Ondernemersnieuws

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws voor ondernemers? Meld u aan via email teameconomie@drimmelen.nl.

Ondernemersnieuws mei 2023

(Klik op bovenstaande link voor het nieuws)

Ondernemersnieuws april 2023

(klik op bovenstaande link voor het nieuws)

Ondernemersnieuws maart 2023

(klik op bovenstaande link voor het nieuws)

Ondernemersnieuws februari 2023

In het Ondernemersnieuws van februari vindt u informatie over:

 • Ondernemers investeren in centrum van Made
 • Bijeenkomst Zuiderwaterlinie
 • Pilot veilig bedrijfsscan
 • Ondernemers helpen ondernemers

Ondernemers investeren in centrum van Made

Ondernemers in het centrum van Made spreken zich in grote meerderheid uit voor het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Doel van de BIZ is om vanuit de ondernemers gezamenlijk te investeren in de kwaliteit, beleving en veiligheid van het centrum van Made en daarmee de aantrekkelijkheid te vergroten.  De BIZ is niet nieuw. De afgelopen 5 jaar hebben de bedrijven al nauw samengewerkt en geïnvesteerd in het centrum van Made. Dit heeft geleid tot tal van gezamenlijke activiteiten en initiatieven zoals bijvoorbeeld meedenken voor herinrichting centrum Made, het aanlichten van het oude gemeentehuis en Maak het mee in Made- de koop lokaal actie. Kijk op www.maakhetmeeinmade.nl 

Wethouder Simons: ”het is goed nieuws dat ondernemers met elkaar willen blijven samenwerken voor een bruisend dorp. Alleen als we samen de schouders er onder zetten, kunnen we mooie dingen bereiken. Hierdoor kunnen inwoners nog lang bij onze ondernemers terecht en ondernemers een goede boterham verdienen”. Ook voor de gemeente is het daarbij goed om een professionele partij en aanspreekpunt te hebben om samen te werken aan een mooi en leefbaar centrum van Made. De BIZ Verordening vindt u op Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Made 2023-2027 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Bijeenkomst Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie biedt een unieke kans en is een Unique Selling Point (USP) voor ondernemers in de omgeving van de Zuiderwaterlinie. De Zuiderwaterlinie toont de magie van een voormalige verdedigingslinie en een schat aan historie en spannende verhalen. Een krachtig verhaal emotioneert, legt verbindingen en houdt de geschiedenis levend. Grijp uw kans als ondernemer en haak aan bij één van deze verhalen, inspireer uw gasten en verbindt hen met de historie van uw eigen omgeving.

Wordt u die ambassadeur van de Zuiderwaterlinie? Wilt u samen met andere ondernemers in uw omgeving de Zuiderwaterlinie tot leven brengen en onderdeel uitmaken van dit sterke samenwerkingsverband? Kom naar de ondernemersbijeenkomst waarin o.a. de Zuiderwaterlinie nader wordt toegelicht. Ook bezoeken we de Kleine schans in Terheijden, een locatie die nauw verbonden is aan de Zuiderwaterlinie. We sluiten af met een borrel om elkaar beter te leren kennen en te verkennen waar interessante verbindingen kunnen worden gelegd. Meer informatie vindt u op www.zuiderwaterlinie.nl.  De bijeenkomst vindt plaats op 20 maart 2023 bij De Gouden Leeuw in Terheijden van 14.45 (inloop) tot 17.30u. Aanmelden kan tot 11 maart via email  teameconomie@drimmelen.nl

