Register kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U regelt het via de gemeente met één van de formulieren van de Rijksoverheid.

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraag- of wijzigingsformulier met bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA Made

Kosten 2024

Aanvraag exploitatie kindcentrum of gastouderbureau: € 756,95
Aanvraag exploitatie gastouderopvang: € 226,45

Voordat het kindcentrum of gastouderopvang geopend wordt controleert de GGD West-Brabant in opdracht van de gemeente of uw kindcentrum of gastouderopvang aan de wettelijke eisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het LRK.

Als uw kindcentrum of gastouderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen: u krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen. In het uiterste geval besluit de gemeente om geen toestemming te verlenen voor opening van uw Kindcentrum of Gastouderopvang.

De gemeente baseert haar maatregelen op:

Wijzigingen

Heeft u wijzigingen in een bestaand kindcentrum of of gastouderopvang dan regelt u dat ook met één van de formulieren via Rijksoverheid. ( Zie boven).
De gemeente brengt hiervoor geen kosten in rekening

Inspectie

Is er een inspectie door de GGD West-Brabant uitgevoerd op een kindcentrum of gastouderopvang en er zijn tekortkomingen aangetroffen, dan legt de GGD een handhavingsadvies op.

Het kindcentrum of de gastouderopvang krijgt de mogelijkheid om de tekortkomingen binnen een bepaalde termijn te herstellen. De GGD voert daarna een herinspectie uit. Als dan nog niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen kan de gemeente een boete opleggen. In het uiterste geval geeft de gemeente opdracht tot sluiting.

De gemeente brengt hiervoor geen kosten in rekening.