoners en bezoekers prefect doorverwijzen naar prachtige fiets- en wandelroutes en naar alle andere mooie dingen die al onze dorpen te bieden hebben” zei wethouder Lieke Schuitmaker bij de opening. VVV Biesbosch Drimmelen is een initiatief van Recreatief Drimmelen, Staatsbosbeheer en de gemeente Drimmelen. Volg de VVV op facebook VVV Biesbosch Drimmelen - Startpagina | Facebook
Heeft u vragen of wilt u toeristische informatie over uw bedrijf aanleveren voor het informatiecentrum VVV of de website? Stuur uw vraag of informatie naar info@recreatiefdrimmelen.nl.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) startende ondernemers

Ondernemers die middenin de coronaperiode zijn gestart met hun onderneming, hadden geen recht op TVL aanvragen. Het kabinet heeft besloten om toch ruimte te maken voor deze ondernemers. De TVL-startersregeling ondersteunt ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. Kijk voor wie dit geldt, wanneer u TVL moet aanvragen en welke voorwaarden er zijn op de website van RVO. Daar kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van een update.

Bescherm uw gegevens en voorkom bedrijfsspionage

De veiligheidsdiensten betrappen iedere dag Chinese en Russische hackers die online Nederlandse bedrijven binnendringen. Zelfs als klein bedrijf kunt u worden bespioneerd als u waardevolle bedrijfsinformatie hebt. Ontdek wat de risico’s zijn.

Hackers wisten vorig jaar maar liefst 3 gigabyte aan informatie van de telefoon van de Spaanse premier te stelen. Ze gebruikten daarvoor spionagesoftware. Het is niet de eerste keer dat afluisterpraktijken in het nieuws zijn. Voor meer informatie zie de website KvK site cybersecurity.

Provincie steunt innovatie met nieuwe regionale subsidie

Om als Brabantse economie concurrerend te blijven, is het belangrijk om innovatie blijvend te stimuleren. Nieuwe startups of bestaande mkb-bedrijven hebben vaak innovatieve ideeën, producten of diensten, maar missen budget om dit verder te ontwikkelen. De Stimulering van de Innovatie in de Regio regeling (SIR) maakt de drempel om te innoveren een stuk lager. Zowel startups als bedrijven die langer draaiende zijn, kunnen maximaal € 50.000,= ontvangen. De SIR-regeling vult een gat in de financieringsketen. Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Noord-Brabant: Provincie steunt innovatie met nieuwe regionale subsidieregeling - Toekomstbehendig Brabant.

Landelijke dag van de ZZP-er

Laat u verrassen door inspirerende en motiverende keynotes van verschillende toonaangevende sprekers. Op de Dag van de ZZP'er vindt u een mooi informatieplein met partners die u verder kunnen helpen als ondernemer. Ontwikkel uzelf als ondernemer met het volgen van verschillende workshops en stel uw persoonlijke vragen aan de specialisten. Het uitgebreide programma en het bestellen van gratis toegangsticket vindt u op Dag van de ZZP'er (dvdzzp.nl)

Ondernemersnieuws april 2022

In het ondernemersnieuws van de maand april vindt u informatie over:

 • Wie wordt de nieuwe burgemeester?
 • Vrijdagmiddagborrel Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg
 • La Vuelta Holanda
 • Festival voor Innovatie en Creativiteit
 • Brabantse Impact Monitor maart 2022

Wie wordt de nieuwe burgemeester?

Zoals u weet stopt burgemeester Gert de Kok na 18 jaar als burgemeester van Drimmelen. De gemeenteraad moet nu op zoek naar een nieuwe burgemeester. Niet zomaar een burgemeester, maar de beste burgemeester!

Welke kwaliteiten en eigenschappen heeft deze nieuwe burgemeester? Wat voor een persoon is deze man of vrouw? Om daar achter te komen is een vragenlijst gemaakt. We hopen dat iedereen die betrokken is bij onze gemeente deze vragenlijst invult (tot en met 8 mei is dit mogelijk). Ook u als ondernemer kunt dat doen. Dat doet u via Citisens (survalyzer.eu). Wilt u nog meer weten over het laatste nieuws over de zoektocht? Ga dan naar de pagina 'Nieuwe burgemeester' op deze website.