Pilot veilig bedrijfsscan

De gemeente Drimmelen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het gecertificeerde bedrijf Inbraakproof veiligheidsinspecties bij woningen uitgevoerd. Wegens succes is de samenwerking uitgebreid en start er nu een pilot met een aanbod voor ondernemers. Voor deze pilot worden in eerste instantie zo’n vijftig bedrijven in de gemeente Drimmelen aangeschreven.  De ondernemers krijgen een aanbod om Veilig Bedrijfsscan te laten uitvoeren. Een verhelderende scan waarmee de ondernemer een goede eerste indruk krijgt van de aandachtspunten bij zijn onderneming. Inbraakproof biedt  de  Veilig Bedrijfsscan nu kosteloos aan. Voor bouwkundige en elektronische aanpassingen ontvangt de ondernemer een vrijblijvend voorstel. Mocht u geen brief ontvangen (uiterlijk eind maart) om deel te nemen, maar wel interesse hebben in deze Veilig Bedrijfscan dan kunt u zich melden bij teameconomie@drimmelen.nl. Hiermee krijgen wij een goed beeld van de interesse en kunnen we ons hard maken dat ook uw bedrijf gebruik kan maken van de gratis scan.

Ondernemers helpen ondernemers

U heeft een idee om met uw bedrijf te groeien. Maar hoe gaat u dit onder de huidige omstandigheden voor elkaar krijgen? En wat heeft u daarbij nodig? U heeft geen tijd of capaciteit om er actief mee aan de slag te gaan. Dan is de ZaakVooruit echt iets voor u. De Zaak vooruit helpt u om uw ideeën verder uit te werken tot een succesvolle businesscase. Tijdens de ZaakVooruitDag op 12 juni 2023 gaat u samen met de ondernemers van Stichting ZaakVooruit aan de slag. U maakt keuzes en zet de eerste belangrijke stappen. Profiteer van het lokale eco-systeem van ondernemers die graag helpen bij uw ondernemersuitdagingen. Meld u vóór 25 mei aan via www.zaakvooruit.nl . Op de website vindt u ook meer informatie en deelname is zonder kosten. Brenner Verhagen uit onze gemeente was de winnaar van editie 2021.

Ondernemersnieuws januari 2023

In het Ondernemersnieuws van januari vindt u informatie over:

 • Avans Ondernemerscentrum
 • Voldoet uw kantoorpand aan de label C verplichting
 • Liesbeth, nieuwe accountmanager bedrijven stelt zich voor
 • Themabijeenkomst Internationalisering voor toeristische ondernemers
 • Denk als ondernemer mee over Drimmelen!

Avans Ondernemerscentrum

Avans Ondernemerscentrum is er voor studenten die naast hun studie zich verder willen ontwikkelen. Studenten die samen willen werken met bedrijven. Bedrijven kunnen hun vragen uit de praktijk voorleggen aan bedrijven. Die willen meedenken met het onderwijs. Of willen meewerken aan een onderzoek van Avans Hogeschool. Ook voor stageplaatsen kunt u hun benaderen. Voor meer informatie kijk op de website van Avans Ondernemerscentrum. Of neem contact op over de mogelijkheden via ondernemerscentrum@avans.nl of bel 088-5257737.

Voldoet uw kantoorpand aan de label C verplichting

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal Energielabel C hebben, anders mogen deze niet meer worden gebruikt als kantoor. Een kantoorgebouw is een gebouw dat grotendeels gebruikt wordt als kantoor. In de praktijk betekent dit dat de meeste winkels, restaurants, ziekenhuizen, etc. niet als kantoorgebouw worden bestempeld, ook al zijn er kantoren binnen het pand aanwezig.
Informatie over uitzonderingen, welk energielabel uw kantoor heeft etc. en welke stappen u moet zetten om te voldoen vindt u op Verplicht Energielabel C voor kantoren op de website van het Regionaal Energieloket.
In de film vertelt de heer Looije van Looije Agro Technics uit Made hoe zij hun kantoorpand op energiezuinige wijze koelen en verwarmen, zie https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/drimmelen. U kunt het Zakelijk Energieloket Drimmelen ook bereiken via  de mail  vragen@regionaalenergieloket.nl of telefonisch op 088 - 525 41 10

