Project De Schakel - Jachthaven Drimmelen

Al geruime tijd geleden is de nieuwe jachthaven van Drimmelen in handen van Jachthaven Biesbosch bv. en zijn er plannen om het gebied gelegen tussen de oude haven en de waterbakken van de jachthaven in Drimmelen verder te ontwikkelen. Het plangebied wordt omsloten door rotonde Sluizeweg/Marinaweg – Marinaweg – Nieuwe Jachthaven en waterbakken Marina 1 en 2.

Wat u moet weten

  • Dit gebied vormt de entree voor bezoekers van Jachthaven Biesbosch en/of om van daaruit de Biesbosch te gaan bezoeken.
  • In dit gebied wordt een diversiteit aan functies voorzien zoals recreatieve voorzieningen, detailhandel, horeca en ondersteunende diensten.
  • In de afgelopen jaren hebben al een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. De entree wordt gemarkeerd door nieuwe bebouwing en een nieuwe functie, de VVV/het toeristisch informatiecentrum en hotel Biesbosch.
  • Het is de bedoeling dat de wegenstructuur ter plaatse van de entree zal worden versimpeld waardoor een heldere hoofdverkeersstructuur het gemotoriseerde verkeer door het gebied leidt.
  • Door de bundeling van wegen wordt het bebouwde deel ten oosten van de hoofdinfrastructuur, met daarin het havenhart, een aangename plek om te verblijven in combinatie met faciliteiten voor langzaam verkeer.
  • Om de verdere ontwikkeling mogelijk te maken is in 2023 bestemmingsplan De Schakel vastgesteld
  • De verdere ontwikkeling van het gebied start met de aanpassing van de wegenstructuur en aanpassing van het openbaar gebied.
  • Jachthaven Biesbosch, eigenaar voor een groot deel van het plangebied, is aan zet voor de verdere invulling.

Impressie

In een ontwerpschets is een impressie van hoe het gebied zich kan ontwikkelen weergegeven. Het is een verbeelding van ideeën voor een verdere en nieuwe invulling.  De hoofdlijnen liggen daarbij vast, de invulling is flexibel op basis van marktbehoeften.

Impressie project De Schakel - Jachthaven Drimmelen
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Waarom we dit doen

Het plan draag bij aan de recreatieve ontwikkeling van het havengebied met een duidelijke verkeerstructuur en een herkenbare opzet en met plekken om te verpozen

Planning

  • 2e kwartaal 2024: start aanpassingen openbaar gebied.

Met wie we samenwerken

Jachthaven Biesbosch is eigenaar/exploitant van Jachthaven Biesbosch en deels van omliggende gronden van De Schakel. Voor meer informatie over voorgenomen plannen kunt u contact opnemen met Jachthaven Biesbosch, www.jachthavenbiesbosch.nl.

Contact gemeente

Marja Lambregts, projectleider ruimtelijke projecten, afdeling Grondgebied
Aanpak openbaar gebied: Willem Loeff, afdeling Openbare Werken
Telefoonnummer 14 0162 (zonder kengetal)
E-mail: gemeente@drimmelen.nl