Ondernemersnieuws

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de ondernemers in onze gemeente.

Nieuws updates van onze gemeente vindt u op de pagina 'Updates coronavirus en de gemeente Drimmelen'.
Actuele maatregelen met trekking tot corona vindt u op de pagina 'Coronamaatregelen'. 
Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws voor ondernemers? Meld u aan via email teameconomie@drimmelen.nl.

Update juli 2021
 

Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Drimmelen

Meer focus op lokaal inkopen, social return en duurzaamheid

Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Drimmelen is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld. Drie belangrijke punten binnen dat vernieuwde beleid zijn: lokaal inkopen, social return en duurzaamheid. Nu het beleid is vastgesteld gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking van deze punten voor de praktijk.

Lokaal inkopen, social return en duurzaamheid
De gemeente zet met dit inkoopbeleid de komende tijd met name meer in op de thema’s: lokaal inkopen, social return en duurzaamheid. Daarvoor is o.a. een verschuiving van regionaal naar lokaal opgenomen, waardoor er extra aandacht is voor ondernemers binnen de gemeente Drimmelen zelf. Door een verhoogd drempelbedrag kan er bij opdrachten ook meer ingezet worden op lokaal inkopen. Daarnaast wil de gemeente dat inkopen een social return opleveren. Dit betekent dat een investering naast het gewone rendement waar mogelijk ook een concrete sociale winst/return met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door participatie van werklozen, mensen met een beperking of andere mensen die moeite hebben aansluiting te vinden bij de (werkende) maatschappij. En duurzaamheid heeft ook een belangrijke plek gekregen in dit beleid. Zo stimuleert de gemeente o.a. het kijken naar de levensduurkosten en niet enkel de aanschafprijs, en wordt ingezet op het digitaal inkopen.

Vervolgstappen
De komende periode gaat de gemeente aan de slag met de uitvoeringsstappen die volgen uit het vernieuwde beleid, om daarmee richting te geven aan de inkoop en aanbestedingen. Zo wordt bijvoorbeeld de inkoopparagraaf binnen het programma Duurzaamheid verder uitgewerkt. Daarnaast wordt onderzocht of een social return beleid gemeentebreed wenselijk is. En in het najaar van 2021 wordt er een informatiebijeenkomst voor lokale ondernemers georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op wat het nieuwe beleid precies inhoudt, wat de procedure is om in aanmerking te komen voor inkoop/aanbesteding vanuit de gemeente en op welke manieren de gemeente de ondernemers informeert over dit onderwerp.

Het volledige inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden via: www.drimmelen.nl/beleidsregels-economie.  Voor ondernemers uit de gemeente Drimmelen is ook de volgende link interessant: www.drimmelen.nl/inkoop-en-aanbesteden. Daar kunnen zij zich aanmelden voor een database met lokale ondernemers, zodat de gemeente ze eenvoudig kan vinden voor mogelijke opdrachten.

Samenwerken aan verduurzaming van het MKB

Vanaf april zijn honderden bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool aan de slag om het bestaande bedrijfsleven in Breda te helpen met duurzaam ondernemen. Medio november start de tweede groep studenten Bedrijfskunde om bedrijven te ondersteunen om te verduurzamen. Ook MKB ondernemers uit Drimmelen kunnen zich nu aanmelden.

Tweedejaarsstudenten brengen in kaart hoe duurzaam bedrijven zijn. Vervolgens adviseren zowel tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten hoe bedrijven kunnen verduurzamen. Ook gaan zij daadwerkelijk aan de slag met het ontwerpen van creatieve en innovatieve oplossingen en het implementeren van verbeterpunten. Denk aan het klimaatvriendelijker maken van een logistiek proces, het ontwerpen en implementeren van innovatie producten of diensten, het bestrijden van armoede of het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Het gaat dus zeker niet alleen om profit-organisaties, ook voor non-profitorganisaties kunnen de studenten van toegevoegde waarde zijn.

Duurzaam onderwijs
Avans Hogeschool heeft vorig jaar over de volle breedte het uitgangspunt omarmd dat onderwijs en onderzoek moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. De Sustainable Development Goals worden als rode draad door alle opleidingen verweven.

