Ontheffing geluid

Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te (laten) verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. De gemeente kan ontheffing op dit verbod verlenen. Bij geluidhinder kunt u denken aan: niet permanente activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden: een kermis, een braderie, een straatfeest enz., luidsprekers op voer- of vaartuigen, reclame of muziek maken of mededelingen doen, het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.
  • De gemeente let bij de aanvraag op het doel van het geluid
  • De plaats
  • De datum/data en tijden

De kosten voor het aanvragen van een ontheffing bedragen

Soort Kosten
Ontheffing geluidhinder € 11,80
Ontheffing knalapparaten € 11,80