Ricus Tiekstra

H.D. (Ricus) Tiekstra              
t. 06 53240998
e. rtiekstra@drimmelen.nl

Functies

  • Eigenaar Ricus Tiekstra Raadsadvies (bezoldigd)

Nevenfuncties

  • Voorzitter Wereldwinkel Made (onbezoldigd)
  • Bestuurslid St. Kennispunt Lokale politieke partijen (onbezoldigd)
  • Lid Redactie jaarboek Vereniging van Griffiers (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Raadsleden (onbezoldigd)
  • Lid commissie Raadsleden en griffiers (onbezoldigd)