De adviesbureaus PWC en REDview BI heeft Avans bereid gevonden om hun kennis en modellen beschikbaar te stellen voor de studenten. Mocht er kennis en kunde vanuit andere disciplines nodig zijn dan zal Avans zich inspannen om andere opleidingen aan te laten haken.

Meedoen
Voor meer informatie over dit project kijk op de website van Avans. Benieuwd naar de ervaringen van de MKB ondernemers? Ga dan naar het filmpje op YouTube. Heb je interesse of vragen: mail dan naar opdrachten.BDK.breda@avans.nl. Ook is het mogelijk om uw bedrijf aan te melden voor verduurzaming van uw bedrijf. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier/vragenformulier van 'SustainAble'. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

Rondvaartbedrijf de Zilvermeeuw heeft als eerste het nieuwe keurmerk Duurzaam Gastvrij mogen ontvangen. Lees het gehele artikel hierover van BN De Stem.

Zeer bijzondere Waterlinieroute doet Terheijden en Made aan

Onlangs is er een nieuwe bijzondere Langeafstand Fietsroute (LF) gelanceerd die door Terheijden en Made loopt: de LF Waterlinieroute. Met de LF Waterlinieroute fiets je door aantrekkelijke natuurgebieden, op zoek naar Nederlands erfgoed op wereldniveau. De fietsroute komt langs vestingsteden en forten van o.a. de Zuiderwaterlinie, maar gaat ook door de natuur. Een mooie mix van cultuur, historie en natuur dus.

Route
De Waterlinieroute is één van de 4 LF routes in Nederland. Hij begint bij Bergen op Zoom en loopt dan via Steenbergen, Willemstad, Klundert en onze gemeente naar Geertruidenberg. De route is in totaal 410 km lang en gaat vanaf Geertruidenberg verder via de Nieuwe Hollandse Waterlinie naar de Stelling van Amsterdam en uiteindelijk naar Edam. En andersom natuurlijk. Onze parels van de Zuiderwaterlinie zijn de Kleine Schans en de Linie van de Munnikenhof in Terheijden. Zij vormen een prachtig stukje van deze nieuwe fietsroute.

Fietstip
De LF Waterlinieroute onderstreept maar weer eens hoe mooi je kunt fietsen in onze gemeente. Daarnaast is het een leuke tip voor mensen die graag een nieuw rondje willen fietsen, of voor een fietsvakantie in eigen land! En natuurlijk perfect te combineren met de prachtige fietspaden en routes in onze gemeente, zoals het Beverpad en de Geluksroute!

Kijk voor meer informatie over de nieuwe fietsroute op: www.lfwaterlinieroute.nl en plan je route via: www.lfwaterlinieroute.nl/plan-je-fietstocht (tussen Dinteloord en Geertruidenberg is het deel van de route te zien dat door Terheijden en Made loopt).
Interessant om aan de toeristen die uw bedrijf bezoeken door te geven!

Recreatieve fietstochten
In Brabant worden jaarlijks bijna 30 miljoen recreatieve fietstochten ondernomen en maar liefst 20% van alle fietsbestedingen in Nederland wordt uitgegeven tijdens een fietstocht in Brabant. Zorg dus dat je jouw locatie onderscheidt als plek waar fietsers straks extra welkom zijn: sluit je aan als Brabants Fietscafé. Ga voor meer informatie en aanmelding van uw café naar de website Partners.visitebrabant.nl

Nieuwe regels en wetten voor ondernemers

De ondernemersplein informeert u over de nieuwe regels wetten met 1 juli jl. De wijzingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsvoering
 • Bedrijf starten of overnemen
 • Belastingen en heffingen
 • Klimaat, energie en natuur
 • Personeel
 • Product, dienst en innovatie

Ga voor de uitgebreide informatie over de nieuwe wet- en regelgeving naar de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Verlenging van financiële ondersteuning door gemeente

Meer informatie over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK II) op deze website.  
Meer informatie over de Tijdelijke Inkomensondersteuning voor Ondernemers (TOZO 5) op deze website.

Beide regelingen lopen tot 1 oktober 2021. Aanmelden kan via deze website (zie eerder genoemde links).

Update juni 2021
 

Hoe ziet de toekomst van uw bedrijf er door/na corona uit?
De gemeente biedt u hierbij gratis ondersteuning

Voor u als ondernemer heeft deze corona-pandemie (mogelijk) ingrijpende gevolgen gehad. Zo heeft u wellicht gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid, zoals de Tozo-regeling, NOW of TOGS. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat veel ondernemers naast geld ook behoefte hebben aan een gesprek over de toekomst. 