Vrijdagmiddagborrel Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg

Speciaal voor ondernemers die 's ochtends niet kunnen aanschuiven, organiseert Open Coffee een vrijdagmiddagborrel op 6 mei vanaf 16.00 uur. Lokale ondernemers (ook starters en ZZP-ers/freelancers) zijn van harte welkom!

Bij mooi weer kunt u heerlijk op het terras bij de nieuwe locatie Grand Café Dun Brabander (Kerkstraat 8a in Made) andere ondernemers ontmoeten. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag uiteraard wel. Er is geen lidmaatschap nodig en consumpties zijn voor eigen rekening. Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden? Kijk dan op de website www.ocdg.nl, stuur een mailtje via info@ocdg.nl of kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina.

La Vuelta Holanda

In augustus van dit jaar vinden de eerste etappes van de Ronde van Spanje plaats in Nederland onder de naam La Vuelta Holanda. De ronde start met een ploegentijdrit in Utrecht, waarbij de tweede etappe van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht gaat en de derde etappe een race is met de start en finish in Breda. Tijdens deze derde etappe, op zondag 21 augustus, koersen de wielrenners door gemeente Drimmelen, meer specifiek door Made. Er worden dan diverse side-events georganiseerd. Wilt u als ondernemer of inwoner een bijdrage leveren? Neem dan contact op met jvanpul@drimmelen.nl. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht 'De wielerzomer van Drimmelen' op deze website.

Festival voor Innovatie en Creativiteit

In West-Brabant gebeurt veel. Mensen vol energie, ondernemersdrang, vernieuwers en verbinders. Juist die brengen ze samen. Om elkaar te ontmoeten én te inspireren.  Nieuwe inzichten en nieuwe verbindingen vormen de brandstof voor het programma van het Festival voor Innovatie en Creativiteit: FIC! Dit is een initiatief van REWIN West-Brabant, City of Imagineers, B’Wise, Kadans, Creative Business Foundation en de Parels van West-Brabant. Samen geven ze vorm aan een vurig zomerfestival voor ondernemers, overheid en onderwijs in West-Brabant. 

Het festival vindt plaats op donderdag 2 juni 2022, van 14.00 – 20.00 uur op de Triple O Campus in Breda (binnen én buiten). Deelneming is gratis! Meer informatie en verplicht aanmelden, zie de website van  FIC, Festival Innovatie en Creativiteit - REWIN West Brabant.

Brabantse Impact Monitor maart 2022

De Brabantse Impact Monitor brengt maandelijks in beeld wat de maatschappelijke impact is van corona in Brabant. De monitor is een uitgave van de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met  maatschappelijke partners, PACT Brabant en de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant. 

Met het verdwijnen van de coronamaatregelen is besloten dat er een eind komt aan de Brabantse Impact Monitor zoals we deze kennen. Vanaf april 2022 staan de laatste ontwikkelingen rondom corona op de website van de provincie Noord-Brabant. De laatste editie van maart 2022 staat in het teken van één jaar Actie- en Investeringsagenda coronaherstel. Laatste editie van de monitor leest u op de website Publicaties.brabant.nl.

Ondernemersnieuws maart 2022

In het ondernemersnieuws van de maand maart vindt u informatie over:

 • Energiebesparende tips van lokale ondernemers
 • Doe de gratis online MKB datascan
 • Veel gestelde vragen over invloed oorlog Oekraïne op bedrijfsleven
 • Event “Samen maken we Brabant” 
 • Bedrijvenregeling voor bodemsanering

Energiebesparende tips van lokale ondernemers

Op het zakelijk energieloket Drimmelen vindt u een film van de bedrijven Zwaluwe Bouw en Berryworld. Zij vertellen welke energiebesparende maatregelen hun bedrijf heeft genomen, geven tips voor andere ondernemers en welke acties zij in de toekomst nog willen nemen. Tevens heeft Zwaluwe Bouw ervaring met de duurzaamheidsscan die door studenten van Avans Hogeschool uitgevoerd kan worden.