Liesbeth, nieuwe accountmanager bedrijven stelt zich voor

Sinds 1 januari 2023 is Liesbeth van Hees als Accountmanager Bedrijven (alle sectoren) van de gemeente Drimmelen aan de slag. Vanuit het coalitieakkoord is deze nieuwe functie ontstaan. Zij is hiervoor werkzaam geweest binnen het sociaal domein in diverse soorten functies bij de gemeente Drimmelen. Hierin heeft zij contacten moeten onderhouden met o.a. zorgorganisaties, woningbouwcoöperaties, bouwbedrijven, aanbieders van hulpmiddelen en overige partners. Ze woont zelf ook in de gemeente, is bekend met de verschillende dorpskernen en de diversiteit van de verschillende lokale ondernemers. Tot 1 april is zij ook projectcoördinator opvang Oekraïense vluchtelingen in de haven van Lage Zwaluwe.

Voor u als ondernemer is Liesbeth het eerste aanspreekpunt. Zij kan u informeren, adviseren en helpen in het vinden van de juiste afdeling of contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie.
Voor vragen, ideeën en plannen zoals bijvoorbeeld vestigings- en uitbreidingsvragen van bestaande- en nieuwe lokale bedrijven kunt u bij Liesbeth terecht. Zij is de intermediair tussen ondernemers en de vakspecialisten uit andere teams binnen de gemeente. Ook voor het initiëren van activiteiten of samenwerkingen is Liesbeth te benaderen. Daarnaast onderhoudt zij contact met diverse ondernemersverenigingen en legt contact in de regio. Wilt u dat Liesbeth of het college van burgemeester en wethouders uw bedrijf komt bezoeken? Laat het haar weten.
Liesbeth werkt van maandag t/m donderdag. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-21919114 en via mail op lvanhees@drimmelen.

Themabijeenkomst Internationalisering voor toeristische ondernemers

Tijdens de themabijeenkomst zal Visit Brabant een presentatie geven over de trends en ontwikkelingen in de buitenlandse toeristenbranche. Ook wordt er aandacht gegeven aan wat u als ondernemer kunt doen om buitenlandse toeristen naar u toe te trekken. Op maandag 30 januari van 13.30 tot 16.30 uur in  Fletcher Hotel de Korenbeurs in Made. Heeft u belangstelling? Bijgaand de link naar de uitnodiging voor de themabijeenkomst Internationalisering. 

Denk als ondernemer mee over Drimmelen!

Wat vindt u belangrijk voor uw bedrijf, dorp of regio? Voor nu en de toekomst? U weet als geen ander wat nodig is! De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om ondernemers tijdig te betrekken bij het maken van plannen. Het mee kunnen doen en denken over plannen van de gemeente heet participatie.
Deze plannen kunnen uiteenlopen van een visie over hoe we een bedrijfsterrein samen kunnen verduurzamen, een dorpscentrum bruisender kunnen, aanvragen vergunningen kunnen vereenvoudigen etc.

Participatie door ondernemers is belangrijk om:

 • Beter beleid, betere visies en plannen te ontwikkelen.
 • Groter draagvlak voor visies, beleid en plannen te krijgen.
 • De kloof te verkleinen tussen ondernemers en gemeente.
 • De betrokkenheid van ondernemers te vergroten.
 • Betere en snellere besluitvorming te realiseren.

Om onze aanpak op participatie te verbeteren horen wij horen graag uw mening over hoe u wilt meedenken over plannen, waarover u precies wilt meedenken en op welk moment. 
Hoe kunt u uw mening geven?
Vul de korte vragenlijst in. De uitkomsten worden gebruikt om onze aanpak op participatie te verbeteren. Zo kunnen we beter inspelen op de behoefte van ondernemers. Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot 5 februari. Of bezoek ons in één van de dorpen, meer informatie vindu u op de pagina 'Wat vind jij? Meedenken over Drimmelen!' op de website www. wijzijndrimmelen.nl