Project Rietlanden Drimmelen

Het project Rietlanden in Drimmelen voorziet in de realisatie van woningen en een hotel. Het plangebied is gelegen nabij de jachthaven van Drimmelen, aan de Marinaweg. De locatie staat ook wel bekend als de landtongen van Drimmelen.

Wat u moet weten

 • In 2021 is een woningbouwplan ingediend voor het gebied de landtongen in Drimmelen. Later is dit plan aangevuld met een hotel. Het hotel is voorzien op de locatie van de huidige beachclub. Met de realisatie van dit project wordt waterrecreatie, natuurbeleving en het wonen verweven
 • In 2022 is de eerste opzet van het plan aan inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden gepresenteerd. Het plan is in de afgelopen periode verder uitgewerkt en omvat 211 woningen in gedifferentieerd programma, zowel qua woningtypen als in prijsklassen en in een hotel met 80 kamers en bijbehorende voorzieningen
 • Met een diversiteit aan woningen moet dit plan ook de gelegenheid bieden aan starters om in hun eigen gemeente te blijven wonen. Daarnaast levert dit plan een bijdrage aan (boven)lokale woningbouwambities
 • Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hiertoe is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht
 • Het stedenbouwkundig plan is de basis voor dit bestemmingsplan. De bouwplannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt de verdere detaillering en architectuur meegenomen.
 • Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 december 2023 tot en met 15 februari 2024 ter inzage gelegen. In deze periode zijn zienswijzen tegen het plan ingediend. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de besluitvormingover het bestemmingsplan. Meer informatie over de procedure treft u op www.officielebekendmakingen.nl, plan Rietlanden
 • Besluitvorming over het bestemmingsplan is in tweede helft van 2024 te verwachten
 • Sinds 1 januari 2024 kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via een nieuw landelijk digitaal portaal, het Omgevingsloket. Voor meer informatie wordt verwezen  naar de publicatie
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Aan bovenstaande impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarom we dit doen

Het plan draagt bij aan de woningbehoefte in en woningbouwambities van de gemeente Drimmelen.

Planning

 • December 2023: Start terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
 • Tweede helft 2024: Besluitvorming over bestemmingsplan door gemeenteraad
 • 2025: Voorbereiding uitvoering (gefaseerd)
 • 2025-2026: Start uitvoering (gefaseerd)

Met wie we samenwerken

Het plan is in eigendom van ondernemers De Koning, zij zijn initiatiefnemer van het plan Rietlanden. 

Zie ook

https://de-rietlanden.nl/

Contact gemeente

Marja Lambregts, projectleider ruimtelijke projecten
Afdeling Grondgebied
Telefoonnummer 140162
Email: mlambregts@drimmelen.nl