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kan u helpen bij energie besparen en meer verduurzamen. Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De regeling is open vanaf 1 oktober 2021 en sluit op 30 september 2022 17.00 uur. Ingediende subsidieaanvragen behandelt RVO op volgorde van binnenkomst tot het budget voor deze regeling op is. De eerder genoemde subsidie, filmpjes van lokale ondernemers en de duurzaamheidscan vindt u op het zakelijk energieloket Drimmelen.

Doe de gratis online MKB datascan

Wist u dat data ervoor zorgt dat bedrijven kosten besparen, flexibeler zijn en efficiëntere processen hebben? Vul de datascan in en ontdek in 5 minuten wat de data voor uw bedrijf kan betekenen. Na het invullen ontvangt u een indicatie van de datavolwassenheid en een bijpassend advies. Zo krijgt u waardevolle inzichten in hoe data uw organisatie verder kan laten groeien. Maak werk van uw data en vul uw MKB scan in op de website van Provincie Noord-Brabant!

Veel gestelde vragen over invloed oorlog Oekraïne op bedrijfsleven

Na de Russische invasie in Oekraïne heeft de EU diverse sancties aangenomen tegen Rusland. Deze sancties roepen veel vragen op bij ondernemers die in Rusland zakendoen. Het Ondernemersloket Sancties Rusland van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meer medewerkers ingezet om alle vragen te kunnen beantwoorden. RVO geeft u antwoorden op veelgestelde vragen die zij krijgen in verband met de situatie tussen Rusland en Oekraïne.

Event “Samen maken we Brabant” 

Op dinsdagmiddag 12 april 2022 organiseert VisitBrabant ‘Hotel Brabant’ bij DOMUSDELA in Eindhoven, exclusief voor de Brabantse verblijfsaccommodaties. Tijdens dit sfeervolle kennis- en netwerkevenement krijgt u praktische tips en tools om uw verblijfsaccommodatie gedurende de hele gastreis nog beter te presenteren voor een gastvrij verblijf. U kunt netwerken met collega-verblijfsaccommodaties en ontmoet experts die helpen om uw gasten van ‘houdoe en bedankt!’ naar ‘houdoe en tot ziens!’ te bewegen. Gratis aanmelden kan tot 30 maart en het programma bekijkt u op de website Visit Brabant.

Bedrijvenregeling voor bodemsanering

In sommige gevallen zorgt bodemverontreiniging op een bedrijfsperceel voor stagnatie bij (her)ontwikkelplannen. De Bedrijvenregeling is een initiatief van de rijksoverheid, in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het doel hiervan is bedrijven financieel te ondersteunen bij de sanering van een bodemverontreiniging op hun perceel. Een bedrijf dient de aanvraag voor een bijdrage uiterlijk eind 2023 in te dienen. De bodemsanering dient uiterlijk eind 2029 te zijn afgerond. Nadere informatie vindt u op de website Bodembeheernederland.

Ondernemersnieuws februari 2022 (2)

In het ondernemersnieuws van de maand februari vindt u informatie over:

 • onderzoek koopgedrag consumenten.
 • Open Coffee-Masterclass 'Waarom pitchen niet werkt'.
 • Bijeenkomst Arbeidsmarktwaarde vergroten = mismatch verkleinen.
 • Provincie verlengt subsidie voor aanpak lege stallen en stoppende boeren.
 • Nachtelijke verlichting.
 • Vergoeding controle coronatoegangsbewijs en carnaval 2022.

Onderzoek koopgedrag consumenten

Uit het grootste koopstromenonderzoek in Nederland ooit (KSO21) blijkt dat ‘winkelen’ in vijf jaar tijd is veranderd. Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten over het functioneren van centrum- en winkelgebieden in de Randstad & Noord-Brabant (woongebied van 60% van de Nederlandse huishoudens). I&O Research, BRO en Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco) brengen ontwikkelingen van de fysieke detailhandel en horeca in beeld aan de hand van het koopgedrag en het oordeel van consumenten, op basis van een analyse van landelijk totaal aantal van 186.000 enquêtes.

