Project woningbouw Hooge Zwaluwe Zuid

De vraag naar nieuwe woningen is groot. Ook in Hooge Zwaluwe. Om die reden wezen we de zuidrand van Hooge Zwaluw aan als definitieve locatie voor nieuwe woningbouw. Binnenkort starten we met het maken van een concreet plan.

Kaart Hooge Zwaluwe Zuid, met locatie voor woningbouw
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Wat u moet weten

  • De woningbouwlocatie ligt aan de zuidkant van Hoog Zwaluwe. Op deze grond is ruimte voor ongeveer 100 tot 130 woningen. De invulling van het plan en het precieze aantal woningen moeten we nog bepalen.
  • Op dit moment (juni 2024) is er nog geen uitwerking van een plan. Eerst verzamelen we alle uitgangspunten en voorwaarden. Daarna stellen we een ontwerp van een stedenbouwkundig plan op.
  • In de planvoorbereidingsfase kunnen inwoners van Hooge Zwaluwe en Helkant hun wensen en ideeën delen voor het project. Tijdens de bewonersavond op maandag 26 augustus 2024. Meer informatie staat in de uitnodigingsbrief (onderaan de pagina)
  • In het gebied zijn er verschillende grondeigenaren. De gemeente gaat over de ruimtelijke invulling. Dat wil zeggen de gemeente de opdracht geeft voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan.
  • In het najaar van 2024 verwachten we de eerste schetsen van het stedenbouwkundig plan te presenteren. Ook in deze fase mogen inwoners van Hooge Zwaluwe en Helkant meekijken en – denken.
  • Om dit project te kunnen uitvoeren, moeten wij het omgevingsplan wijzigen. Als het stedenbouwkundig plan klaar is, starten we met deze procedure.

Waarom we dit doen

Project Hooge Zwaluwe Zuid draagt bij aan:

  • De vraag naar woningen in gemeente Drimmelen
  • De ambities voor woningbouw van de gemeente Drimmelen

Planning

  • Zomer 2024: verzamelen van uitgangspunten en voorwaarden
  • Najaar 2024: uitwerking van het stedenbouwkundig plan

Met wie we samenwerken

De gemeente gaat over de ruimtelijke invulling van project Hooge Zwaluwe Zuid. Zwaluwe Bouw uit Hooge Zwaluwe bezit ook een deel van het gebied.

Zie ook

https://drimmelen.nl/nieuwbouw-gemeente-drimmelen

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in dit project? Mail dan uw naam, adres en mailadres naar mlambregts@drimmelen.nl.

Contact

Marja Lambregts, projectleider ruimtelijke projecten
Afdeling Grondgebied
Telefoonnummer: 14 0162
Email: mlambregts@drimmelen.nl

Documenten