Onafhankelijke bedrijfsondersteuning
De gemeente helpt u graag. Via het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) bieden we daarom nu onafhankelijke bedrijfsondersteuning om u voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies (ook financieel), coaching, bij- of omscholing of heroriëntatie richting de toekomst.

Dus heeft u ook vragen als:

 • Welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector?
 • Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen?
 • Hoe zit het met het herstelvermogen voor mijn bedrijf na afloop van deze corona-pandemie?
 • Is mijn onderneming voldoende financieel fit om na afloop van alle overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan?

Dan bent u hierbij van harte uitgenodigd voor een intakegesprek met een onafhankelijke bedrijfsadviseur van het IMK. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf.

Kom in actie en meld u aan!
Dus blijf niet langer met deze vragen rondlopen en wacht niet tot het water aan uw lippen staat. Kom nu in actie en meld u aan voor een intakegesprek. Aanmelden kan via teameconomie@drimmelen.nl. Daarna nemen we zo spoedig mogelijk telefonisch of via de mail contact met u op. De gemeente biedt deze onafhankelijke bedrijfsondersteuning van het IMK kosteloos aan tot 31-12-2021.

Vragen? Neem contact met ons op
Heeft u vragen over dit traject/deze ondersteuning? Of heeft u andere vragen, omdat u bijvoorbeeld door de bomen het bos niet meer ziet door alle coronaregelingen? Neem ook dan contact op via teameconomie@drimmelen.nl. We helpen u graag!

Samen aan de slag voor een economisch vitaal Drimmelen

Economische Nota en beleidsvisie vrijetijdseconomie vastgesteld

Op donderdag 3 juni 2021 zijn twee belangrijke documenten voor ondernemend Drimmelen vastgesteld door de gemeenteraad: de 'Economische Nota’ en de ‘beleidsvisie vrijetijdseconomie’. Hierin staan de ambities voor de komende jaren op economisch vlak beschreven, samen met acties die bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen. Met de ambities en uitvoeringsprojecten uit deze twee beleidsstukken gaat de gemeente Drimmelen de komende tijd samen met de ondernemers aan de slag.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen
“Ondernemen in Drimmelen moet aantrekkelijk zijn”, zegt wethouder Lieke Schuitmaker (Economie/Recreatie & Toerisme) hierover. “We willen tevreden ondernemers die graag doen waar ze goed in zijn: ondernemen. En dat hier bij ons ook goed kúnnen doen. Daarom ben ik zo blij dat we nu met deze plannen verder kunnen. Hiermee kunnen we samen met onze ondernemers en partners echt vooruit en blijven werken aan een levendige, toekomstbestendige en inclusieve gemeente. Zodat bedrijven en bewoners zich hier graag blijven vestigen, ondernemers echt kunnen ondernemen en bezoekers er naar uitkijken om hier terug te keren.”

Twee economische documenten
Er was behoefte aan een inspirerende overkoepelende nota die de economische ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente Drimmelen helder maakt. En die richting geeft aan de inzet van gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden voor een economisch vitaal Drimmelen. Om die reden is gestart met de eerste Economische Nota van de gemeente Drimmelen. Daarnaast was de gemeente Drimmelen ook toe aan een nieuwe beleidsvisie op vrijetijdseconomie. Ondernemers en andere betrokken partijen uit het economische veld hebben uitgebreid meegedacht en meegepraat over deze twee onderwerpen en het eindresultaat daarvan is nu voor beide stukken door de gemeenteraad vastgesteld.

Economische Nota
In de Economische Nota staan vier focusgebieden beschreven: ondernemerschap en werkgelegenheid, centrum, buitengebied en bedrijventerreinen. Per focusgebied zijn verschillende doelen en acties opgesteld. Een aantal doelen zijn: het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers (specifiek ook voor ZZP’ers), het versterken van samenwerkingen en verbindingen, het stimuleren van duurzaamheid en circulariteit, een veilig buitengebied, de samenwerking tussen onderwijs en lokaal MKB verbeteren/activeren en een beperkte lokale uitbreiding van het bedrijventerreinenareaal.