Waar trends als online winkelen al geruime tijd impact hebben, laat het onderzoek en de vijf inzichten eens te meer zien dat het binnenstedelijk winkelgebied nadrukkelijk in verandering is. Dit heeft ook ruimtelijke gevolgen. Bekijk het landelijk persbericht Koopstromenonderzoek 2021. Het centrum van Made wordt door de consumenten beoordeeld met een 7,7 en het centrum van Terheijden met een 7,2. Investeren in winkelgebied loont, denk hierbij aan de identiteit, look & feel en samenwerking. De resultaten voor de Gemeente Drimmelen, vind u in op de website Koopstromenonderzoek.

Open Coffee- Masterclass 'Waarom pitchen niet werkt'

De Open Coffee vindt iedere 1e vrijdag van de maand vanaf 9.00 uur plaats bij Grand Café Dun Brabander Kerkstraat 8a, 4921 BB Made. Op vrijdag 4 maart zal de masterclass “waarom pitchen niet werkt” verzorgd worden door Wilfred van der Meer. U betaalt alleen uw eigen kopje koffie. Meer informatie en aanmelden via Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg - Aankomende evenementen (open-coffee-drimmelen-geertruidenberg.nl)

Bijeenkomst Arbeidsmarktwaarde vergroten = mismatch verkleinen

Veel werkgevers hebben moeite met het invullen van hun vacatures. Tegelijkertijd telt Nederland zo’n 370.000 mensen werkzoekenden (3,8% van de beroepsbevolking). Hoe kan investeren in een ‘leven lang ontwikkelen’ bijdragen om de juiste werknemers aan te trekken én te behouden?

Als we zoveel mogelijk mensen in staat stellen deel te nemen aan de arbeidsmarkt, levert dat een win-win-win op. Voor de werknemer, voor de werkgever én voor de samenleving. Hoe pakken we dit in de regio West-Brabant gezamenlijk aan? Denk en praat mee tijdens de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen op dinsdagmiddag 12 april 2022 van 14.00 tot 17.00 uur in Theater de Bussel in Oosterhout. Het programma inzien en aanmelden, kan via de website van Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen Brabant | Publieksacademie LLO (publieksacademie-llo.nl)

Provincie verlengt subsidie voor aanpak lege stallen en stoppende boeren

De subsidieregeling Vouchers Agrarische bouwpercelen wordt door de provincie Noord-Brabant verlengd tot en met 2023. VABIMPULS zorgt voor de ondersteuning en begeleiding van de aanvragers. De regeling helpt eigenaren van lege stallen of agrariërs die overwegen te stoppen of om te schakelen, bij het maken van toekomstplannen. Het doel is om ongewenste leegstand van stallen te voorkomen én de leefomgeving in het buitengebied van Brabant te verbeteren. Meer informatie vindt u op de website van de Provincie, zie Provincie verlengt subsidie voor aanpak lege stallen en stoppende boeren - Provincie Noord-Brabant

Nachtelijke verlichting

Met verwijzing naar onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) schrijven de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) dat onnodige nachtelijke verlichting jaarlijks ruim 500 miljoen kilowattuur stroom kost, grofweg het jaarverbruik van 150.000 huishoudens.

Veel bedrijven laten ‘s nachts hun verlichting branden. De bedoeling kan zijn dat u uw bedrijf wilt laten zien, ongewenste gasten wilt afschrikken of uit gewoonte. Op 26 maart 2022 van 20.30 - 21.30 uur is het Earth Hour, dan doven we de verlichting en is HET moment om een gewoonte eens te overdenken.

Nachtelijke verlichting heeft namelijk nadelige gevolgen voor onze leefomgeving zowel voor mensen dieren en planten. Tevens is het energieverspilling en is uw energierekening onnodig hoog. Als het gaat om de veiligheid van het bedrijf, is er een simpele oplossing: „Door sensors aan te brengen wordt verlichting automatisch gedoofd en springt het licht aan bij onraad.” Juist dat aanspringen van het licht heeft een afschrikwekkende werking hebben op inbrekers. Let hierbij ook op lichtsterkte en kleur ter bescherming van kwetsbare natuur.  Meer tips voor bedrijven vindt u op de website van de Nacht van de Nacht

Vergoeding controle coronatoegangsbewijs en carnaval 2022

Gemeente Drimmelen kan extra geld van het Rijk ontvangen voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Partijen die extra kosten hebben gemaakt in de periode tussen 1 januari 2022 en 25 februari 2022 kunnen deze kosten declareren bij de gemeente Drimmelen.
U kunt u aanvraag uiterlijk woensdag 16 maart 2022 indienen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Updates coronavirus en de gemeente Drimmelen' update woensdag 23 februari).

