Programma Wonen

Het programma Wonen is een zogenoemd vrijwillig programma in het kader van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie, zoals vastgesteld in november 2021, hebben we de ambitie geformuleerd om tot 2030 1500 woningen toe te voegen. Via het programma Wonen geven we uitwerking aan deze ambitie en invulling aan waar we deze woningen willen realiseren en welk type woningen.

Ons hoofddoel is om over een gevarieerde toegankelijke duurzame en betaalbare woningvoorraad te beschikken waarbij wordt voorzien in de woningbehoefte per dorp.
Uitgangspunten zijn daarbij dat nieuwe woningen (bijna) energieneutraal en zoveel mogelijk
levensloopbestendig zijn. In alle dorpen worden nieuwe woningen gebouwd.
Concreet is ons doel om in de periode 2020-2030 1500 woningen toe te voegen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van onze lokale behoefte. Onze ambitie is om met name betaalbare woningen, onder andere geschikt voor starters en levensloopbestendige woningen toe te voegen. We willen woningen in al onze dorpen toevoegen.

Meer informatie

Nota Programma Wonen 2030 - Drimmelen groeit