Beleidsvisie Vrijetijdseconomie
De keuzes die gemaakt zijn in de Economische Nota sluiten ook aan op de keuzes in de beleidsvisie vrijetijdseconomie. Belangrijke pijlers binnen de beleidsvisie zijn: het ontwikkelen van het onderscheidend toeristisch profiel, het verbeteren van het toeristisch recreatief aanbod en het versterken van de verblijfsrecreatie. Ook het vormgeven van de informatievoorziening en promotie, het sturen op balans, een verkenning van de verbreding van het profijt van toerisme en de Biesbosch naar alle ondernemers en inwoners in de gemeente, en het versterken van kansrijke samenwerkingen behoren tot de speerpunten.

Hoe nu verder?
Nu de stukken zijn vastgesteld, gaat de gemeente samen met de ondernemers aan de slag met de uitvoering van de benoemde projecten. De komende tijd ligt de focus voor wat betreft vrijetijdseconomie op het realiseren van een online informatievoorziening, het realiseren van een veerverbinding naar de Hofmansplaat en het vorm geven aan een Biesbosch Informatiepunt. Om de initiatieven van de grond te krijgen zal samen met het toeristisch-recreatieve veld de mogelijkheid om de toeristenbelasting te verhogen worden onderzocht.

Vanuit de Economische Nota zal in overleg met de regiegroep worden bekeken welke projecten als eerste opgepakt worden. Daarnaast continueert de gemeente de bestaande overleggen met de diverse ondernemerscollectieven. In 2023 wordt de Economische Nota en het bijbehorende uitvoeringsprogramma geëvalueerd.

Beide documenten en de opname van de raadsvergadering zijn te vinden via: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad  

Fout geld: blijf alert!

Veel ondernemers hebben financiële problemen door de coronacrisis. Hierdoor kunnen zij kwetsbaarder zijn voor criminelen die de onderneming willen gebruiken als criminele ontmoetingsplaats of als investering om geld wit te wassen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is daarom samen met VNO-NCW / MKB-Nederland, diverse brancheorganisaties en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de campagne ‘Blijf Alert’ gestart. De bewustwordingscampagne waarschuwt ondernemers voor de gevaren van deze zogenaamde 'hulp'.
 
Reddingsplan
Criminelen bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld. Dit lijkt aantrekkelijk, maar u loopt een groot risico als er vervolgens illegale activiteiten bij u plaatsvinden. De contante geldstromen maken het namelijk mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Op dat moment kunt u als ondernemer strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en kan uw pand worden gesloten. Ook deinzen criminelen niet terug voor bedreiging en geweld. Eenmaal in de greep van een crimineel, komt u er bijna niet van verlost.
 
Twijfels? Kom in actie!
Bent u benaderd door investeerders die u niet vertrouwt of waar u uw twijfels bij hebt? Of kent u iemand in uw omgeving die is benaderd? Denk twee keer na bij verdachte situaties en ga in gesprek over welke actie u kunt ondernemen. Neem bijvoorbeeld contact op met uw financieel adviseur en check of de investeerder goede bedoelingen heeft. Meld foute investeerders telefonisch bij de politie via 0900 8844. Of neem contact op met uw eigen wijkagent.  Melden kan ook anoniem via het formulier op de website van Meld Misdaad Anoniem of telefonisch via 0800 7000.

 

Update 30-4-2021
 

Biovoice

Heeft u een innovatief idee voor een nieuw biobased of circulair product of proces? Grote(re) bedrijven bieden innovatie- en businesskansen aan mkb’ers en start-ups. Kijk bij de actuele challenges of daar iets op aansluit.  BioVoice helpt u met een potentiële launching customer, financiële steun en coaching en begeleiding. 

Wat maakt BioVoice uniek?

 • Blijvende procesbegeleiding, ook na het totstandkomen van de match.
 • Toegang tot testfaciliteiten, innovators en grootbedrijven in de regio Zuidwest-Nederland.
 • Vouchers van €10.000, te besteden in het regionale ecosysteem.

Ziet u kansen om zo’n oplossing te bieden, kijk dan naar het filmpje op de website https://www.biovoice.nl/

Vragen

Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met team Economie van de gemeente Drimmelen. Zij zijn bereikbaar via teameconomie@drimmelen.nl