Horeca ondernemers hebben deze week bericht ontvangen over de festiviteiten rondom carnaval dit jaar. Het betekent dat op aangewezen dagen het ten gehore brengen van extra muziek – hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het ‘Activiteitenbesluit Milieubeheer’ en artikel 4:5 van de ‘APV gemeente Drimmelen 2021’ – uiterlijk om 01.30 uur dient te worden beëindigd. Meer informatie vindt u via de pagina 'Bekendmakingen', www.overheid.nl of weekblad 't Carillon.

Ondernemersnieuws Extra februari 2022


Informatie over het onderwerp:

 • #koop lokaal: Oproep voor lokale telers: bomenactie A16

#koop lokaal: Oproep voor lokale telers: bomenactie A16

Honderden mensen die dicht bij de windmolens wonen, krijgen dit jaar kosteloos bomen en heesters aangeboden. Zo wordt geïnvesteerd in het landschap rond de A16 waar dit jaar 28 windmolens gebouwd worden. Die afspraak hebben de vier gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert samen met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, provincie en de ontwikkelaars gemaakt.

Voor het leveren en aanplanten van de bomen en heesters werken ze graag samen met lokale telers uit Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk.
Lokale bedrijven worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden als leverancier. Bent u teler, gevestigd in de gemeente Drimmelen en wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 17 februari 2022 een e-mail naar bomenactie@energiea16.nl met: naam organisatie, adres organisatie en uw contactgegevens. Op basis van de reacties op de uitvraag worden één of meerdere leveranciers geselecteerd voor de opdracht. Na aanmelding ontvangt u de uitvraag en de voorwaarden om mee te doen.

Meer informatie is te vinden op de website Bomenactie - Energie A16

Ondernemersnieuws januari 2022 (2)

In het ondernemersnieuws van de maand januari vindt u informatie over:

 • Wetswijziging voor ZZP-ers per 1 januari 2022
 • Bouwplannen volgens Omgevingswet
 • Onafhankelijke bedrijfsondersteuning voor ondernemers
 • Innovatie ondersteuning
 • Koop lokaal# Bied uw product/dienst aan via het Zakelijk Energieloket
 • Subsidie voor basisvaardigheden van werknemers

Wetswijzigingen voor ZZP-ers per 1 januari 2022

Het nieuwe jaar brengt een aantal wetswijzigingen en nieuwe wetten met zich mee. De zelfstandigenaftrek daalt en dat betekent minder belastingvoordeel. Daarnaast zijn alle woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd in het Handelsregister. In dit overzicht vindt u de belangrijkste wijzigingen voor zzp’ers, zie Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2022 (kvk.nl)

Bouwplannen volgens Omgevingswet

Ondernemers en particulieren die de komende maanden grotere bouwplannen willen indienen, kunnen beter nu al rekening houden met de invoering van de Omgevingswet. De gemeente Drimmelen richt zich met deze boodschap op ontwikkelaars en bouwondernemingen. “We willen initiatiefnemers hiermee tijdig infomeren, op het goede spoor zetten en dubbel werk voorkomen,” verklaart wethouder Jan-Willem Stoop. “Ons advies: informeer jezelf goed en zoek contact met de gemeente als iets niet duidelijk is.”
Meer informatie zie het nieuwsbericht 'Grote bouwplannen volgens de Omgevingswet' op deze website.

Onafhankelijke bedrijfsondersteuning voor ondernemers

Voor u als ondernemer heeft deze corona-pandemie (mogelijk) ingrijpende gevolgen gehad. Zo heeft u wellicht gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat ondernemers naast geld ook behoefte hebben aan een gesprek over de toekomst. 
De gemeente ondersteunt u graag. Via het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) biedt de gemeente onafhankelijke bedrijfsondersteuning om u voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies (ook financieel), coaching, bij- of omscholing of heroriëntatie richting de toekomst.

Dus heeft u ook vragen als:

 • welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector?
 • Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen?
 • Hoe zit het met het herstelvermogen voor mijn bedrijf na afloop van deze corona-pandemie?
 • Is mijn onderneming voldoende financieel fit om na afloop van alle overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan?

