Regionale subsidies

Regionale subsidies voor West-Brabant

Subsidie Onderzoek & Ontwikkeling

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en die de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O fonds. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidievrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Regio West-Brabant (www.west-brabant.eu/subsidieloket).

Leisure Ontwikkelingsfonds (LOF) Brabant

LOF Brabant is er voor de ondernemer met innovatieve en creatieve plannen die de vrijetijdssector een boost willen geven. Met een lening van LOF Brabant kunnen plannen gerealiseerd worden en maken we samen Brabant nog bruisender. Bekijk de mogelijkheden en een video op de website van LOF Brabant. Ook voorbeelden van andere ondernemers uit de vrijetijdssector vindt u op de website

Biesbosch Streekfonds 

Het Biesbosch Streekfonds zet zich in voor het behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van de Biesboschregio en ondersteunt allerlei initiatieven. Zij stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten van de Biesboschstreek, onder de noemer duurzame vrije tijds economie. Hieronder vallen deelaspecten zoals Natuur, Water, Milieu, Landschap, Cultuurhistorie, Toerisme & recreatie. Meer informatie over het fonds en een project indienen, kijk dan op de website van het Biesbosch Streekfonds.

Provincie Noord-Brabant steunt innovatie met nieuwe regionale subsidie

Om als Brabantse economie concurrerend te blijven, is het belangrijk om innovatie blijvend te stimuleren. Nieuwe startups of bestaande mkb-bedrijven hebben vaak innovatieve ideeën, producten of diensten, maar missen budget om dit verder te ontwikkelen. De Stimulering van de Innovatie in de Regio regeling (SIR) maakt de drempel om te innoveren een stuk lager. Zowel startups als bedrijven die langer draaiende zijn, kunnen maximaal € 50.000,= ontvangen. De SIR-regeling vult een gat in de financieringsketen. Meer informatie, zie Provincie steunt innovatie met nieuwe regionale subsidieregeling - Toekomstbehendig Brabant op de website van Provincie Noord-Brabant

O&O fonds Rewin

Het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) is een subsidiefonds, bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant. De derde subsidieronde van het O&O fonds is bekend: van 29 augustus tot en met 9 oktober kunt u een aanvraag indienen.

Heb je een goed plan of idee en kan dit een haalbaarheidsstudie, verkenning of een pilot gebruiken? Kijk voor meer informatie op de website van Regio West-Brabant.

Subsidie voor datagedreven werken 

Onze provincie is een project gestart om MKB-ondernemers in Brabant te stimuleren (meer) met data te gaan werken. Datagedreven werken kan o.a. leiden tot meer grip op uw processen, makkelijker besluiten nemen en meer kennis van uw klanten. Denk bijvoorbeeld aan een geautomatiseerd overzicht (dashboard) van belangrijke KPI's. Een datacoach kan uw bedrijf kosteloos advies geven en de mogelijkheden van subsidie voor uw data trajecten bespreken. Bekijk voor meer informatie de website van het REWIN onderwerp datagericht werken. Heeft u een vraag of wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met datacoach Richard van Alphen, via richard@bluelobsterconsultancy.nl .