Reststroken gemeentegrond aankopen

Hebt u als inwoner van de gemeente Drimmelen een reststrook gemeentegrond bij uw woning liggen of in gebruik? Dan kunt u deze, al dan niet geregistreerde reststrook, misschien onder bepaalde voorwaarden kopen. U kunt onderstaand aanvraagformulier downloaden, invullen en mailen naar gemeente@drimmelen.nl. U kunt het formulier ook per post versturen naar: Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made

U kunt een aanvraag indienen voor de koop van een reststrook als:

 • U eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Drimmelen
 • Uw perceel grenst aan een reststrook gemeentegrond

Elke aanvraag wordt door de gemeente apart getoetst.  Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of:

 • De bestemming van de reststrook verkoop niet toestaat, bijvoorbeeld groenvoorziening, speelterrein, groenbuffer
 • De reststrook onderdeel uitmaakt van de groen- en bomenstructuur
 • De reststrook beeldbepalend of functioneel groen is dat behouden moet worden voor de leefbaarheid en het aanzien van de omgeving
 • De verkeersveiligheid niet gewaarborgd blijft
 • Er ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld woningbouw, wegen, plantsoenen, parkeerplaatsen en dergelijke
 • Er in de reststrook kabels of leidingen liggen. Als dit het geval is wordt per situatie beoordeeld of de grond verkocht kan worden
 • dDaarnaast mag verkoop niet ten koste gaan van het efficiënt beheren of onderhouden van groen. En niet leiden tot een onlogische indeling van het openbaar groen

Is een van bovenstaande voorwaarden van toepassing wordt de grond niet verkocht.

Na uw aanvraag

U krijgt eerst een ontvangstbevestiging toegestuurd. Zodra de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen wordt de aanvrager hierover per brief geïnformeerd.

Verkoopprijzen

 • De verkoopprijs voor reststroken grond is 100 euro per m2 kosten koper. Onder ‘kosten koper’ vallen bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten. Deze kosten zijn voor de koper
 • Bij het verkopen van verhuurde reststroken is de verkoopprijs 75 euro per m2, kosten koper

Zie ook

Nota reststroken 2016

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Grondgebied,
telefoonnummer 14 0162