Dan bent u hierbij van harte uitgenodigd voor een intakegesprek met een onafhankelijke bedrijfsadviseur van het IMK. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf.

Kom in actie en meld u aan!

Dus blijf niet langer met deze vragen rondlopen en wacht niet tot het water aan uw lippen staat. Kom nu in actie en meld u aan via teameconomie@drimmelen.nl. Daarna nemen we zo spoedig mogelijk telefonisch of via de mail contact met u op. De gemeente biedt deze onafhankelijke bedrijfsondersteuning van het IMK kosteloos aan.

Innovatie ondersteuning

Het O&O-fonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant. Innovatie ondersteuning voor ondernemers, startups, scaleups, clusters en consertia uit West-Brabant. Eerst volgende subsidieronde is van maandag 10 januari tot en met 20 februari 2022. Meer informatie vindt u op RWB | Subsidies: Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds (west-brabant.eu)

Koop lokaal# Bied uw product/dienst aan via het Zakelijk Energieloket

Het nieuwe digitale zakelijke energieloket ondersteunt ondernemers bij de verduurzaming van hun bedrijfslocatie met informatie en advies over o.a. subsidies, wet- en regelgeving en specifieke sectorinformatie. Het zakelijk energieloket vindt u op https://www.regionaalenergieloket.nl/drimmelen. Klik vervolgens rechts bovenaan op de knop “zakelijk”. Ook telefonisch of per e-mail kan de ondernemer met zijn persoonlijke vraag bij het loket terecht.

Lokale leveranciers en adviseurs op het gebied van energiebesparing zijn welkom zich aan te melden en hun producten en/of diensten kosteloos aan ondernemers in de gemeente Drimmelen aan te bieden via https://regionaalenergieloket.nl/voor-bedrijven. Voorbeelden van leveranciers zijn: glasbedrijf, bouwbedrijf, isolatietechniek en aanbieder zonnepanelen. Voor leveranciers wordt er gratis een persoonlijke bedrijfspagina aangemaakt. Het bedrijfsprofiel vormt een online etalage voor uw bedrijf waarmee uw bekendheid wordt vergroot en anderen eenvoudig met gespecialiseerde ondernemers in contact kunnen komen.

Subsidie voor basisvaardigheden van werknemers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 kunt u als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van uw werknemers. Meer informatie en aanvragen van de subsidie, kijk op Subsidie voor werkgevers | Subsidie Tel mee met Taal | Tel mee met Taal

Ondernemersnieuws januari 2022 (1)
 

Vergoeding voor kosten controle coronatoegangsbewijs 4e kwartaal 2021

De gemeente krijgt extra geld van het Rijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Partijen die extra kosten hebben gemaakt in de periode tussen 22 september 2021 en 31 december 2021 kunnen deze kosten declareren bij de gemeente Drimmelen.

Voor wie?

Alle partijen in de gemeente Drimmelen die in de periode tussen 22 september 2021 en 31 december 2021 verplicht waren een CTB controle uit te voeren. Denk hierbij aan:

 • Horecaondernemers
 • Sportscholen
 • Evenementenorganisaties
 • Sportverenigingen
 • Sociaal culturele centra.

Welke kosten?

U kunt de volgende kosten declareren:

 • extra inhuur beveiliging
 • Diverse materiële kosten zoals polsbandjes en/of stickers.
 • Bij elke aanvraag moet een factuur als bewijs mee worden gestuurd. De gemeente Drimmelen moet deze kosten namelijk verantwoorden bij het Rijk.

Let op: het uiteindelijke bedrag dat u ontvangt kan lager uitvallen dan het aangevraagde bedrag, als de totale som van de aanvragen hoger uitvalt dan het bedrag dat de gemeente Drimmelen vanuit het Rijk krijgt. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn gesloten is.

Hoe aanvragen?

Stuur uw aanvraag per mail naar hto@drimmelen.nl. Bij de aanvraag moet u een bewijsstuk (factuur en/of bon) meesturen.

Tot wanneer?

U kunt uw aanvraag tot uiterlijk 12 januari 2022 indienen.