Ondersteuning voor de arbeidsmarkt

Gemeente Drimmelen vindt het belangrijk dat inwoners meedoen aan de samenleving. Werken is daarbij belangrijk. Dat kan een vaste baan zijn maar bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk of dagbesteding. Iedere inwoner doet wat bij zijn of haar situatie past. Wij begeleiden u hierbij.

Wat u moet weten

 • Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen hulp bij hun volgende stap naar werk en zelfredzaamheid. Dit kan voor iedere inwoner anders zijn. De ene inwoner heeft scholing nodig, de ander begint bij structuur aanbrengen in de dag
 • Er zijn verschillende projecten om inwoners en werkgevers hierbij te helpen
 • Ook worden werkzoekenden, organisaties, bedrijven en scholen met elkaar verbonden

Samen zorgen we ervoor dat iedere inwoner mee kan doen.

Subsidie Europese Unie

 • Het Europees Sociaal Fonds (ESF) maakt mede mogelijk dat werkgelegenheid wordt bevorderd en mensen aan het werk worden geholpen
 • De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Nederland gebruikt dat geld voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Gemeente Drimmelen krijgt voor sommige van deze projecten geld van de Europese Unie. Dat geld besteedt de gemeente aan projecten die inwoners helpen om stappen te zetten op, of naar de arbeidsmarkt en in zelfredzaamheid

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen cliënten richting de arbeidsmarkt helpen:

 • Jongeren tot 28 jaar
 • Cliënten die een uitkering hebben
 • Cliënten met een arbeidsbelemmering
 • Statushouders
 • Niet-uitkeringsgerechtigden

Zie ook

Meer informatie over deze subsidie (ESF+ 2021 - 2027) staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Mede gefinancierd door de Europese Unie
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Europese Unie